Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 15:22:58
litwa, handel, eksport, import, polska

Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec.

 

 

Według wstępnych danych Departamentu Statystyki, wartość eksportu Litwy w 2014 r. wyniosła 24,531 mld euro i była o 0,6 proc. niższa niż w 2013 r. Wartość importu w poprzednim roku wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 26,531 mld euro.

Deficyt handlowy w poprzednim roku wyniósł 2,13 mld euro i był o 28,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Bez produktów mineralnych eksport i import Litwy w ciągu 2014 r. zwiększyły się odpowiednio o 6,7 proc. i 9,7 proc.

 

Źródło: Bank Światowy

 

Eksport towarów pochodzenia litewskiego zmniejszył się w poprzednim roku o 6,7 proc., natomiast nie uwzględniając produktów mineralnych eksport produktów pochodzenia litewskiego zwiększył się o 4,7 proc.

Na spadek eksportu największy wpływ miał mniejszy eksport produktów mineralnych (24,4 proc.), środków transportu lądowego (20 proc. ).

 

Źródło: Bank Światowy

 

Na wzrost importu największy wpływ miał wzrost importu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz części do nich (35,2 proc.), kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz części do nich (22,1 proc.).

Najważniejszym litewskim partnerem eksportowym w 2014 r. była Rosja, na którą przypadało 20,8 proc. ogólnej wartości eksportu, za nią uplasowały się Łotwa (9,2 proc.), Polska (8,3 proc.), Niemcy (7,2 proc.). W przypadku importu najważniejszymi partnerami byli Rosja (21,6 proc. ogólnej wartości importu), Niemcy (10,9 proc.), Polska (9,4 proc.), Łotwa (6,9 proc. ).

Najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec (10,4 proc.), Łotwy (8,1 proc.), Holandii (7,3 proc.) oraz Polski (7 proc.). Na kraje UE przypadało 54,9 proc. ogólnej wartości eksportu Litwy, natomiast na kraje WNP – 32,4 proc.

Import z krajów UE stanowił 63,8 proc., a z krajów WNP – 27,5 proc. ogólnej wartości importu. Według danych statystycznych, w eksporcie Litwy dominowały: produkty mineralne (17,8 proc.), maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (15,4 proc.), produkty chemiczne i z branż pokrewnych (9,2 proc.). W imporcie dominowały te same grupy towarowe, które stanowiły odpowiednio 25,3 proc., 17 proc. oraz 10,4 proc. ogólnej wartości importu.

 

Polska-Litwa
 

Wymianie handlowej między Polską a Litwą sprzyja komplementarność gospodarek – polska w dużej mierze oparta jest na przemyśle, podczas gdy litewska ma dobrze rozwinięty sektor usług.

Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki wartość eksportu z Polski na Litwę wyniosła w 2014 roku 2,3 mld euro; w tym samym czasie Polska importowała z Litwy towary wartości 1,1 mld euro.

Eksport z Polski na relatywnie niewielką Litwę był w minionym roku pięć razy większy niż polski eksport do Indii i Kazachstanu oraz 2,5 raza większy niż do Kanady.

Polski eksport na Litwę jest różnorodny, głównie dotyczy wyrobów przemysłu chemicznego i przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyrobów przemysłu elektromaszynowego, artykułów rolno-spożywczych oraz produktów mineralnych. Udział każdej z grup przekracza 10 proc. ogólnego wolumenu eksportu.

Polskie produkty są dobrze odbierane na litewskim rynku. Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie WPHI badania nt. percepcji polskich marek na Litwie, aż 72 proc. mieszkańców Litwy pozytywnie oceniło „relację ceny do jakości” polskich produktów, a 65 proc. jakość polskich towarów. Polskie produkty uznawane są na Litwie jako konkurencyjne cenowo, aż 81 proc. respondentów pozytywnie oceniło ceny polskich produktów.

Na Litwie realizowane lub planowane do realizacji są duże projekty budowlane i infrastrukturalne. Stwarza to możliwości dla firm budowlanych w zakresie generalnego wykonawstwa, jak i podwykonawstwa oraz dostawców stali, konstrukcji, rur, zaworów oraz materiałów budowlanych i ociepleniowych.

Bodziec rozwojowy dla branży budowlanej dają ruszające inwestycje przy budowie połączenia kolejowego Rail Baltica, mostu energetycznego łączącego Polskę i Litwę oraz wspieranego przez państwo projektu termomodernizacji budynków. Ponadto, należąca do grupy PKN Orlen, spółka Orlen Lietuva planuje budowę rurociągu produktowego Możejki-Kłajpeda. Rurociąg połączyłby rafinerię Grupy PKN Orlen w Możejkach z terminalem przeładunkowym produktów naftowych Klaipedos Nafta w Kłajpedzie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Szacowana wartość inwestycji to ok. 80 mln euro. Natomiast litewski operator systemu przesyłowego gazu Amber Grid planuje budowę – realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014-2015, a jego wartość szacowana jest na 64 mln euro.

Rynek wciąż czeka na ostateczne decyzje dotyczące budowy elektrowni atomowej na Litwie, budowy połączenia gazowego z Polską oraz drugiego portu morskiego na litewskim wybrzeżu Bałtyku. Te trzy projekty stworzyłyby gigantyczne możliwości dla firm budowlanych, podwykonawców i dostawców materiałów. Dość wspomnieć, że szacowana wartość budowy elektrowni atomowej to 5 mld euro, a drugiego portu morskiego na litewskim wybrzeżu to kwota jednego mld euro.

Duże szanse dla polskich dostawców materiałów budowlanych daje program termomodernizacji budynków. Program, wspierany przez rząd, obejmie budynki wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. Jak wynika z informacji uzyskanych w litewskiej Agencji Oszczędzania Energii w Mieszkalnictwie, program rozpisany jest do 2020 roku. Łączna kwota planowanej alokacji na Litwie w latach 2014-2020 na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej oraz instalację odnawialnych źródeł energii w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa szacowana jest na 2,7 mld litów (ok. 3,2 mld zł).

Na Litwie ok. 95 proc. bloków wielorodzinnych wybudowano jeszcze przed 1993 r. Większość z nich wymaga modernizacji. Według danych Agencji oszczędzania energii w zasobach mieszkaniowych 78 proc. budynków jest nieefektywnych energetycznie. Ok. 550 tys. właścicieli mieszkań na Litwie za ogrzewanie w sezonie grzewczym płaci średnio ponad 3 tys. litów (ok. 3 tys.600 zł).

Na Litwie przygotowano również projekt programu rozwoju ciepłownictwa na lata 2014-2021 roku, przewidziano w nim wsparcie w wysokości 1,315 mld litów (ok. 1,6 mld zł).

W 2015 roku zaplanowano uruchomienie transgranicznego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Stworzy to możliwość eksportu energii elektrycznej na Litwę.

 

 

 

Źródła: LIetuvos žinios, Bank Światowy, MG, MSZ, PAP