Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOdpylacze mechaniczne

mechanische Staubabscheider

Mechanical de-dusting unitsde en pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
AGNIESZKA BŁAWUCIAK
blawuciak@instalfilter.pl
Tel: +48887885152
http://instalfilter.pl/

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Szeroko wykorzystywane są jako pierwszy (wstępny) stopień opylania w instalacjach, gdzie Spełnienie wysokich norm emisyjnych wymaga wstępnego odpylania. Sprawdzają się tutaj odpylacze mechaniczne INSTAL-FILTER SA. Zapewniają one oddzielenie grubych, erozyjnych frakcji pyłu.
Sie werden weit verbreitet als die erste (vorläufige) Stufe der Entstaubung in Anlagen verwendet, bei denen die Erfüllung der hohen Emissionsstandards eine vorläufige Staubabsaugung erfordert. Mechanische Staubabscheider von INSTAL-FILTER SA eignen sich hier gut. Sie sorgen für die Trennung von dicken, erosiven Staubfraktionen.
They are widely used as the first (preliminary) stage of dedusting in installations which need to meet the high emission standards. INSTAL-FILTER SA mechanical dust extracting units work well there. They ensure the separation of thick, erosional dust fractions.


Informacje uzupełniające

jedną z najprostszych metod odpylania gazów jest grawitacyjne wydzielanie cząstek pyłu ze strumienia gazu. Ta metoda wykorzystywana jest w odpylaczach mechanicznych. Są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na możliwość pracy w wysokich temperaturach (do 600°C) i pod dużym ciśnieniem. W swojej ofercie posiadamy:

Cyklony bateryjne typu CE/S

Cyklony pojedyncze typu CO

Cyklony poziome typu CP

Multicyklony poziome typu MOS

Odpylacze komorowe typu OK

Iskrowniki typu IS

Koszty inwestycyjne dla tej grupy urządzeń są niewielkie, co w połączeniu z nieskomplikowaną obsługą jest dużym atutem.Informacje uzupełniające

Eine der einfachsten Methoden zur Entstaubung ist die Schwerkrafttrennung von Staubpartikeln aus dem Gasstrom. Diese Methode wird in mechanischen Staubabscheider verwendet. Sie werden in der Industrie weit verbreitet, da sie bei hohen Temperaturen (bis zu 600 °C) und unter hohem Druck arbeiten können. In unseremAngebot:

BatteriezyklonenTyp CE/S

EinzelzyklonenTyp CO

HorizontaleZyklonen Typ CP

HorizontaleMultizyklonen MICA

KammerstaubabsaugungTyp OK

ZündfunkengeberTyp IS

Die Investitionskosten sind gering, was in Verbindung mit einer unkomplizierten Bedienung einen großen Vorteil darstellt.Informacje uzupełniające

One of the simplest methods of gas dedusting is the gravitational separation of dust particles from the gas stream. This method is used in mechanical dust extracting units. They are widely used in industry due to the ability to work at high temperatures (up to 600 ° C) and under high pressure. Our offer includes:

Serial cyclones, type CE/S

Singular cyclones, type CO

Horizontal cyclones, type CP

Horizontal multi-cyclones, type MOS

Chamber dust extracting units, type OK

Sparks eliminators, IS type

Investment costs are small, which incombination with uncomplicated service is a big advantage.CPV


  • Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
  • Filtry powietrza
  • Filtry gazu

Pliki


pdf | 5.72 MB
Pobierz
Typ oferty
Sprzedaż
Kraj
Polska
Termin składania ofert
30.09.2018
Ważna od
24.04.2018
Branże
Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne,
Nabywcy poza granicami kraju
NIE