Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 16:29:26
litwa, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Ochronie prawnej podlegają na Litwie wzory, wpisane do rejestru wzorów, prowadzonego przez Państwowe Biuro Patentowe

 

 

Wzory

 

Rejestrowany jest jedynie taki wzór, który jest nowy i posiada indywidualne właściwości. Autor wzoru ma osobiste prawa niemajątkowe i prawo zarejestrowania wzoru na swoje imię (dane prawo może zostać przeniesione na inne osoby).

Ponadto, posiadacz zarejestrowanego wzoru ma wyłączne prawo do korzystania z niego, zezwolenia na korzystanie lub zakazania innym osobom korzystania bez jego zezwolenia z wyrobów lub ich części, które są kopią wzoru lub w zasadzie są kopią, gdy jest to dokonywane w celach handlowych, do produkcji, złożenia oferty, sprzedaży, dostarczenia na rynek, itp.

Na Litwie obowiązują wzory wspólnotowe. Wniosek o rejestrację wspólnotowego wzoru można złożyć zarówno bezpośrednio do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (dotyczące znaków towarowych i wzorów) (również w formie elektronicznej) (http://oami.europa.eu); jak i do Państwowego Biura Patentowego. Należy podkreślić, że Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych przewiduje również możliwość trzyletniej ochrony niezarejestrowanego znaku wspólnotowego.

 

Prawo
 

Republika Litewska od 30 kwietnia 1992 roku jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Litwa jest również stroną głównych umów międzynarodowych oraz konwencji w zakresie własności intelektualnej: Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 roku, Konwencji Rzymskiej o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych z 1961r. i innych.

Na Litwie zastosowanie mają unijne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej:

 • Rozporządzenie Rady Nr 6/2002/WE z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru Wspólnoty (Dz. U. L 3, 2002 1 5, s. 1-24)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz. U. L 78, 2009 3 24, s. 1-42)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. U. L 198, 8.8.1996, s. 30-35)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) (Dz. U. L 152, 16/06/2009 s. 1-10)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. U. L 181, 29/06/2013 s. 15-34)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 816/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (Dz. U. L 157, 09/06/2006 s. 1-7)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 43, 2013 2 14, s. 1-23)

Ponadto kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej regulowane są w następujących litewskich aktach prawnych:

 • Kodeks cywilny Republiki Litewskiej z dnia 18 lipca 2000 r.
 • Ustawa Republiki Litewskiej o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 18 maja 1999 m. Nr VIII-1 185
 • Ustawa Republiki Litewskiej o patentach z dnia 18 stycznia 1994 r. Nr I-372
 • Ustawa Republiki Litewskiej o znakach towarowych z dnia 10 października 2000 r. Nr VIII-1981
 • Ustawa Republiki Litewskiej o wzorach z dnia 7 listopada 2002 r. Nr IX-1181
 • Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie prawnej topografii produktów półprzewodnikowych z dnia 16 czerwca 1998 r. Nr VIII-791
 • Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie odmian roślin z dnia 22 listopada 2001 r. Nr IX-618

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Protetyk Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest niezbędne? Kilka sł...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

PROTETYKA A IMPLANTY- CO WYBRAĆ? Dlaczego uzupełnianie ubytków jest istotne? Kilka sł&...
Polska - Toruń 2022-01-26 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert