Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUsługi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-28 09:24:24
litwa

Rosyjskie zakazy stworzyły zagadki logistyczne

Rosyjskie zakazy stworzyły zagadki logistyczne

Litewska spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai“ (LG) otrzymała z Moskwy list z informacją, iż składy kolejowe z produktami żywnościowymi, jadące do krajów Unii Celnej i Azji Środkowej, nie będa przepuszczane tranzytem przez terytorium Białorusi. Jak się okazało, zakaz wszedł w życie z początkiem grudnia. Pierwszym litewskim ładunkiem, który na tym ucierpiał – to ładunek 1000 ton masła, który był przeznaczony dla Uzbekistanu. Ponieważ nie mógł być transportowany tradycyjną trasą, postanowiono skierować go przez Łotwę lub Ukrainę. Również rosyjski urząd celny wskazał, że ładunki można wieźć przez Łotwę lub Ukrainę. Wobec innych grup towarowych zakaz nie jest stosowany. Wg Stasysa Gudvalisa, dyrektora Dyrekcji Przewozów Towarowych spółki LG, białoruscy kolejarze już negocjują w Moskwie, jednak nikt nie wie, czym się skończą te negocjacje. S. Gudvalis dodał, że zakaz tranzytu artykułów żywnościowych przez Białoruś jest motywowany tym, iż część produktów zostawała w tym kraju, gdzie były przeklejane ich etykiety i dalej na Wschód były transportowane jako towary białoruskiego pochodzenia. Ładunki artykułów żywnościowych stanowią 5 – 7 % ogólnych przewozów kolejowych. S. Gudvalis dodał, że alternatywne trasy przewozów są znacznie droższe, niż tranzyt przez Białoruś. Inny problem przy zmianie tras – nowe kierunki transportu powinny być uzgodnione z odpowiednimi instytucjami innych krajów. Do krajów Unii Celnej i Rosji transportem kolejowym przewożono masło, drób, mięso oraz kasze. Inna sytuacja jest w transporcie drogowym. Prezydent zrzeszenia przewoźników drogowych „Linava“ Algimantas Kondrusevičius wskazał, że samochody nie mogą wjechać do Rosji przez granicę z Łotwą, jednak z powodzeniem wjeżdżają przez Białoruś. Wg niego, rosyjscy urzędnicy apelowali do Białorusi, by wstrzymała tranzyt, jednak Białoruś nie zgodziła się i pracuje zgodnie z regulaminem Unii Celnej. Chociaż litewscy przewoźnicy znaleźli sposób na wjazd do Rosji, jednak z powodu trudności i pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Rosji litewscy przewoźnicy stracili już na rosyjskim kierunku około 30 % ładunków. „Nasze ładunki przejmują Łotysze, Polacy. Oni nawet zwiększyli ceny, gdyż otrzymali więcej zleceń.” – powiedział A. Kondrusevičius. (Verslo žinios, 17.12.2014)

Rozpoczęto renowację odcinka kolejowego do granicy z Białorusią

Rozpoczęto prace elektryfikacji odcinka kolejowego z Nowej Wilejki do granicy z Białorusią. Szacuje się, że po zakończeniu prac w marcu 2016 r. wykorzystywane obecnie lokomotywy spalinowe można będzie zamienić mocniejszymi i szybkimi lokotywami elektrycznymi. Wówczas między Wilnem i Mińskiem można będzie podróżować dwupiętrowymi eklektrycznymi zestawami, a czas podróży na trasie między dwoma miastami o długości 205 km zmniejszy się z 3 do 2 godzin. (Lietuvos rytas, 16.12.2014)

Na Litwie zostanie wprowadzony podatek od wysypiska

Prezydent Dalia Grybauskaitė podpisała nowelizację ustawy o podatku za zanieczyszczanie środowiska. Zgodnie z nowelizacją od 2016 r. na Litwie zostanie wprowadzony tzw. podatek wysypiskowy. Nowelizacja ta wywołała sporo emocji. Samorządy apelowały do prezydent o odroczenie terminu wprowadzenia podatku przynajmniej do 2018 r. Jako argument przytaczali fakt, iż spalarnie śmieci w Wilnie i Kownie powstaną dopiero w 2020 r., dlatego w 2016 r. nie będzie można zagospodarować około 500 tys. ton nadających się do spalenia odpadów, wyselekcjonowanych poprzez urządzenia segregowania odpadów. Odpady te trzeba będzie wywozić na wysypiska i zapłacić 75 LTL/t podatku wysypiskowego. Dlatego koszty zagospodarowania odpadów dla mieszkańców od 2016 r. mogą zwiększyć się o 15 – 20 %. Natomiast 8 zrzeszeń, skupiających m. in. spółki usług komunalnych, spółki zagospodarowania odpadów odwrotnie, zachęcały prezydent do podpisania nowelizacji. Odkładanie wprowadzenia podatku nie ma sensu, jeżeli dąży się do tego, by przedsiębiorcy inwestowali w alternatywne wysypiskom sposoby zagospodarowania odpadów, a kraj mógł zrealizować stawiane mu przez UE cele w dziedzinie gospodarki odpadami. Giedrė Kaminskaitė – Salters, doradca prezydent, zauważyła, że Litwa jest jednym z ostatnich krajów UE, które nie wprowadziły takiego podatku. Poza Litwą nie mają go Grecja, Rumunia i Chorwacja. „Litwa jest zbyt małym krajem, byśmy mogli pozwolić sobie na otwieranie nowych wysypisk. Mamy nadzieję, że podatek ten zachęci do segregowania i przetwarzania odpadów, a wywóz odpadów na wysypisko stanie się najdroższym sposobem ich zagospodarowania.” – dodała doradca prezydent. Kancelaria Prezydenta także miała wątpliwości co do przedstawionej przez samorządy skali wzrostu kosztu zagospodarowania odpadów dla mieszkańców. „Prosiliśmy samorządy o podanie uzasadniających to danych, jednak nie przedstawiły ich” – dodała G. Kaminskaitė – Salters. Wg niej koszty te wzrosną tylko w tym wypadku, jeżeli odpady dalej będą wywożone na wysypiska. Obecnie zagospodarowanie tony zwykłych odpadów na wysypisku (z wyjątkiem niebezpiecznych) kosztuje około 80 LTL za tonę. Od 2016 r. do tej kwoty zostanie doliczony podatek w wysokości 75 LTL/t. (Verslo žinios, 02.12.2014)

Mało środków na badania i rozwój

Wg danych statystycznych UE, wydatki na badania i rozwój na Litwie w 2013 r. były jedne z najniższych w UE. Wyniosły one 332 mln EUR i stanowiły 0,95 % PKB Litwy. Mniej niż Litwa na badania i rozwój wydały: Polska (0,87 % PKB), Malta (0,85 %), Słowacja (0,83 %), Chorwacja i Grecja (po 0,81 %), Bułgaria (0,65 %), Łotwa (0,6 %), Cypr (0,48 %) oraz Rumunia (0,39 %). W Estonii ten wskaźnik wyniósł 1,74 %, a w całej UE – 2,02 %. Najwięcej środków na badania i rozwój w 2013 r. przeznaczyły Finlandia (3,32 %), Szwecja (3,21 %) oraz Dania (3,05 %). W poprzednim roku 55 % ogólnej kwoty wydatków na badania i rozwój przypadało na sektor szkolnictwa wyższego. Pod tym względem Litwa razem z Cyprem (57 %) przewodziły w UE. Około 25 % wydatków przypadało na sektor biznesu, a 20 % - na sektor publiczny. (Lietuvos zinios, 18.11.2014)

Badano różnice kulturowe w miejscach pracy w krajach bałtyckich

Międzynarodowa spółka HR „Talentor” przeprowadziła w krajach bałtyckich i skandynawskich badanie dot. różnic kulturowych w miejscach pracy. W trakcie badania ankietowano przedstawicieli 438 przedsiębiorstw działających w tych krajach. Badanie potwierdziło większość stereotypów o osobowości sąsiadów i ich stylu pracy, ale też pokazało, że Litwini mają więcej wspólnego ze Skandynawami niż się czasami wydaje. Z innej strony były też pewne niespodzianki. Opinia, że Litwini, Łotysze czy Estończycy bardziej wolą działać indywidualnie niż zespołowo (co jest charakterystyczne dla Skandynawów), została potwierdzona badaniem, jednak zakorzeniony na Litwie stereotyp o bardzo powolnych Estończykach został obalony. Badanie pokazało, że Estończycy decyzje podejmują o wiele bardziej spontanicznie i szybciej, niż mieszkańcy innych państw bałtyckich i skandynawskich, którzy są skłonni decyzje podejmować tylko po dokładnym zastanowieniu się. Pod względem spontaniczności w podejmowaniu decyzji Estończycy i Łotysze byli w czołówce. „Łotysze i Estończycy są skłonni do szybkiego podejmowania decyzji, a przedstawiciele innych krajów lubią bardziej zastanowić się nad argumentami przed podjęciem decyzji” – skomentowała Katryna Ošleja, partner kierujący spółki „Talentor” w Rydze. Litwini pod tym względem okazali się bliżsi Skandynawom. Okazało się, że przed podjęciem decyzji wszystko analizują jeszcze bardziej niż Duńczycy. Z innej strony, jak ironizowała K. Ošleja, chociaż w krajach bałtyckich ludzie często najpierw robią, a potem myślą, Skandynawowie „dwa razy się zastanowią, jednak nic nie robią“. W badaniu także analizowano, czy osoby na kierowniczych stanowiskach są skłonni do wykonywania więcej zadań niż muszą, jak łączą życie zawodowe z osobistym. Autorzy badania wyciągają wniosek, że kierownicy w Skandynawii, podobnie jak i w krajach bałtyckich, pracują dużo i nie stronią od nadgodzin. Specjaliści z krajów skandynawskich są wyluzowani, wykonują powierzone im zadania, jednak nie biorą się za nowe zadania, natomiast w krajach bałtyckich ludzie skłonni są zrobić więcej niż spodziewają się od nich przełożeni. Jednak nie czują się bardzo bezpieczni socjalnie, często narzekają, że mogą zostać zwolnieni w dowolnej chwili. Skandynawowie bardziej starają się oddzielić życie zawodowe i prywatne, natomiast Litwini, Łotysze, a szczególnie Estończycy bardziej są skłonni łączyć pracę z odpoczynkiem. „Skandynawowie starają się w ciągu doby przeznaczyć 8 godzin na pracę, 8 godzin – na życie osobiste i 8 godzin na sen.” – zaznaczyła przedstawiciel firmy „Talentor”. Jednak postęp nowoczesnych technologii, gdy cały świat staje się dostępny w zasięgu jednego smartfonu, stopniowo zaciera te granice. Z innej strony, odpowiedzialni społecznie Skandynawowie mogą odmówić wyjazdu w delegację, jeśli przez ten czas nie mają z kim zostawić swego psa, a pracodawca to rozumie i tworzy warunki, by pupil otrzymał w tym czasie należną mu opiekę. Autorzy także zwracają uwagę, że Skandynawowie otwartość swych towarzyszy z krajów bałtyckich mogą czasami potraktować jako elementarną nieuprzejmość. Z innej strony, Litwini, Łotysze i Estończycy lubią pracować ze Skandynawami, gdyż ci ostatni uważają innych za równych sobie i nie zadzierają nosa. (Verslo žinios, 11.11.2014)

Litewska spółka IT wkracza na polski rynek

Spółka „Wora Pay”, która tworzy infrastrukturę dla płatności mobilnych, wkracza na polski rynek. „Polski rynek jest duży i interesujący. Jednak na razie doszliśmy tam do etapu testowego. W sąsiednim kraju mamy partnera – sprzedawcę, przy pomocy którego staramy się umocnić. Jak wcześniej na Litwie, tak i w Polsce rozpoczynamy od kilku restauracji, gdyż jest to jeden z sektorów, w którym najlepiej nam się powodzi. Obecnie mamy tam kilka umów.” – powiedział kierownik spółki Aurimas Bakas. Szacuje, że wejście na polski rynek kosztowało spółkę dotychczas 20 tys. EUR. W II kwartale przyszłego roku, czyli około pół roku po wejściu na polski rynek, gdy można już będzie ocenić zainteresowanie biznesu w Polsce rozwiązaniami „Wora Pay” oraz oszacować możliwości rozwoju, planowane jest zwiększenie inwestycji. „Polskę traktujemy jak potencjalny nowy domowy rynek. To nie oznacza, że zamierzamy tam przenieść się. Po prostu dzielimy rynki na domowe, tj. takie, na których sami się rozwijamy oraz na rynki franszyzowe, takie jak Estonia.” – dodał A. Bakas. Spółka „Wora Pay” tworzy infrastrukturę dla płatności mobilnych, która pozwala będącym w miejscach sprzedaży (ang. point of sale) terminalom przyjmować płatności z tzw. mobilnych portfeli. Oprogramowanie „Wora Pay” jest integrowane z terminalami sprzedaży. (Verslo žinios, 29.10.2014)

Trzy litewskie spółki w rankingu najszybciej rozwijających się spółek technologicznych

Po raz piętnasty został ogłoszony ranking „Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe”, który obejmuje najszybciej rozwijające się spółki technologiczne z Europy Środkowo – Wschodniej. W najnowszym rankingu znalazły się 3 spółki z Litwy. Spółka „Ruptela” nieco zwolniła i z 5 miejsca przed rokiem spadła na 7 pozycję. Tempo wzrostu spółki w ciągu ostatnich pięciu lat (2009 – 2013) wyniosło 1211 %. W poprzednim roku tempo wzrostu (2008 – 2012) wynosiło 1282 %. Na 14 pozycji uplasowała się spółka „Data House”, której tempo wzrostu wyniosło 861 %, a na 45 pozycji uplasowała się spółka „Nsoft” (wzrost o 337 %). Najszybciej rozwijającymi spółkami zostały: „Szallas.hu” Kft. (Węgry, branża internetowa, wzrost o 2259 %), „Comperia.pl” S.A. (Polska, branża internetowa, wzrost o 1962 %) oraz „High Tech Engineering Center” llc. (Serbia, branża oprogramowania, wzrost o 1777 %). Wśród 50 spółek najwięcej było spółek z Polski – 17. Ogółem w rankingu są spółki z 10 krajów regionu: z Polski (17 spółek), Węgier (10), Rumunii (6), Chorwacji (4), Czech (3), Litwy (3), Słowacji (3), Serbii (2), Bułgarii i Estonii (po 1 spółce). Oceniając według profilu działalności najwięcej było spółek z branży oprogramowania (26), branży internetowej (12) oraz spółek telekomunikacyjnych i sieciowych (6). (Verslo žinios, 22.10.2014)

Powstało zrzeszenie prywatnych firm kolejowych

We wrześniu br. oficjalnie zostało zarejestrowane Litewskie Zrzeszenie Prywatnych Firm Kolejowych, którego podstawowym celem jest reprezentowanie interesów prywatnych spółek kolejowych w litewskich i europejskich instytucjach. Kierownikiem zrzeszenia został Tomas Keršis, który posiada siedemnastoletnie doświadczenie pracy w branży kolejowej. „Będziemy uczestniczyli w tworzeniu bardziej sprzyjającej dla prywatnych przewoźników kolejowych bazy prawnej oraz będziemy starali się, by pozostało jak najmniej tak zwanych szarych stref przy regulacji działalności tych przewoźników. Mówiąc o długoterminowych celach, bardzo ważna dla nas jest poprawa wizerunku litewskiego systemu transportowego w Europie, także dążenie, by na naszym runku pojawili się nowi przewoźnicy.” – powiedział T. Keršis. Podkreślił, że jednym z najważniejszych celów będzie także współpraca z państwową spółką kolejową „Lietuvos geležinkeliai“. Prezes zrzeszenia tłumaczył również, że obecnie większość prywatnych spółek kolejowych – to nieduże spółki, dlatego trudno im należycie bronić swe interesy, natomiast zrzeszenie, mogące przedstawić wspólne stanowisko prywatnych spółek, będzie ważnym graczem na rynku. Wg. T. Keršisa rynek kolejowych przewozów towarów w Europie został zliberalizowany już przed 10 laty, także w sąsiednich krajach prywatni przewoźnicy działają z powodzeniem. Obecnie do litewskiego zrzeszenia należą 3 spółki: UAB „Transachema”, UAB „Gargždų geležinkelis“ oraz UAB „Mockavos terminalas“. Wg danych Państwowej Inspekcji Kolejowej licencje na przewóz ładunków koleją posiadają 34 spółki. Są to spółki świadczące usługi kolejowe, zarządzające lub posiadające własną infrastrukturę kolejową bądź realizują inną działalność związaną z kolejami. (Lietuvos žinios, 11.10.2014)

Rośnie wielkość przeładunku w Kłajpedzie

W ciągu 9 miesięcy br. w porcie w Kłajpedzie przeładowano 26,4 mln ton ładunków, czyli o 5,2 % więcej, niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Wg dyrekcji portu, na zwiększenie przeładunku największy wpływ miał zwiększony przeładunek płynnych i sypkich nawozów. We wrześniu wielkość przeładunku wyniosła 3,164 mln ton i była o 14,8 % większa, niż we wrześniu 2013 r. (Lietuvos rytas, 04.10.2014)

Turyści wydają więcej pieniędzy

Według danych Departamentu Statystyki, podróżujący poza granicami Litwy turyści w I półroczu bieżącego roku wydali łącznie 1,173 mld LTL. Jest to o 3 % więcej niż w I półroczu poprzedniego roku. Turyści miejscowi, podróżujący po Litwie z jednym lub większą ilością noclegów oraz jednodniowi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wydali 173,5 mln LTL, czyli o 6,9 % więcej niż przed rokiem. (Lietuvos žinios, 27.09.2014)

Więcej prac budowlanych

Wartość prac budowlanych, wykonanych na Litwie w I półroczu, wyniosła 3,3 mld LTL, czyli o 23 % więcej niż przed rokiem. Eksport usług budowlanych w I półroczu zwiększył się o 2,8 %, jego wartość wyniosła 243 mln LTL. W I kwartale br. litewskie spółki budowlane za granicą wykonały 8 % ogólnej wartości prac budowlanych, a w II kwartale – 6 %. Chociaż na początku 2014 r. statystyka wykazywała spadek eksportu usług budowlanych w porównaniu z ostatnim kwartałem 2013 r. (spadek o 19,7 %), w II kwartale eksport usług budowlanych zwiększył się. Jednak w porównaniu z II kwartałem 2013 r. wzrost eksportu wyniósł tylko 0,4 %. Głównymi rynkami eksportowymi dla litewskich firm budowlanych pozostają rynki skandynawskie, Wielka Brytania i Irlandia. (Verslo žinios, 25.09.2014)

Umowa o wspólnym przedsiębiorstwie „Rail Baltica” zostanie podpisana w październiku

Umowa o powołaniu wspólnego przedsiębiorstwa państw bałtyckich do budowy kolei „Rail Baltica” zostanie podpisana w pierwszej połowie października. „Jak umawialiśmy się z partnerami, podpisanie umowy jest realne w pierwszej połowie października” – dla agencji BNS stwierdził rzecznik estońskiego Ministerstwa Gospodarki Rasmus Ruud. Poinformował także, że we wrześniu powstanie estońska spółka, która obejmie 1/3 udziałów we wspólnym przedsiębiorstwie. Litewski minister łączności Rimantas Sinkevičius stwierdził, że nie jest zachwycony taką decyzją Estonii i przypomniał, że nie tak dawno Estonia sama ponaglała Litwę, by przyspieszyła te procesy, gdyż trzeba jak najszybciej złożyć wniosek do KE o dofinansowanie projektu. „Trudno powiedzieć, co o tym zadecydowało – czy zmiany w KE i zmiana komisarzy, czy jakieś inne zmiany wewnętrzne, ale nie jestem zbyt zachwycony z tego powodu. Pamiętam tę sytuację, gdy estońska strona wypominała Litwie, że się spóźniamy, że hamujemy, że trzeba przyśpieszyć, złożyć wniosek dla KE. Jeżeli tak spojrzeć, to te wszystkie argumenty wypadałoby cofnąć z powrotem.” – powiedział dla BNS R. Sinkevičius. Litewski minister wcześniej miał nadzieję, że umowa zostanie podpisana w sierpniu, jednak nie uczyniono tego, gdyż Estonia nie powołała swojej spółki, która ma zostać udziałowcem wspólnego przedsiębiorstwa. Premier Algirdas Butkevičius niedawno wyrażał nadzieję, że umowa zostanie podpisana we wrześniu. (portal internetowy ru.delfi.lt, 03.09.2014)

Powstał ranking agencji reklamowych państw bałtyckich

Estońska spółka „Best Marketing” po raz pierwszy stworzyła ranking najlepszych agencji reklamowych w państwach bałtyckich. Ranking został oparty na podstawie nagród, otrzymanych przez agencję w ciągu ostatniego roku na festiwalach twórczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Pierwsze dwa miejsca zajęły agencje z Litwy: „Not Perfect|Y&R Vilnius” oraz „Milk Agency”. Kolejne trzy miejsca zajęły agencje z Estonii: „Age McCann”, „Taevas Ogilvy” oraz „Utopia”. Za najlepszą agencję na Łotwie została uznana „DDB Latvija”. (Verslo žinios, 03.09.2014)

Więcej pasażerów na lotniskach

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. do litewskich portów lotniczych przyleciało i z nich wyleciało 1,742 mln podróżnych. Jest to o 11,4 % więcej, niż w I półroczu poprzedniego roku. Tylko w czerwcu, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, liczba pasażerów na lotniskach zwiększyła się o 11,9 % i wyniosła 390,8 tys. osób. (Lietuvos rytas, 22.07.2014)

Kłajpeda liderem w przeładunku kontenerów

Port w Kłajpedzie pozostaje liderem w przeładunku kontenerów wśród portów w krajach bałtyckich. W I półroczu br. w Kłajpedzie przeładowano 218,6 tys. TEU kontenerów. Jest to o 11,1 % więcej niż przed rokiem. Przeładunki kontenerów w Rydze zwiększyły się o 1,1 % - do 185,9 tys. TEU, w Tallinie przeładowano 131,7 tys. TEU (wzrost o 2,1 %), natomiast w Liepaji wielkość przeładunku spadła o 11,6 % - do 1909 sztuk. (Lietuvos rytas, 16.07.2014)

Mieszkańcy Litwy odstają od średniej unijnej pod względem segregowania śmieci

Jak wynika z badania „Eurobarometru”, mieszkańcy Litwy odstają od średniej unijnej pod względem segregacji odpadów. Jak wynika z badania, 3/4 mieszkańców Litwy przynajmniej czasami segregują odpady z plastyku, szkła, papieru i tektury. Natomiast odpady elektroniczne, niebezpieczne (farby, materiały chemiczne), puszki, odpady kuchenne przynajmniej raz segreguje około połowy mieszkańców. Natomiast w krajach UE odpady z plastyku, szkła, papieru i tektury segreguje 9 z 10 mieszkańców, a odpady innego rodzaju – około 3/4 mieszkańców UE. (Lietuvos rytas, 01.07.2014)

Porozumienie w sprawie wspólnej spółki „Rail Baltica”

Trzy państwa bałtyckie wreszcie porozumiały się w sprawie umowy akcjonariuszy wspólnej spółki kolejowej „Rail Baltica”. Zdecydowano także, że do projektu zostanie włączone Wilno. Umowa ma zostać podpisana latem br. (Lietuvos rytas, 19.06.2014)

Litewskie linie lotnicze wśród najtańszych w Europie

Portal www.whichairline.com na podstawie cen biletów oraz opłat za przewożenie bagażu ustalił ranking najtańszych przewoźników w Europie. Badanie opierało się na 2 kryteriach: średniej cenie biletu lotniczego oraz średniej cenie biletu z zarejestrowanymi 20 kg bagażu. Pod względem obu kryteriów najtańszymi liniami okazały się linie tureckie „Pegasus Airlines”. Średnia cena biletu tych linii wynosi 64,64 EUR. Pod względem średniej ceny biletu na drugiej pozycji uplasował się „Ryanair” (65,67 EUR), natomiast na piątej pozycji – litewskie linie „Air Lituanica” – 81,36 EUR. Natomiast w klasyfikacji uwzględniającej 20 kg bagażu litewska spółka uplasowała się na drugiej pozycji (81,36 EUR). (Lietuvos rytas, 19.06.2014)

Nowy terminal portowy w Kłajpedzie

W Kłajpedzie uroczyście otwarto nowy Centralny Terminal portowy, który jest jednym z najnowocześniejszych na wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Przy nadbrzeżu terminalu mogą cumować statki pasażerskie, wycieczkowe, także statki towarowe. Jednocześnie przy nadbrzeżu mogą cumować trzy statki o długości 200 m. Koszt budowy terminalu wyniósł około 220 mln LTL. Zdolności przeładunkowe terminalu pozwalają na przeładowanie około 5 mln ton ładunków ze statków ro – ro oraz pół miliona pasażerów rocznie. (Lietuvos rytas, 18.06.2014)

„Barclays” i „Aviva Lietuva” najbardziej pożądanymi pracodawcami

Dziennik biznesowy „Verslo žinios” i portal ogłoszeń o pracę cv.lt po raz dziesiąty przeprowadzili konkurs na najbardziej pożądanego pracodawcę. Swe nominacje mogli zgłaszać użytkownicy portalu. W bieżącym roku swoją opinię wypowiedziało 4339 użytkowników portalu. W kategorii dużych przedsiębiorstw tytuł najbardziej pożądanego pracodawcy zdobyło centrum technologiczne „Barclays”, na które zagłosowało 3313 użytkowników portalu. Na drugiej pozycji uplasował się ubiegłoroczny zwycięzca bank „SEB Bankas” (2640 głosów), a na trzeciej pozycji – „Western Union Processing Lithuania” (1287 głosów). Wśród małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników) zwycięzcą drugi raz z rzędu została spółka „Aviva Lietuva”, na którą wskazało 1313 użytkowników portalu. Drugie i trzecie miejsca zajęły odpowiednio „Adform Lithuania” (739 głosów) oraz Blue Bridge (734 głosy). (Verslo žinios, 06.06.2014)

Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla osób niepełnoletnich

Litwa stała się pierwszym krajem w UE, w którym zakazano sprzedaż napojów energetycznych dla osób młodszych niż 18 lat. Jeżeli ustawę podpisze prezydent, wejdzie ona w życie z dniem 1 listopada br. do tego czasu rząd powinien uchwalić niezbędne akty podwykonawcze. Największą polemikę wzbudziło określenie napoju energetycznego. W ustawie zapisano, że „napój niealkoholowy, który zawiera ponad 150 mg/l kofeiny, niezależnie od źródła, lub który zawiera ponad 150 mg/l kofeiny oraz inne składniki stymulujące centralny system nerwowy” jest uważany za napój energetyczny. Początkowo wyrażano obawy, że zgodnie z tym określeniem za napój energetyczny można uznać także kawę, gdyż cappuccino zawiera 250 mg/l kofeiny, natomiast kawa espresso – 1920 mg/l kofeiny. Jednak przewodnicząca sejmowego Komitetu Zdrowia zapewniła, że zgodnie z ustawodawstwem unijnym kawa i herbata nie należą do napojów energetycznych, dlatego zakazy tych napojów nie dotyczą. (Verslo žinios, 16.05.2014)

Spółka litewska jednak wycofa się z Rosji

Kontrolowana przez koncern ICOR spółka „City Service”, która świadczy usługi administrowania nieruchomościami, wycofa się z Rosji. Akcjonariusze spółki udzielili zarządowi uprawnienia do sprzedaży spółek zależnych w Sankt Petersburgu i Stawropolu. W Stawropolu do „City Service” należy 12 spółek administrowania nieruchomościami, a w Sankt Petersburgu – 6 spółek. (Lietuvos rytas, 02.05.2014)

W Wilnie otwarto pierwszą restaurację sieci „Subway”

Na wileńskiej starówce otwarto pierwszą restaurację amerykańskiej sieci „Subway”. Mimo że debiut nastąpił nieco później niż planowano, jednak cel rozwoju pozostaje bez zmian – na Litwie zostanie otwartych przynajmniej 35 placówek. W otwarcie pierwszej z nich zainwestowano 650 tys. LTL. Główną siłą napędową rozwoju sieci będą miejscowi biorcy franszyzy. Prawo sprzedaży franszyzy do innych miast Litwy „Subway” uzyska 6 miesięcy po otwarciu pierwszej placówki. Przedstawiciele „Subway” zwracają uwagę, że centrum rozwoju sieci jest tworzone w Polsce, dlatego także litewscy producenci mogą pretendować na to, by stać się dostawcami sieci nie tylko na Litwie, ale też w całej Europie. (Verslo žinios, 29.04.2014)

Europejskie tory jednak dotrą do Wilna?

Trzy państwa bałtyckie osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie powołania wspólnej spółki „Rail Baltica”, a Wilno ma zostać połączone z tą trasą. Jak stwierdził wiceminister łączności Litwy Arijandas Šliupas, zarówno Estończycy, jak i Łotysze zgadzają się na przyłączenie Wilna do projektu. Jego kolega z Estonii Eero Pargmae potwierdził, że państwa faktycznie osiągnęły porozumienie polityczne. Jednak dodał, że to, kiedy Wilno zostanie przyłączone, zależy od wielu czynników. E. Pargmae nie prognozował, kiedy może zostać podpisana umowa w sprawie wspólnej spółki, jednak stwierdził, że jest to możliwe przed 1 lica br. (Lietuvos rytas, 29.04.2014)

Wyniki renowacji budynków

W terminie od 16.05.2013 r. do 15.05.2014 r. za pośrednictwem Centralnej Organizacji Zakupowej zakupiono usługi renowacji bloków na łączną kwotę 281 mln LTL. Ogółem dokonano 224 transakcji zakupu prac renowacji. Agencja Ochrony Energii Mieszkań poinformowała, że zwycięzcy tych przetargów dokonają renowacji 385 bloków wielomieszkaniowych na Litwie. Zamówienia w ramach przetargów otrzymały 53 firmy. Największe zamówienia otrzymały spółki: „Magirnis” (25), „A. Žilinskio ir Ko” (21), „Aukštaitijos ranga” (21), „Dauniškis ir Ko” (21), „Tilta” (18) oraz „Costum” (16). (Lietuvos žinios, 16.04.2014)

Rosjanie zaczęli grozić litewskiej spółce?

Litewskiej spółce zarządzania nieruchomościami „City Service”, należącej do koncernu ICOR, dano w Rosji do zrozumienia, że jest tam niepożądana. „Ostrzeżenia były takie, że niemożliwe jest niereagowanie na nie. Otrzymaliśmy pewne ostrzeżenie nie od polityków, ale od osób z nimi powiązanych.” – powiedział prezes „City Service” Jonas Janukonis. Wg niego ostrzeżenia pochodzą z Sankt Petersburgu, jednak biznes spółki zarówno w tym mieście, jak i w Stawropolu jest zbyt mocno powiązany. Zarząd spółki w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie działalności spółki w Rosji. Przed tygodniem „City Service” poinformował, że odczuwa presję z powodu napiętej sytuacji międzynarodowej oraz pozycji Litwy. Litewska spółka w Stawropolu zarządza 12 spółkami, a w Sankt Petersburgu – 6 spółkami świadczącymi usługi administrowania nieruchomościami. W poprzednim roku „City Service” w Rosji otrzymała 191,8 mln LTL przychodów, czyli 35 % ogólnej wartości przychodów całej grupy. Zysk grupy wypracowany na rosyjskim rynku wyniósł 6,1 mln LTL, czyli 18 % całego zysku grupy. Ogólna powierzchnia administrowanych w Rosji nieruchomości wynosiła 4,2 mln m2 (13 % całej powierzchni administrowanej przez grupę). W końcu poprzedniego roku 63,92 % akcji spółki należało do koncernu ICOR, 10,02 % - do szwedzkiej spółki „East Capital Asset Management”, a 5,2 % - do brytyjskiej spółki „Genesis Asset Managers”. (Lietuvos rytas, 15.04.2014)

Mniej ładunków w kłajpedzkim porcie

W pierwszym kwartale br. w porcie w Kłajpedzie przeładowano 8,703 mln ton ładunków. Jest to o 7,5 % mniej niż w I kwartale 2013 r., gdy wartość przeładunków wyniosła 9,405 mln ton. (Lietuvos rytas, 09.04.2014)

Mieszkania drożeją

Drugi kwartał z rzędu ogólny indeks cen nieruchomości pozostaje dodatni – większość mieszkań drożeje. W Wilnie w I kwartale br., w porównaniu z identycznym okresem poprzedniego roku, cena nieruchomości mieszkalnych zwiększyła się o 6,1 %, a w pozostałej części Litwy – o 3,1 %. Średnia cena sprzedanych w Wilnie w I kwartale mieszkań starego budownictwa wyniosła 3813 LTL/m2 i była o 3,9 % wyższa w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. oraz o 5,9 % wyższa od średniej ceny w całym 2013 r. Średnia cena mieszkań nowego budownictwa wyniosła 4252 LTL/m2 i była niższa odpowiednio o 3,8 % oraz 4,1 %. W pozostałej części kraju średnia cena mieszkań starego budownictwa wyniosła 1650 LTL/m2 (wyższa odpowiednio o 12 % oraz 8,1 %), natomiast średnia cena mieszkań nowego budownictwa wyniosła 2373 LTL/m2 (niższa odpowiednio o 5,3 % oraz 1,4 %) (Lietuvos rytas, 09.04.2013)

Wilno jednym z najbardziej atrakcyjnych cenowo miast dla brytyjskich turystów

W rankingu cen pod względem atrakcyjności wydatków i efektywności cen dla brytyjskich turystów Wilno w bieżącym roku, podobnie jak i w 2013 r., wśród 25 miast świata zajęło drugie miejsce. Na czele „Post Office City Costs Barometer 2014” ponownie uplasował się Budapeszt, a na trzeciej pozycji znalazła się Warszawa. Pod względem koszyka 12 produktów i usług oszacowano, że dzienne wydatki brytyjskiego turysty w Wilnie w bieżącym roku wynoszą 117,99 GBP. W poprzednim roku te wydatki wynosiły 140,99 GBP. Na szóstej i siódmej pozycji uplasowały się odpowiednio Ryga i Tallin, w przypadku których koszty oszacowano na 148,34 GBP oraz 148,4 GBP. (Lietuvos rytas, 01.04.2014)

Większe wydatki turystów

Podróżujący za granicą obywatele Litwy w poprzednim roku wydali ogółem 2,758 mld LTL. Jest to o 8,3 % więcej niż w 2012 r. Turyści podróżujący po Litwie, z noclegiem lub bez, w poprzednim roku wydali 425,7 mln LTL, czyli o 5,2 % więcej niż w 2012 r. (Lietuvos rytas, 26.03.2014)

Najtańszy Internet szerokopasmowy

Oferowane na Litwie usługi Internetu szerokopasmowego są najtańsze wśród 28 krajów UE. Wynika to z analizy przeprowadzonej przez KE. Ceny usługi Internetu szerokopasmowego na Litwie rozpoczynają się od 10,3 EUR. Tuż za Litwą uplasowały się Rumunia (od 11,2 EUR) oraz Łotwa (od 14,6 EUR). W Estonii ceny za tę usługę zaczynają się od 24,48 EUR. (Lietuvos rytas, 26.03.2014)

Wkład turystyki w gospodarkę Litwy

Ogólny wkład sektora turystycznego i podróży w PKB Litwy w 2013 r. wyniósł 5,427 mld LTL lub 4,6 % PKB kraju. Według danych Światowej Rady Turystyki, w bieżącym roku wkład turystyki w PKB ma wynieść 5,592 mld LTL, a w ciągu najbliższego dziesięciolecia średnioroczny wzrost powinien wynosić 4,8 %. Ogółem w branży turystycznej w poprzednim roku było stworzonych 57 tys. miejsc pracy. W poprzednim roku odwiedzający Litwę goście wydali 3,7 mld LTL, planuje się, że w bieżącym roku wydatki te zwiększą się do 3,86 mld LTL. Szacuje się, że w 2014 r. Litwę odwiedzi 2,123 mln turystów z zagranicy. (Lietuvos žinios, 19.03.2014)

Renowacja wciąż się rozkręca

Ministerstwo Środowiska najczęściej proces renowacji bloków wielomieszkaniowych ilustruje pojęciami „przyśpieszenie” i „odbicie się”, jednak faktyczne wyniki na razie są skromne. Dotychczas na sfinansowanie prac renowacji wypłacono 20 mln EUR – jest to mniej niż 9 % z całej kwoty znajdującej się w funduszu JESSICA (227 mln EUR). Na podstawie programu JESSICA od początku 2013 r. w kraju dokonano renowacji 34 bloków, czyli 0,09 % wszystkich bloków wymagających renowacji. Szacuje się, że w Litwie jest ich około 38 tys. W Wilnie w 2013 r. odnowiono 6 bloków. Jednak wiceminister środowiska Daiva Matonienė stwierdziła, że rok 2013 w tym zakresie był przełomowy, gdyż zaoferowano nowy schemat renowacji, udoskonalono regulacje prawne, stworzono nowe mechanizmy finansowe, które powinny zapewnić przyśpieszenie procesu. W opinii wiceminister na przełomie marca – kwietnia jednocześnie prace będą prowadzone przy 500 – 600 blokach. Jednak Dalius Gedvilas, prezes stowarzyszenia firm budowlanych, jest przekonany, że masowej renowacji nie będzie, dopóki nie zostanie zmieniony model. Wskazuje dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: po pierwsze, błędy w projektach inwestycyjnych, gdyż dążąc do przyśpieszenia procesu odwołano ekspertyzę projektów; po drugie, zbyt małe ceny prac renowacyjnych. W opinii D. Gedvilasa na początku budowlańcy w oparciu o przygotowany projekt powinni zaoferować cenę, za którą zgodzą się dokonać renowacji, a dopiero potem, po zaakceptowaniu jej przez mieszkańców, należy podpisywać umowę z bankiem. Gdyż obecnie, ustalając cenę, za którą wspólnoty zgadzają się renowować budynki, proces się zatrzymuje – firmy budowlane nie chcą ryzykować z realizacją projektu za zbyt niską cenę. Jednak na zmiany modelu zostało mało czasu. Środki funduszu JESSICA powinny być wykorzystane do końca 2015 r. Jeżeli renowacja jednego bloku trwa średnio 1,5 roku, chcąc wykorzystać wszystkie środki do końca przyszłego roku konieczne jest, by masowa renowacja ruszyła najpóźniej w lipcu br. (Verslo žinios, 18.03.2014)

Obowiązek deklarowania ilości paliwa wydłużył kolejki na granicach

Od 14 lutego br. celnicy na wszystkich przejściach granicznych mogą żądać od kierowców ciężarówek pisemnego deklarowania ilości paliwa wwożonego w bakach ciężarówek. Przedstawiciele zrzeszenia przewoźników nie wyrazili sprzeciwu wobec takiej czynności kontrolnej, o ile to nie stworzy dodatkowych przeszkód dla przewoźników. Jednak wyniki pierwszych dni obowiązywania nowego wymogu nie są pocieszające, gdyż na niektórych przejściach granicznych przepustowość zmniejszyła się o 30 %. Jednak jak rozważał wiceprezes zrzeszenia przewoźników, może to być spowodowane przyzwyczajaniem się do nowego wymogu. Jonas Miškinis, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Celnego przyznał, że z powodu deklarowania nieco wydłużyły się procedury sprawdzania, gdyż celnicy mają nieco więcej pracy, jednak uważa, że czynności przebiegają w miarę sprawnie. Dodał, że deklarowanie zostało wprowadzone w celu zgromadzenia bardziej szczegółowych danych o ilościach wwożonego paliwa i ile deklaruje się wywożonego paliwa. Także zostanie nieco zaostrzona kontrola wewnątrz kraju, przy pomocy pewnych procedur z wykorzystaniem mobilnych grup będą kontrolowane ciężarówki wyjeżdżające lub wracające przez Polskę. Wprowadzenie deklarowania nie oznacza, że celnicy powinni skontrolować baki paliwowe wszystkich ciężarówek. Wg J. Miškinisa na razie za wcześnie oceniać skutki nowego środka kontroli. (Verslo žinios, 18.02.2014)

Europejskie tory dotrą także do Wilna?

Premier Algirdas Butkevičius oświadczył, że przekonał partnerów regionalnych do tego, by Wilno zostało połączone z europejskim szlakiem kolejowym „Rail Baltica”. „Jest wspólne porozumienie, że projekt „Rail Baltica” powinien zostać zrealizowany i nie powinno być dyskusji na poziomie politycznym. Także do tego projektu powinno być włączone Wilno.” – powiedział litewski premier po spotkaniu z premierami Łotwy i Estonii. Nieporozumienia powstały, gdy jesienią poprzedniego roku Litwa wyraziła chęć włączenia Wilna do projektu. Sprzeciwiła się temu Estonia, która obawiała się zwiększenia kosztów projektu. Umowa o powołaniu wspólnej spółki realizującej projekt powinna zostać podpisana w kwietniu br. (Lietuvos rytas, 04.02.2014)

Więcej prac budowlanych

Według danych Departamentu Statystyki, w 2013 r. litewskie spółki budowlane wykonały prace budowlane o łącznej wartości 7,2 mld LTL. Jest to o 10,2 % więcej niż w 2012 r. Wartość prac budowlanych budynków wzrosła o 17,2 %, a w przypadku budowli inżynieryjnych odnotowano wzrost o 4,3 %. Prace budowlane budynków inżynieryjnych stanowiły 52 % ogólnej wartości prac budowlanych, budowa budynków niemieszkalnych – 39 %, budynków mieszkalnych – 9 %. (Lietuvos žinios, 31.01.2014)

Litewska sieć detaliczna wycofuje się z Łotwy

Spółka „Palink”, która zarządza siecią handlu detalicznego „IKI”, ogłosiła, iż wycofuje się z Łotwy. Jak stwierdził dyrektor generalny „Palink”, udział w łotewskim rynku był za mały, by można było pomyślnie konkurować. „Palink” na Łotwie działa od 9 lat i posiada tam 51 sklepów, w których pracuje około 900 osób. Łotewską spółkę litewskiej sieci kupi łotewska spółka „Mego”. Wartości transakcji nie podano, jednak zgodę na nią powinna wyrazić jeszcze łotewska rada konkurencji. Jednak decyzja powinna być pozytywna, gdyż udział w rynku obu spółek nie jest duży: „Mego” zajmuje 2,5 %, a „IKI” – około 3 – 4 % łotewskiego rynku handlu detalicznego. (Lietuvos rytas, 18.01.2014)

IBM przyczyni się do powstania dużego centrum danych na Litwie

Spółka UAB „AmberCore DC” oraz amerykański koncern IBM podpisały umowę o utworzeniu dużego centrum danych w okolicach Wilna. IBM wykona usługę projektowania oraz dostarczy sprzęt. Ponieważ będzie do największe takie centrum w regionie, będzie obsługiwało klientów z całego świata. Jak stwierdził kurator projektu „AmberCore DC” Gintautas Mežetis, na razie w regionie nie ma centrum III poziomu niezawodności, który mógłby zainteresować zagranicznych klientów. Najbliższe tego typu centra są we Frankfurcie i Londynie, jednak jest potrzeba na posiadanie takiego centrum bliżej do rozwijających się krajów. Centrum rozpocznie działalność posiadając już kilku klientów, jednak na razie ich nie wymienił. Centrum „AmberCore DC” będzie największym na Litwie, prawie takiej wielkości, jakiej są wszystkie obecnie działające na Litwie. W kompleksie, spełniającym wymogi III poziomu niezawodności (najwyższym jest IV poziom) będzie 600 serwerowni o mocy 5kW. Planuje się, że centrum działalność rozpocznie w II kwartale 2015 r. Wartość projektu wynosi około 60 mln USD. Litewska spółka porozumiała się z IBM także w kwestii marketingu, który będzie realizowany wspólnym wysiłkiem w celu przyciągnięcia klientów z całego świata. W oświadczeniu IBM stwierdzono, że Litwa została wybrana jako geograficznie wygodne i politycznie stabilne miejsce do świadczenia usług zarządzania, hostingu, ochrony i odtwarzenia danych. Działania marketingowe na międzynarodowym rynku zostaną zainicjowane 10 lutego na konferencji „IBM Partner World” w Las Vegas. (Verslo žinios, 15.01.2014)

Dobre wyniki portu w Kłajpedzie

W 2013 r. w porcie morskim w Kłajpedzie przeładowano 33,32 mln ton ładunków. Jest to trzeci najlepszy wynik w historii portu. W porównaniu z 2012 r. odnotowano spadek przeładunków o 5,4 %. O spadku ogólnej wartości przeładunków zadecydował spadek w dwóch głównych kategoriach towarowych. O 12,4 % (albo o 1,21 mln ton) spadła ilość przeładowanych nawozów. Ogółem wartość przeładunku nawozów wyniosła 8,52 mln ton, co stanowi 25,6 % ogólnej wartości przeładunków w porcie. Spadek odnotowano także w grupie produktów naftowych, przeładowano ich o 14,4 % mniej niż w 2012 r. Produkty naftowe stanowią 21,2 % ogólnej wartości przeładunków. Ale odnotowano wzrost przeładunku kontenerów. W 2013 r. przeładowano 4,56 mln ton ładunków kontenerowych lub o 4,6 % więcej niż w 2012 r. Rok 2013 był rekordowym dla portu pod względem wartości inwestycji w infrastrukturę portu – wg wstępnych szacunków nakłady inwestycyjne wyniosły 330 mln LTL. (Lietuvos žinios, 03.01.2014)

Nie najlepsza ocena kolei

Wyniki badania KE pokazują, że 44 % mieszkańców Litwy jest zadowolonych ze stacji kolejowych, 45 % - z podróży koleją, natomiast 47 % - z jakości usług kolejowych. Na Łotwie zadowolenie z kolei wyraziło 67 % respondentów badania, natomiast w Estonii – 30 %. Średnia dla krajów UE wynosi 58 %. Badanie „Eurobarometru” pokazało, że przynajmniej raz tygodniowo transportem kolejowym podróżuje 2 % mieszkańców Litwy, 3 % - kilka razy miesięcznie, 9 % - kilka razy w ciągu roku. Nawet 66 % badanych stwierdziło, że nigdy nie korzystało z transportu kolejowego. Jest to najwyższy wskaźnik w UE. (Lietuvos rytas, 17.12.2013)

Oddala się spółka „Rail Baltica”

Wspólna spółka państw bałtyckich, która ma realizować projekt „Rail Baltica” miała powstać przed 2014 r., jednak plan raczej nie zostanie zrealizowany. Potwierdził to po kolejnej rundzie negocjacji w Estonii wiceminister łączności Litwy Saulius Girdauskas. Stwierdził, że może to być związane z dymisją łotewskiego rządu, dlatego Łotysze nie nadążają z tym, co było zaplanowane. Nie raz podkreślano, że bardzo ważne jest powołanie wspólnej spółki przed końcem bieżącego roku, by w następnym złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. Oczekuje się, że środki unijne mogą stanowić nawet do 85 % kosztów projektu. Jednak S. Girdauskas zaznaczył, że opóźnienia przy powołaniu spółki nie powinny wywołać komplikacji przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Jednak w sąsiednich państwach jako przeszkodę w negocjacjach i powołaniu wspólnej spółki wymienia się dążenie Litwy do połączenia europejskimi torami także Wilna. Sekretarz Stanu w łotewskim ministerstwie łączności zaznaczył, że nie jest przeciwna połączeniu z Wilnem, jednak Litwa powinna je finansować z własnych środków. Jednak S. Girdauskas zaznaczył, że nieporozumienie w sprawie Wilna jest tylko „jakąś iluzją”, chociaż przyznaje, że próbuje się powiedzieć, iż w pierwotnym projekcie „Rail Baltica” Wilna nie ma. „Przecież jest deklaracja podpisana przez premierów, ministrów i w niej wyraźnie napisano, że Wilno powinno być połączone trasą „Rail Baltica” tak jak i inne stolice. […] Tak czy inaczej Litwa pilnuje własnych, a nie narzuconych przez Estończyków interesów.” – powiedział S. Girdauskas. (Verslo žinios, 16.12.2013)

Po raz pierwszy nagrodzono firmy usługowe

Litewska Konfederacja Biznesu po raz pierwszy wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu „Usługa Roku 2013”. W nominacji „Usługa Roku” nagrodę otrzymało centrum badań naukowych „Biotechpharma”. Nagroda została wręczona za tworzenie międzynarodowych technologii leków oraz produkcję biologicznych substancji czynnych leków dla badań klinicznych. Nawet dwukrotnie został nagrodzony bank „Danske Bank”. Bank dostał nagrodę za Innowację Roku w marketingu, którą przyznano za system optymalizacji działalności oparty na technologii „Lean”. Bank też otrzymał nagrodę Usługi Roku w sektorze finansowym za rozwiązanie mobilnych płatności, które zezwala na wykonywanie bezpłatnych przelewów poprzez wiadomość SMS, gdy znamy tylko numer telefonu odbiorcy przelewu. W nominacji Najbardziej Intelektualnego Miejsca Pracy nagrodę otrzymała Międzynarodowa Szkoła Wyższa Prawa i Biznesu za wirtualne audytorium. Stworzone w wirtualnej przestrzeni miejsce pracy wykładowcy zezwala na świadczenie usługi kształcenia na odległość. Nagrodę za Usługę Roku w sektorze transportowym otrzymała spółka „Ruptela” za stworzone rozwiązanie ekonomicznego kierowania pojazdem. Rozwiązanie te nie tylko pozwala ocenić styl kierowania pojazdem i przedstawić wyniki w sprawozdaniu, ale też informuje kierowcę o popełnianych przez niego błędach za kierownicą. Tę innowację testują już klienci z 70 krajów. (Lietuvos rytas, 13.12.2013)

Liberalizacja w budownictwie

Minister Środowiska Valentinas Mazuronis zmienił Regulamin Budownictwa i w ten sposób udzielił więcej swobody dla budowniczych. Jednak część budowlańców, szczególnie dużych firm, narzeka, że liberalizacja może być niebezpieczna, gdyż na rynek budowlany trafi sporo małych firm o niskich kwalifikacjach. Minister ripostuje, że nowy tryb będzie bardziej atrakcyjny dla inwestorów, a budowlańcy i projektanci obawiają się konkurencji ze strony nowych uczestników rynku. Teoretycznie nowy Regulamin wszedł w życie z dniem 25.10.2013, jednak praktycznie wejdzie w życie po znowelizowaniu Ustawy o budownictwie. Wcześniej za budynek szczególny uważano każdy hotel, biuro lub centrum handlowe, w którym jednocześnie, razem z personelem obsługującym, mogło przebywać min. 100 osób, natomiast wg nowego regulaminu liczba przebywających osób nie ma wpływu na zakwalifikowanie budynku do kategorii budowli szczególnych. Oznacza to, że znacznie więcej budynków nie będzie miało statusu budowli szczególnej, a to oznacza, że wobec ich projektowania, technicznego nadzoru budowlanego, budowniczych i spółek budowlanych będą stosowane niższe wymogi kwalifikacyjne. Nie będzie też obowiązku wykonania ekspertyzy projektu. Decydując o statusie budynku ważna będzie jego wysokość (ponad 30 m lub więcej niż 9 pięter) oraz odległość między filarami budynku. Aby budynek został zakwalifikowany do kategorii szczególnych, odległość ta, gdy filary zgodnie z projektem są produkowane na miejscu budowy, powinna wynosić nie 12 m, jak było w starym regulaminie, a 18 m lub większa. Wg prezydenta Litewskiego Zrzeszenia Budowlańców Daliusa Gedvilasa, od tej chwili projektantom niższych niż 9 – piętrowych bloków mieszkalnych lub budynków publicznych wystarczy posiadanie inżynieryjnego wykształcenia oraz dwuletniego doświadczenia w pracy z budynkami nie kwalifikowanymi jako szczególne. Dodał, że w miarę zwiększania się budynków nie kwalifikowanych jako szczegółowe, zwiększa się ryzyko tragedii, podobnych do tej z Rygi (wskutek zawalenia się dachu centrum handlowego, należącego do litewskiej sieci handlowej „Maxima”, zginęły tam 54 osoby – WPHI). Nowy regulamin rezygnuje z pewnych ważnych wymogów, natomiast normalnie działających narzędzi ograniczenia ryzyka nie ma. Budynek, który nie jest zaliczany do szczególnych, można zbudować prościej, szybciej i taniej, dlatego inwestorzy i budowniczowie mogą ulec pokusie zaoszczędzić kosztem bezpieczeństwa. Niektórzy przedstawiciele branży jednak zauważają, że zmiany mają zarówno negatywne, jak i pozytywne cechy. „Ryzyko nieznacznie się zwiększa, jednak w wielu miejscach „kij był zbytnio przegięty”. Dla przykładu, jeżeli budowano indywidualny dom z windą, taki dom już był kwalifikowany jako szczególny budynek, stosowano wobec niego znacznie bardziej skomplikowane wymogi.” – powiedział Sigitas Mitkus, kierownik Katedry Prawa Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, ekspert sądownictwa budowlanego. Jednak u przedstawicieli zrzeszenia budowlańców niepokój wywołuje to, że liberalizacja rynku szeroko otwiera bramę dla firm, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, a przez to nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej jakości swych prac. Jednak minister V. Mazuronis przytacza inną wersję – niezadowolenie wyrażają ci architekci, projektanci i budowlańcy, którzy mają atesty, wymagane przy pracy ze szczególnymi budynkami, dlatego teraz obawiają się konkurencji i utracenia zdobytych pozycji na rynku. Minister dodał, że po otrzymaniu wniosków grupy roboczej, badającej przyczyny tragedii w Rydze, może być zgłoszona propozycja zaostrzenia wymogów dot. eksploatacji i nadzoru budynków. Także może zostać wprowadzony obowiązek obowiązkowego ubezpieczania budynków. Przez to kontrolę nad budową będzie sprawował nie tylko nadzór budowlany, ale też firmy ubezpieczeniowe, które nie będą chciały ryzykować swymi pieniędzmi. Minister zaznaczył też, że zgłaszane uwagi zostaną uwzględnione, i możliwe są pewne korekty. (Verslo žinios, 04.12.2013)

Spółkom IT grozi brak specjalistów

Przedsiębiorstwa z branży IT w przyszłości mogą zderzyć się z poważnym problemem – w okresie 2014 – 2016 popyt na specjalistów IT może nawet pięciokrotnie przewyższać podaż. Wykazało to badanie stowarzyszenia „Infobalt”. Jak stwierdził Andrius Plečkaitis, dyrektor ds. innowacji zrzeszenia „Infobalt”, rozbieżność między popytem i podażą specjalistów ciągle się zwiększa. Szacuje się, że do 2016 r. zabraknie 14 tys. specjalistów IT i komunikacji. W 2016 r. spółki będą mogły zatrudnić 17 500 specjalistów, gdy w tym samym czasie litewskie uczelnie wyższe przygotują zaledwie 3 200 takich osób. Z największymi problemami zderzą się mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy dopiero wchodzące na rynek, gdyż nie będą w stanie konkurować o specjalistów z dużymi pracodawcami. Z kolei rosnąca konkurencja o specjalistów będzie dalej zwiększała wydatki firm na wynagrodzenia specjalistów, co przełoży się na rosnące ceny produktów i usług IT, a w konsekwencji będzie miało wpływ na konkurencyjność kraju. (Verslo žinios, 04.12.2013)

Kolejki na granicy z Białorusią można będzie ominąć koleją

Spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai”, oferuje transport ciężarówek z naczepami na specjalnych platformach kolejowych z Litwy do Białorusi. Wykonała też próbny kurs specjalnego składu i sądzi, że taka oferta może być atrakcyjna dla przewoźników ładunków, którzy chcą ominąć kolejki na granicy litewsko – białoruskiej. Próbny kurs pozwolił zidentyfikować wady procesu technologicznego i je usunąć. Projekt otrzymał symboliczną nazwę „Niemen” (lit. Nemunas). Pociąg jednocześnie może przewozić 30 ciężarówek z naczepami, a w składzie kolejowym jest również jeden wagon dla kierowców. W opinii przedstawicieli przewoźników, perspektywa projektu zależy od działań spółki kolejowej i stosowanej polityki cenowej. Porównując bezpośrednie koszty, transport koleją w porównaniu z przejazdem drogą z Wilna do Mińska jest droższy, jednak gdy na granicy tworzą się kolejki, projekt może być interesujący. Koszt transportu jednej ciężarówki z Litwy (z Wilna albo z Kowna) do Mińska do końca roku wynosi 299 USD, natomiast z Mińska do Kowna nieco drożej – 360 USD. Taka cena będzie obowiązywała w przyszłym roku także w przypadku przejazdu z Litwy. Planuje się, że pociąg z Mińska do Kowna będzie przyjeżdżał w czwartki rano, a z powrotem na Białoruś będzie wyjeżdżał w piątki wieczorem z Wilna. Czas przejazdu – 10 godzin. Z białoruskimi kolejami został także uzgodniony codzienny harmonogram przejazdów. W przyszłym roku trasę planuje się przedłużyć do Kłajpedy. (Verslo žinios, 26.11.2013)

Litewska spółka rozszerza swą działalność w Hiszpanii

Należąca do litewskiej grupy „City Service”, działająca w Hiszpanii spółka „Concentra”, która oferuje usługi administrowania budynkami, zawarła umowy z samorządami Malagi i Asturii w kwestii administrowania mieszkań komunalnych. Wartość umów wynosi 700 tys. EUR. Dotychczas „Concentra” oferowała usługi dla obiektów komercyjnych, przemysłowych i publicznych. Notowana na wileńskiej giełdzie „Nasdaq OMX Vilnius” grupa „City Service” we wrześniu br. poinformowała o nabyciu 100 % udziałów spółki „Concentra” oraz przejęciu pożyczek udzielonych przez byłych akcjonariuszy spółki. Ogólna kwota transakcji wyniosła 7,345 mln EUR. „Concentra” należy do 30 największych tego typu spółek w Hiszpanii. Szacuje się, że obroty spółki w 2013 r. wyniosą 49 mln EUR, a zysk EBITDA – 1,9 mln EUR. (Verslo žinios, 18.11.2013)

Pociąg „Wiking” będzie miał alternatywną trasę

 

Pociąg kontenerowy „Wiking” (lit. Vikingas) ładunki do Litwy będzie mógł transportować alternatywną trasą – z Turcji przez Bułgarię i Rumunię. Takie możliwości omawiano podczas spotkania w Izmirze między przedstawicielami litewskiej spółki kolejowej „Lietuvos Geležinkeliai” oraz tureckiej organizacji specjalistów od spedycji i logistyki BALO. Trasa przez Bułgarię i Rumunię nie tylko może stanowić alternatywę wobec trasy przez Morze Czarne, ale też pozwoli rozszerzyć geografię projektu i zwiększyć ilość transportowanych ładunków. Podczas spotkania z organizacją BALO podpisano dwustronną umowę spedycyjną. Strony uzgodniły do 1 lutego 2014 r. zorganizować próbny kurs pociągu z Turcji na Litwę na trasie Tekirdah – stacja „Draugystė” w Kłajpedzie, a od 1 lipca 2014 r. uruchomić raz na tydzień regularne połączenie. „Wiking” jest wspólnym projektem litewskich, białoruskich i ukraińskich kolei, łączącym morza Czarne i Bałtyckie. Całą trasę (1734 km) pokonuje w ciągu 52 godzin. Transportuje uniwersalne i specjalistyczne kontenery, a w przyszłości planuje się także transport ciężarówek z naczepami. (Lietuvos žinios, 13.11.2013)

Porty lotnicze zostaną połączone

Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą zostaną zreorganizowane porty lotnicze w Kownie i Połądze (lit. Palanga) poprzez przyłączenie ich do wileńskiego lotniska. Planuje się, że reorganizacja zostanie przeprowadzona do końca czerwca przyszłego roku. Obecnie jest opracowywany plan restrukturyzacji. Po reorganizacji liczba państwowych przedsiębiorstw, zarządzających portami lotniczymi zmniejszy się z 3 do 1, zarządzanie portami lotniczymi będzie bardziej skuteczne, liczba pracowników zmniejszy się o 5 %, a koszty funkcjonowania powinny zmniejszyć się o 1,2 mln LTL rocznie. Wcześniej nie raz rozważano, że trzy międzynarodowe litewskie porty lotnicze powinny podzielić się zakresem działalności: do Wilna powinny latać tradycyjne linie lotnicze, do Kowna – linie niskich kosztów, a do Połągi – linie oferujące ważne połączenia dla regionu Litwy Zachodniej, zarówno pod względem biznesowym, jak i turystycznym, szczególnie w letnim okresie. (Lietuvos rytas, 08.11.2013)

Pracujący za granicą Litwini doradzają litewskim spółkom

Litewskie spółki, które chcą wkraczać na zagraniczne rynki, mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez Litwinów pracujących poza granicami kraju, specjalistami w swej branży. Można to uczynić poprzez przyłączenie się do programu „GLL doradcy dla biznesu” (lit. GLL patarėjai verslui). Program ten wystartował przed kilkoma miesiącami. Koordynują go instytucja pożytku publicznego „Enterprise Lithuania” oraz światowa sieć „Global Lithuanian Leaders” (GLL), która zrzesza profesjonalistów z różnych branż litewskiego pochodzenia bądź osób sympatyzujących z Litwą. Wg danych „Enterprise Lithuania” od momentu uruchomienia programu zarejestrowało się w nim około 50 doradców z różnych branż: IT, telekomunikacji, finansów, konsultacji biznesowych, prawa, PR, personelu, biotechnologii, badań naukowych, farmacji, produkcji i in. Doradcy GLL są z USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Chin, Belgii, Irlandii, Portugalii, Litwy i innych krajów – geografia programu ciągle się rozszerza. „Doradcy dzielą się doświadczeniami z litewskimi spółkami, w ten sposób pomagają zrozumieć subtelności kultury biznesu w różnych krajach, dzielą się finansowymi, marketingowymi, strategicznymi spostrzeżeniami, mogą pomóc nawiązać kontakty z konkretnymi spółkami w danym kraju.” – powiedziała Jurgita Butkevičienė, dyrektor Departamentu Eksportu w „Enterprise Lithuania”. Spółki, które chcą uczestniczyć w programie, powinny wypełnić wniosek i spełniać kilka kryteriów: powinny posiadać potencjał rozwojowy oraz ambicje do rozwoju za granicą, powinny być zarejestrowane na Litwie i nie posiadać zadłużenia wobec sektora publicznego. Opłata za uczestnictwo wynosi 300 LTL. Środki te zostają przeznaczone na administrowanie programu, gdyż doradcy za świadczone usługi wynagrodzenia nie otrzymują. Publicznie o udziale w programie informuje tylko około połowy doradców – inni nie chcą się ujawniać ze względu na specyfikę swej działalności. „Enterprise Lithuania” oraz GLL występują jako pośrednicy, którzy dobierają spółki i doradców, którzy mogą dać sobie najwięcej korzyści. Spółki także same mogą wybierać sobie mentorów, jednak ci także są wolni w podejmowaniu decyzji z którymi spółkami chcą współpracować, a z którymi nie chcą lub nie mogą. Obecnie w programie zarejestrowało się ponad 60 spółek. Planuje się, że projekt będzie kontynuowany także w następnym roku. (Verslo žinios, 07.11.2013)

Litewska spółka urządzi w Rosji inteligentny dom

Litewska spółka IT „Elsis” realizuje w Sankt Petersburgu projekt inteligentnego domu, modernizując wybudowany w 1930 r. dom wielomieszkaniowy. Jak poinformowała spółka, dom ten stanie się pokazowym, gdyż po raz pierwszy dom starej budowy jest modernizowany poprzez zastosowanie inteligentnych systemów. Po zrealizowaniu projektu gromadzenie oraz przekazywanie odpowiednim instytucjom wskazań wszystkich liczników zostanie zautomatyzowane. Mieszkańcy na swoich profilach będą widzieli dokładne zużycie energii, będą mogli analizować te dane i porównać je z danymi sąsiadów. W przypadku awarii system poinformuje inżynierów i służby techniczne, które usuną awarię. W przypadku powstania awarii dostaw wody w mieszkaniach czy pomieszczeniach technicznych dostarczanie wody automatycznie zostanie odcięte. Planuje się także zintegrowanie z systemem komputerowym alarmu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego, który o zajściu poinformuje mieszkańców i odpowiednie służby. Podobne projekty – zarządzania i kalkulowania zasobów energetycznych – spółka realizuje już na Litwie, Łotwie i Ukrainie. (Verslo žinios, 07.11.2013)

Nowy wymóg dla pracodawców

Od 1 listopada pracodawcy zatrudniający nowych pracowników o ich zawodzie powinni poinformować Fundusz Ubezpieczeń Społecznych „Sodra”. Informacje o zawodach już pracujących pracowników należy przekazać do 1 marca 2014 r. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do tworzenia mapy kwalifikacji specjalistów. (Lietuvos rytas, 02.11.2013)

Więcej podróżujących na litewskich lotniskach

W ciągu 9 miesięcy br. z litewskich portów lotniczych oraz do nich przyleciało 2,653 mln osób. Jest to o 8,1 % więcej niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku. Według danych Departamentu Statystyki, najwięcej pasażerów wyjechało lub przybyło z Wielkiej Brytanii (21,5 %), Niemiec (10,7 %), Norwegii (7,9 %), Łotwy (6,4 %), Włoch (6,3 %) oraz Danii (5,9 %). Ogółem w ciągu 9 miesięcy z litewskich lotnisk odleciało lub na nich wylądowało 32,1 tys. samolotów. (Lietuvos žinios, 28.10.2103)

Dwie litewskie spółki technologiczne wśród najszybciej rozwijających się w regionie

W najnowszej edycji rankingu „Central Europe Technology Fast 50”, opracowanej przez spółkę konsultacyjną „Deloitte”, znalazły się 2 spółki z Litwy: „Ruptela” oraz „NFQ Technologies”. Ranking obejmuje 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych z Europy Środkowej. Na liście są spółki z 7 podstawowych sektorów technologii oraz 17 krajów regionu. Spółki są oceniane pod kątem wzrostu przychodów za ostatnie 5 lat (w ostatniej edycji za lata 2008 - 2012). Spółka „Ruptela” uplasowała się na 5. pozycji rankingu z wzrostem przychodów za ostatnie 5 lat o 1282 %. Liderem rankingu trzeci rok z rzędu została rumuńska spółka „Vola.ro SRL”, w przypadku której wzrost przychodów wyniósł 5729 %. Najwięcej spółek w rankingu – 22 – było z Polski. Natomiast łotewskich i estońskich spółek w bieżącej edycji rankingu zabrakło. Najwięcej spółek – 58 % - działało w branży oprogramowania, 26 % spółek działało w zakresie Internetu. (Verslo žinios, 28.10.2013)

Alternatywa wobec kolejek na granicy z Białorusią

Przewoźnikom samochodowym proponuje się alternatywę wobec przestojów w długich kolejkach na litewsko – białoruskiej granicy – załadować ciężarówki z naczepami na specjalne platformy kolejowe. O atrakcyjności takiego rozwiązania zadecyduje cena. Jak stwierdził Saulius Stasiūnas, przedstawiciel spółki kolejowej „Lietuvos Geležinkeliai”, w końcu listopada planuje się próbny kurs specjalnego pociągu. Planuje się, że 30 specjalnych platform oraz jeden wagon dla kierowców wyruszą ze stacji Koladiczi koło Mińsku i pojadą do stacji Palemonas w Kownie, gdzie ciężarówki zjadą z platform i będą kontynuowały swoją podróż. W projekcie uczestniczą nie tylko spółki kolejowe z Litwy i Białorusi, ale też służby celne, weterynaryjne z obu krajów. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie potrwa podróż pociągu, jednak wstępnie szacuje się, że będzie to 11 – 12 godzin. Jak stwierdził prezydent zrzeszenia spółek spedytorskich i logistycznych „Lineka”, jest to jeden ze sposobów na ominięcie kolejek na granicy. Jednak dodał, że ostateczna cena powinna być konkurencyjna. Jeżeli całą różnicę w cenie przejmą spółki kolejowe, to takie rozwiązanie nic nie da. Algimantas Kondrusevičius, prezydent zrzeszenia przewoźników „Linava” jest bardziej sceptyczny i sądzi, że przewożenie koleją ciężarówek z naczepami nie ma większych perspektyw i nie sądzi, że będzie to tańsze rozwiązanie w porównaniu z przewozami drogowymi. Natomiast jeżeli kolej będzie atrakcyjna tylko ze względu na szybsze przekroczenie granicy, to taka usługa będzie aktualna tylko przez kilka miesięcy w roku. Obecnie tylko w październiku – listopadzie z powodu większych strumieni ładunków na granicy tworzą się przestoje dłuższe niż jedna doba. Wg S. Stasiūnasa w ciągu miesiąca do Rosji jedzie 13 500, a do Białorusi dodatkowo około 1 880 ciężarówek z karnetami TIR, dlatego potencjał takiej usługi jest niemały. Jednak koleje nie zamierzają orientować się na masowość, przewozy kolejowe powinny być atrakcyjne dla droższych i szybko psujących się ładunków. (Verslo žinios, 28.10.2013)

Mińsk nie popiera Moskwy w sprawie dodatkowych gwarancji dla przewoźników

Białoruscy przewoźnicy nie popierają rosyjskiej inicjatywy, by w całej Unii Celnej stosować dodatkowe gwarancje wobec posiadaczy karnetów TIR. „Białoruscy przewoźnicy uważają obecny system książeczek TIR za odpowiedni. Jest on wygodny we wszystkich 49 państwach, które przyłączyły się do konwencji TIR, także w Rosji i Białorusi. Nie popieramy propozycji Rosji dot. wprowadzenia dodatkowych gwarancji w państwach Unii Celnej.” – powiedział Nikołaj Wierchowiec, kierownik białoruskiego zrzeszenia międzynarodowych przewoźników BAMAP. Rosja zamierzała nowe wymogi wobec przewoźników korzystających z systemu „TIR Carnete” wprowadzić od 14 sierpnia. Jednak początkowo termin został przełożony na 14 września, a następnie – na 1 grudnia. Jednak wymóg dodatkowych gwarancji jest stosowany w 4 wschodnich federalnych okręgach. Rosja żąda dodatkowych gwarancji finansowych na poczet opłat celnych lub żąda transportowania ładunków z wykorzystaniem eskorty. (Lietuvos rytas, 25.10.2013)

W Kłajpedzie powstaje nowy terminal kontenerowy

W Kłajpedzie oficjalnie rozpoczęła się budowa międzynarodowego centrum dystrybucji kontenerów, należącego do spółki „Klaipėdos Smeltė“. Obecnie duże statki oceaniczne o pojemności 6 – 14 tys. TEU ładunki z Chin, Ameryki, Afryki, przeznaczone dla Litwy i innych krajów regionu, transportują do pośrednich portów w Europie Zach. Tam w terminalach kontenerowych są one przeładowywane na mniejsze statki i dopiero wtedy trafiają do końcowych portów – w Kłajpedzie, Rydze, Tallinie i in. Po uruchomieniu centrum dystrybucji kontenerów w Kłajpedzie duże kontenerowce będą mogły zawijać do Kłajpedy bez pośrednich przystanków. Kłajpeda będzie mogła równać się do dużych portów w Europie Zach., ładunki stąd będą kierowane do całego regionu. Docelową zdolność przeładunkową 1 mln TEU (lub 10 mln ton) nowy terminal ma osiągnąć w ciągu 10 lat. Pomysł takiego projektu powstał jeszcze w 2008 r., gdy spółkę „Klaipėdos Smeltė“ nabył międzynarodowy operator terminali kontenerowych „Terminal Investment Limited“, którego z kolei jednym z udziałowców jest jedna z największych spółek żeglugi kontenerowej „Mediterranean Shipping Company“. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci terminali, pod względem wielkości zajmująca 6 miejsce. W bieżącym roku w 25 terminalach sieci zostanie przeładowanych ponad 30 mln TEU. (Lietuvos rytas, Verslo žinios, 11.10.2013)

Odwołanie zaostrzonych kontroli na rosyjskiej granicy

Z początkiem października Rosja odwołała zaostrzoną kontrolę wszystkich ładunków transportowanych z Litwy do Rosji. Jednak podobnie jak przy wprowadzeniu takich kontroli, również teraz nie otrzymano żadnych oficjalnych informacji. Informacje o zaprzestaniu szczegółowych kontroli zrzeszenie przewoźników drogowych „Linava“ otrzymało od swych partnerów z Rosji. Również wiceminister spraw zagranicznych Rolandas Kriščiūnas stwierdził, że nie posiada oficjalnych informacji. Według prezydenta „Linavy” Algimantasa Kondrusevičiusa na razie niemożliwe jest ustalenie poniesionych strat przez litewskich przewoźników. „Na straty składają się nieotrzymane dochody i dodatkowe wydatki. Niektórzy przewoźnicy zrezygnowali z rejsów do Rosji, niektórzy klienci zrezygnowali z usług. Natomiast po utknięciu tam były dodatkowe wydatki związane z przeładowaniem ładunków.” – powiedział A. Kondrusevičius. Zaostrzone kontrole wobec litewskich przewoźników, gdy wyładowywano i sprawdzano cały ładunek, stosowane były przez 3 tygodnie. (Lietuvos rytas, 02.10.2013)

Turyści wydają więcej niż przed rokiem

Turyści z Litwy, którzy podróżowali za granicą, w ciągu I półrocza br. wydali 1,139 mld LTL. Jest to o 9,6 % więcej niż przed rokiem. Z kolei turyści lokalni, którzy podróżowali wewnątrz kraju z jednym lub więcej noclegów oraz turyści jednodniowi w I półroczu wydali 164,3 mln LTL, czyli o 5,9 % więcej niż przed rokiem. (Lietuvos rytas, 25.09.2013)

Kolejne ograniczenia dla litewskich przewoźników w Rosji

Rosja wprowadziła kolejne ograniczenie dla litewskich przewoźników, przekraczających rosyjską granicę – przewoźnicy powinni transportować ładunki od rosyjskiej granicy do wewnętrznego urzędu celnego w towarzystwie eskorty. Taką usługę można zamówić na granicy. Jak stwierdził Gytis Vincevičius, przedstawiciel zrzeszenia przewoźników „Linava”, Rosja zaczęła stosować te ograniczenie nie informując Litwę o tym oficjalnie. Po prostu litewscy kierowcy na granicy zostali poinformowani, że powinni wynająć eskortę. Koszt takiej eskorty, np. do Moskwy, wynosi 900 LTL. Na razie nie wiadomo, czym takie postępowanie motywuje Rosja, jednak innej możliwości kierowcy z Litwy nie mają. Szacuje się, że w ciągu tygodnia z powodu szczegółowej i zaostrzonej kontroli ciężarówek litewscy przewoźnicy stracili około 35 mln LTL. Jak stwierdził prezydent „Linavy” Algimantas Kondrusevičius, wartość dziennego strumienia towarów do Rosji wynosi około 2 mln EUR. Wg danych „Linavy”, do Rosji ładunki transportuje około 650 zarejestrowanych na Litwie firm, czyli około 13 tys. „tirów”. W obecnej sytuacji litewscy przewoźnicy stają się niekonkurencyjni nie tylko pod względem czasu, ale i pod względem ceny za transport. Część litewskich producentów oraz przewoźników jeszcze w poprzednim tygodniu otrzymała od rosyjskich klientów i pośredników celnych ostrzeżenie, by na razie nie wieźli towarów do Rosji. Tłumaczono, że takie restrykcyjne środki zostały wprowadzone tymczasowo, jednak nikt nie mógł powiedzieć jak długo taka sytuacja będzie trwała. (Lietuvos rytas, 21.09.2013)

Mieszkania drożeją

Według danych Departamentu Statystyki w II kwartale br. ceny mieszkań na Litwie w ciągu roku zwiększyły się o 2,4 %, natomiast w porównaniu z I kwartałem – o 1,5 %. W ciągu roku mieszkania nowego budownictwa w blokach wielomieszkaniowych zdrożały o 4,5 %, a w domach z jednym – dwoma mieszkaniami – o 7,7 %. Ceny mieszkań w blokach starszego budownictwa w ciągu roku zmniejszyły się o 0,1 %, natomiast mieszkania w domach z jednym – dwoma mieszkaniami zdrożały o 9,8 %. (Verslo žinios, 19.09.2013)

Podpisano porozumienie w sprawie spółki „Rail Baltica“

Podczas nieformalnego spotkania ministrów transportu krajów UE w Wilnie ministrowie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii podpisali deklarację w sprawie założenia wspólnej spółki realizującej projekt „Rail Baltica“. Najważniejszą kwestią, która dotychczas przeszkadzała w podpisaniu dokumentu, było dążenie Litwy do modernizacji odcinka kolejowego Kowno – Wilno, jednak strony znalazły porozumienie. „Tą trasą będą podróżowali przeważnie pasażerowie, gdyż jest to trasa szybkiego ruchu, projektowana szybkość - 240 km/h. Byłoby niesprawiedliwe, moim zdaniem, gdyby nie przyłączono jednej stolicy.“ – powiedział litewski minister łączności Rimantas Sinkevičius. Zadowolenie z osiągniętego porozumienia wyraził także unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas. (Verslo žinios, 17.09.2013)

Zleceniodawcy rezygnują z usług litewskich przewoźników

Rosyjska decyzja o bardzo szczegółowej kontroli ładunków transportowanych do Rosji poprzez litewskie magazyny, także tranzytowych, jest bolesna nie tylko dla eksporterów czy przewoźników, ale też dla całego sektora transportu. Rosja od 12 września rozpoczęła stosowanie szczególnego reżimu wobec ładunków jadących z Litwy, niezależnie z jakiego kraju jest wiozący je przewoźnik: czy z Litwy, czy z Rosji, czy z innego kraju. Wobec wszystkich ładunków z Litwy, niezależnie od kraju pochodzenia, stosowany jest pewien profil ryzyka. Na jego podstawie jest wykonywana pełna kontrola, tzn. ładunki są wyładowywane, pobierane są ich próbki, kierowane są na badania zgodności z nomenklaturą i podobnie. Takie procedury znacznie wydłużają czas transportu i są znacznym utrudnieniem, szczególnie w przypadku towarów o krótkim terminie przydatności. Według Algimantasa Kondrusevičiusa, prezydenta zrzeszenia przewoźników drogowych „Linava”, takie postępowanie rosyjskich służb już ma negatywne skutki. „To wystraszyło naszych klientów, większość z nich już teraz kieruje ładunki przez inne kraje, nie chcą korzystać z naszych usług. Nie przewoźników, a terminali, magazynów, portu. Taka sytuacja nie jest dobrą, jest zatrważająca. To jest aktualne dla całego sektora, całego systemu transportowego Litwy, potencjalne zagrożenie dla całego biznesu logistycznego działającego na rosyjskim kierunku.” – powiedział A. Kondrusevičius. Wg nieoficjalnych informacji, szczególnie skrupulatne kontrole miały być wykonywane do 16 września. „Jednak nikt nie wie, co będzie później, jakie będą ich wnioski i dalsze decyzje. Mając takie doświadczenie, jak nasi przewoźnicy, naprawdę nas to niepokoi.“ – dodał A. Kondrusevičius. (Verslo žinios, 16.09.2013)

Rosja zaostrza kontrolę celną litewskich ładunków

Od czwartku rosyjskie służby celne rozpoczęły na granicy drobiazgowe kontrole towarów transportowanych z Litwy do Rosji. Sprawdzane są nie tylko ciężarówki na litewskich rejestracjach, ale absolutnie wszystkie ładunki załadowane na Litwie. W ramach szczegółowych kontroli ładunki są wyładowywane, są wykonywane badania dot. ich pochodzenia, sprawdza się kody. Zaostrzone kontrole, gdy ładunki mogą być sprawdzane nawet przez tydzień, mają potrwać do 16 września, jednak litewscy przewoźnicy obawiają się, że zostanie znaleziony dowolny pretekst, by ten termin wydłużyć. W związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora na Litwie w celu złożenia wyjaśnień i przekazało mu notę protestacyjną. (Lietuvos rytas, 14.09.2013)

Ożywienie na rynku nieruchomości

W ciągu 8 miesięcy br. na Litwie sprzedano 18 104 mieszkania oraz 5 688 domów jednorodzinnych. Jest to odpowiednio o 23 % oraz 7,8 % więcej niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Tempo wzrostu mieszkań w bieżącym roku znacznie wzrosło, w poprzednim roku wynosiło 6,4 %. W przypadku tempa wzrostu sprzedaży domów jednorodzinnych wzrost był niższy, gdyż w 2012 r. wynosił 10,2 %. (Lietuvos rytas, 06.09.2013)

Powstanie wspólna spółka na potrzeby projektu „Rail Baltica“

Po trwających kilka miesięcy sporach z Łotwą i Estonią litewski rząd zgodził się na powołanie wspólnej spółki państw bałtyckich, która zajmie się realizacją projektu „Rail Baltica“. Spółka może powstać na początku przyszłego roku. Litwa nadal trzyma się stanowiska, że po powołaniu wspólnej spółki za pieniądze przeznaczone na realizację projektu będzie mogła także zmodernizować odcinek kolejowy Wilno – Kowno. UE powinna sfinansować 85 % kosztów projektu. „Rail Baltica“ połączy Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. Długość trasy na Litwie wyniesie około 360 km, na Łotwie – nieco ponad 300 km, a w Estonii – około 300 km. (Lietuvos rytas, 05.09.2013)

Spółka wesprze finansowo wykładowców akademickich

Norweska spółka „Visma“, która w najbliższej przyszłości zamierza zatrudnić na Litwie 300 – 500 programistów, podejmuje się niespotykanej dotychczas inicjatywy – zamierza finansowo wesprzeć najlepszych akademickich wykładowców programowania. Dotychczas spółki wspierały stypendiami najbardziej zdolnych studentów. Dyrektor spółki „Visma Lietuva“ Mantas Urbonas tłumaczy, że celem tej inicjatywy jest pomoc wyższym uczelniom w utrzymaniu najlepszych wykładowców programowania. Wg niego, obecnie wynagrodzenia informatyków w prywatnym biznesie sią 3 – 5 razy wyższe od wynagrodzeń wykładowców, dlatego odchodzą oni do biznesu, a na uczelniach zostaje coraz mniej specjalistów, którzy mogą przygotować wysokiej klasy specjalistów. Dlatego studenci mają mniej możliwości na zdobycie jakościowego wykształcenia. Negatywne skutki tego zjawiska odczuwają spółki zatrudniające programistów: spora część wchodzących na rynek pracy absolwentów nie jest należycie przygotowana, ich wiedza nie jest dostateczna, dlatego często pracując powinni uczyć się tych rzeczy, których powinni byli nauczyć się w trakcie studiów. Na wsparcie wykładowców spółka „Visma“ zamierza w br. przeznaczyć 50 tys. LTL. Zamierza wybrać 7 najlepszych, w jej opinii, wykładowców, którym od września do grudnia będzie wypłacała imienne stypendia w wysokości 1000 LTL miesięcznie. Po zakończeniu semestru projekt będzie kontynuowany, być może zostanie skorygowany jego budżet. „Visma Lietuva“ zaapelowała też do innych spółek IT, by dołączyły się do tej inicjatywy. Reakcja biznesu na taki pomysł nie była jednoznaczna, natomiast przedstawiciele uniwersytetów ocenili go przychylnie, jednak nie ukrywają, że 7 stypendiów w skali Litwy – to nie jest dużo. (Verslo žinios, 02.09.2013)

Litewscy przewoźnicy znowu trafili na rosyjską „czarną listę“?

Rosyjscy celnicy ponownie ogłosili listę przewoźników, którzy rzekomo dopuścili się wykroczeń. Na tę listę trafiło także 3 litewskich przewoźników. Z informacji zamieszczonej w Internecie trudno zrozumieć, o co zostały oskarżone. Algimantas Kondrusevičius, prezydent zrzeszenia przewoźników „Linava” stwierdził, że widział ten wykaz, jednak dotychczas nie otrzymał żadnego oficjalnego dokumentu. „Rosjanie lubią różne nieprzyjemne niespodzianki. Wiadomo, raczej nie ma dymu bez ognia, chyba znaleźli jakieś formalne uchybienia i teraz próbują się czepiać.” – powiedział A. Kondrusevičius. Najbardziej się obawia, by z powodu kilku wykroczeń nie zaostrzono kontroli wszystkich litewskich przewoźników. Takie przykłady w przeszłości już miały miejsce przed 10 laty. Wówczas Rosjanie ogłosili, że około 30 litewskich przewoźników złamało ustalone procedury, z powodu czego budżet państwa stracił około 10 mln LTL. Przez jakiś czas na rosyjskiej granicy była zaostrzona kontrola samochodów ciężarowych z litewskimi tablicami rejestracyjnymi. Poza tym litewscy przewoźnicy mogli poruszać się po terytorium Rosji tylko z eskortą, co podnosiło koszty usług transportu. Dla przykładu, koszt eskorty od miejscowości Pytałowo, która jest przy rosyjsko – łotewskiej granicy, do Moskwy wynosił 500 USD. (Lietuvos rytas, 29.08.2013)

Więcej turystów na Litwie

W I półroczu br. w litewskich hotelach i innych lokalach oferujących usługi zakwaterowania zatrzymało się 927,3 tys. gości. Jest to o 8,8 % więcej niż przed rokiem. Liczba turystów z zagranicy zwiększyła się o 8 % i wynosiła 522,7 tys., natomiast liczba gości krajowych zwiększyła się o 9,8 % i wynosiła 404,6 tys. osób. (Lietuvos rytas, 23.08.2013)

Ożywienie w budownictwie

Według danych Eurostatu, objętość prac budowlanych w II kwartale br. na Litwie wzrosła najbardziej w UE. W porównaniu z I kwartałem br. wzrost w budownictwie na Litwie wyniósł 10,5 %, za Litwą uplasowały się Węgry – 4,3 %. Na Łotwie odnotowano wzrost o 1,9 %, natomiast Estonia jeszcze nie dostarczyła Eurostatowi swych danych statystycznych. W ujęciu rocznym, w porównaniu z II kwartałem 2012 r., na Litwie odnotowano wzrost w wysokości 6,9 %, a na Łotwie – 5,3 %. (Lietuvos žinios, 21.08.2013)

Nie brakuje chętnych do renowacji

Centralna Organizacja Zakupowa otrzymała oferty od 86 spółek, które chcą realizować termomodernizację bloków na Litwie. Obecnie oferty są analizowane, sprawdza się kwalifikacje spółek, porównywane są zaoferowane przez nie ceny wykonania usług. Szacuje się, że analiza informacji potrwa 2 – 3 tygodnie. Wykonawcy dokonają renowacji 800 bloków w całej Litwie. Ponieważ umowy będą podpisywane na 4 lata, może się zdażyć, że firmy zmodernizują więcej bloków. W listopadzie powinny ruszyć pierwsze prace renowacyjne. (Lietuvos rytas, 17.08.2013)

Bank rozwija swe centrum usługowe

Grupa SEB rozwija swe działające w Wilnie centrum usługowe. W bieżącym roku do pracy przyjęto tu 80 nowych pracowników, a do końca roku planuje się zatrudnienie kolejnych 60 specjalistów z branży IT, administrowania operacji finansowych i kredytów. W czerwcu br. ze Szwecji do wileńskiego centrum przeniesiono oddział operacji IT, w którym już pracowało 30 osób. W oddziale tym pracują specjaliści od obsługi sieci komputerowych, operatorzy baz danych „Oracle” i „MSSQL”, a także systemów „Windows”, „Unix”, „Linux”. „Planujemy, że działalność wileńskiego centrum świadczenia usług grupy SEB jeszcze bardziej się rozwinie – otwieramy jeszcze jeden oddział IT, także zwiększymy skalę operacji finansowych, usług administrowania kredytów. Przy poszukiwaniu specjalistów dla nas ważne są nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale także umiejętności językowe – językiem roboczym w centrum jest jęz. angielski, ale w niektórych oddziałach poszukujemy pracowników posługujących się językami krajów północnych.” – powiedziała Ilma Mažeikienė, kierownik centrów usługowych SEB w Wilnie i Rydze. Wileńskie centrum jest oddziałem międzynarodowej grupy SEB. Centrum świadczy różnego rodzaju usługi dla oddziałów i spółek zależnych SEB w 20 krajach świata. Takie centrum działa także w Rydze. (Verslo žinios, 14.08.2013)

Ładunki NATO powędrują przez port w Kłajpedzie

Po ponad dwóch latach intensywnych starań litewskie spółki transportowe mogą się cieszyć z osiągniętego wyniku – przez port w Kłajpedzie będą transportowane wszystkie lądowe ładunki NATO, które dotychczas do Afganistanu wędrowały przez Łotwę. Ładunki NATO zostaną skierowane do Kłajpedy, gdyż jedna z największych litewskich spółek logistycznych „VPA Logistics” podpisała w Waszyngtonie umowę z upoważnionym przez NATO przedstawicielem „GaTe Logistics” w sprawie współpracy przy transportowaniu żywności i innych ładunków do/z Afganistanu przez port w Kłajpedzie. Od dłuższego czasu ten duży strumień kontenerów był kierowany przez Łotwę – porty morski i lotniczy w Rydze. Przy transportowaniu ładunków „VPA Logistics” będzie współpracowała z Kłajpedzkim Terminalem Kontenerowym oraz portem lotniczym w Szawlach. Pierwsze 100 kontenerów typu REF z mrożoną żywnością i innymi ładunkami na początku września br. dotrze do Kłajpedzkiego Terminalu Kontenerowego. Ogółem planuje się, że strumień ładunków wyniesie 200 kontenerów tygodniowo, a to będzie stanowiło około 6 % ogólnej ilości kontenerów trafiających do portu w Kłajpedzie. Część tych ładunków „VPA Logistics” będzie składowała w kłajpedzkim terminalu logistycznym, następnie ładowana na transport lądowy i kierowana do Afganistanu. Natomiast inna część zostanie przewieziona do portu lotniczego w Szawlach, a następnie samolotami powędruje do Afganistanu. Spółka „VPA Logistics” nie ujawniła o ile zawarte porozumienie zwiększy przychody spółki, jednak przy realizacji tylko tego projektu zamierza zatrudnić 20 dodatkowych pracowników. (Verslo žinios, 12.08.2013)

Rosja odkłada realizację swego pomysłu

Rosyjski Federalny Urząd Celny przekłada na miesiąc termin, od którego w przypadku przewożenia towarów do Rosji lub tranzytem, oprócz książeczki TIR przewoźnicy powinni przedstawić dodatkowe gwarancje. Początkowo te wymagania miały wejść w życie z dniem 14 sierpnia. Rosyjski urząd celny stwierdził, że termin przełożył po tym, gdy otrzymał prośby od Rosyjskiej Rady Konsultacji Inwestycyjnych, Europejskiego Zrzeszenia Biznesowego, przedstawicielstwa UE w Rosji. Przedstawiciele tych organizacji wyrazili obawy, że część przedsiębiorstw nie zdąży przygotować się do nowych wymagań Rosjan. W opinii litewskich przewoźników takie zmiany zakłóciłyby proces transportu ładunków i spowodowałyby znaczny wzrost cen usług przewoźników. Przedstawiciel litewskiego zrzeszenia „Linava“ wyraził nadzieję, że w ciągu miesiąca międzynarodowym organizacjom uda się przekonać Rosjan do wycofania się z tego pomysłu całkowicie, gdyż przewidziane środki są nieracjonalne i zaszkodzą także rosyjskim przewoźnikom i gospodarce. (Verslo žinios, 09.08.2013)

Mniej ładunków w portach bałtyckich

W I półroczu br. w portach państw bałtyckich przeładowano 80,798 mln ton ładunków. Jest to o 2,531 mln ton lub o 3,0 % mniej niż w I półroczu poprzedniego roku. Poinformował o tym łotewski urząd statystyczny. Najwięcej – 45,7 % ogólnej ilości ładunków – przypadło na porty łotewskie, 27,5 % przeładowano w portach estońskich oraz 26,8 % ładunków – w portach litewskich. Ilość ładunków w portach litewskich wzrosła o 1,359 mln ton lub 6,7 % i wyniosła 21,638 mln ton. W łotewskich portach odnotowano spadek przeładunków o 3,383 mln ton lub 8,4 % do poziomu 36,958 mln ton, natomiast w Estonii spadek wyniósł 506,3 tys. ton lub 2,2 %, do poziomu 22,202 mln ton. (Lietuvos žinios, 08.08.2013)

Na Litwie są najtańsze rozmowy komórkowe w UE

Wg danych Komisji Europejskiej, rozmowy poprzez telefony komórkowe na Litwie kosztują najmniej wśród wszystkich państw członkowskich UE. Średnio cena 1 min. rozmowy na Litwie wynosi 0,019 EUR. Najdroższe rozmowy są w Holandii, tam średnia cena 1min. wynosi 0,147 EUR. Po Litwie, najtańsze rozmowy są w Rumunii, na Łotwie, w Bułgarii i Polsce. Do trójki najdroższych pod tym względem krajów poza Holandią należą Luksemburg i Belgia. (Lietuvos rytas, 07.08.2013)

Powstał klaster turystyki medycznej

Swą działalność rozpoczyna litewski klaster usług turystyki medycznej, który będzie reklamował te usługi za granicą i sprzedawał je dla turystów z innych krajów. Zrzeszenie „Litewski Klaster Turystyki Medycznej“ został zarejestrowany w końcu maja. Laimutis Paškevičius, prezes zarządu i dyrektor wykonawczy klastra stwierdził, że obecnie łączy on 18 członków. Wśród nich jest kilka placówek usług medycznych, odontologicznych i diagnostycznych, centra rehabilitacji, 3 spółki świadczące medyczne usługi SPA, 3 hotele, 2 operatorów turystycznych oraz jeden uniwersytet. Wg dyrektora, klaster został powołany jako instytucja, poprzez którą zrzeszenie „Medicinos Lietuva” będzie rozwijała marketingową działalność na rynkach innych państw, będzie reklamował i sprzedawał produkty litewskiej turystyki medycznej na rynkach zagranicznych, zachęcał turystów z innych krajów do odwiedzenia Litwy. Klaster będzie współpracował ze zrzeszeniem, które z kolei będzie rozwiązywało problemy poprawy warunków turystyki medycznej na Litwie. „Wśród najważniejszych celów klastra jest połączenie spółek eksportujących usługi turystyki medycznej w sieć dostawców usług o wysokiej wartości dodanej, rozwój marketingu i zwiększenie rozpoznawalności za granicą usług członków klastra. Rozpoczęcie działalności planuje się od Rosji i krajów WNP” – powiedział L. Paškevičius. Jeżeli klaster otrzyma wsparcie unijne, to jego budżet na działania marketingowe na najbliższe dwa lata wyniesie 1,4 mln LTL, z czego wsparcie unijne będzie stanowiło połowę tej kwoty. Jest to skromny budżet. Po dokonaniu analizy postanowiono wybrać dwa regiony w Rosji, na które zostaną nakierowane przez najbliższe dwa lata wszystkie działania marketingowe. Konkretne regiony, na które zostanie skierowana działalność marketingowa zostaną wybrane po zbadaniu niektórych regionów Rosji pod względem poziomu rozwoju w nich medycyny, usług, liczby lekarzy, pielęgniarek, sprzętu medycznego przypadających na 1000 mieszkańców, dostępności usług medycznych, długości kolejek. Także uwzględni się warunki połączenia tych regionów z Litwą, czy są bezpośrednie połączenia i in. W ciągu drugiego półrocza bieżącego roku klaster planuje skompletować pakiety usług turystyki medycznej, w I półroczu następnego roku zostaną wybrane dwa konkretne regiony Rosji, a aktywne działania marketingowe zostaną przeprowadzone w okresie 2014 – 2015. (Verslo žinios, 22.07.2013)

Wzrosną ceny usług w transporcie drogowym do Rosji

Od 14 sierpnia br. w przypadku towarów, przewożonych transportem drogowym do Rosji lub tranzytem przez Rosję, dodatkowo do książeczki TIR trzeba będzie przedstawić dodatkowe gwarancje – np. zastaw lub zaangażować eskortę. Prezydent zrzeszenia przewoźników „Linava“ Algimantas Kondrusevičius nie mógł wytłumaczyć takiego postępowania Rosjan i nazwał je rujnowaniem systemu. „Akcentują to, że zwiększyła się kwota nie uiszczonych opłat, są roszczenia i podobnie, jednak te kwoty wywołują śmiech, gdyż w porównaniu ze wszystkimi dostawami stanowią tysięczną część procenta.“ – stwierdził A. Kondrusevičius. Jest przekonany, że negatywne skutki ujawnią się już wkrótce, gdyż usługi przewoźników staną się droższe. Zaznaczył, że ceny wzrosną nie w procentach, a kilkakrotnie. „Dwa – trzy razy będzie drożej, w zależności od wartości ładunku” – powiedział prezydent „Linavy”. Zrzeszenie zwróciło się do MSZ oraz Ministerstwa Łączności, także do Departamentu Celnego i prosi poinformować odpowiednie instytucje rosyjskie, by odwołano decyzje, które nie są zgodne z Konwencją TIR. (Verslo žinios, 19.07.2013)

Najwięcej kontenerów w Kłajpedzie

W I półroczu br. najwięcej kontenerów wśród portów państw bałtyckich przeładowano w Kłajpedzie. W litewskim porcie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. przeładowano 196,7 tys. TEU, czyli o 7,4 % więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W Rydze przeładunek kontenerów zwiększył się o 3 % i wyniósł 183,9 tys. TEU, w Tallinie odnotowano wzrost o 9,6 % do poziomu 129 tys. TEU, a w Lipawie (Liepaja) przeładowano 2,4 tys. TEU, czyli o 12,7 % więcej. (Lietuvos rytas, 18.07.2013)

Wystartował litewski przewoźnik lotniczy

W ostatnim dniu czerwca wystartował litewski przewoźnik lotniczy „Air Lituanica“. W debiutanckim locie 76 – miejscowym samolotem „Embraer 170“ do Brukseli wyleciało z Wilna 72 pasażerów. Do Brukseli „Air Lituanica“ będzie latała codziennie. Od 8 lipca przewoźnik uruchamia codzienne połączenie z Amsterdamem, natomiast od 5 sierpnia cztery razy tygodniowo będzie latał do Berlina. Jesienią br. spółka rozpocznie loty z Wilna do Moskwy, Monachium i Pragi. Planuje się, że do 2015 r. siatkę lotów będzie stanowiło 13 – 16 połączeń, w ciągu roku przewoźnik zamierza przewozić po 500 – 600 tys. pasażerów. Spółka na Litwie stworzy około 1500 miejsc pracy. Umowa o komercyjnej współpracy z „Estonian Air“ pozwoli klientom wybierać także loty łączone do ponad 100 miast. Pakiet większościowy – 83 % akcji – należy do spółki samorządu Wilna „Start Vilnius“, natomiast pozostała część akcji (17 %) należy do spółki „Air Lituanica Club“. Jest to prywatna spółka, łącząca 26 różnych inwestorów prywatnych, zarówno osoby prawne jak i fizyczne. (Lietuvos rytas, 01.07.2013)

Narodowe Biuro Konferencyjne zostanie zlikwidowane

Działające jako instytucja pożytku publicznego Narodowe Centrum Konferencyjne (NCK) zostanie zlikwidowane. Decyzja o likwidacji NCK, dotychczas finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki oraz 6 samorządów terytorialnych, zapadła w marcu. Powodem takiej decyzji jest nieefektywna działalność centrum. „Z działającego przez rok NCK przedsiębiorcy nie mieli żadnej korzyści“ – stwierdziła Danutė Mažeikaitė, prezydent Litewskiego Zrzeszenia Turystyki. Jednak nie poparła decyzji o likwidacji centrum. Wg niej inne kraje rozwijają swe biura. Podczas uczestnictwa w specjalistycznych targach turystyki konferencyjnej potencjalni partnerzy pytają przede wszystkim, czy w targach uczestniczy narodowe centrum konferencyjne, gdyż dokonując wyboru konkretnego kraju dla zorganizowania przedsięwzięcia potrzebne są dokładne i kwalifikowane informacje. „Centrum jest potrzebne, gdyż jest to instytucja koordynująca, która promuje ofertę litewskiej turystyki konferencyjnej, rozpowszechnia wiedzę o kraju.” – powiedziała D. Mažeikaitė. W jej opinii, przy powoływaniu NCK popełniono błędy przy doborze personelu – ma on wysokie kwalifikacje, ale nie w zakresie turystyki konferencyjnej. Dodała także, że należy nie likwidować centrum, a zatrudnić kompetentnego specjalistę, by pokierował tą instytucją. Podejmując decyzję o likwidacji NCK poinformowano, że jego działalność przejmie Państwowy Departament Turystyki oraz wileńskie Centrum Informacji Turystycznej i Biuro Konferencji. Jednak w opinii prezydent Litewskiego Zrzeszenia Turystyki, planowany podział działalności między miastami w skali kraju nie przyniesie korzyści, gdyż nie zostanie gwarancji, że np. hotele spoza Wilna otrzymają zlecenia i będą mogły wykorzystać swe sale konferencyjne. Evalda Šiškauskienė, prezydent Litewskiego Zrzeszenia Hoteli i Restauracji stwierdziła, że NCK w obecnej formie należy zlikwidować, gdyż jest nieefektywne, jednak w przyszłości powinno powstać narodowe biuro konferencyjne. „Tylko należy wybrać inny model: założycielem takiego biura powinno być państwo, a nie samorządy, gdyż przyciągnięcie turystów biznesowych powinno być w interesach całego państwa, a nie kilku samorządów. Takie biuro powinno być finansowane z budżetu, to powinna być silna instytucja państwowo – biznesowa, a nie amatorska instytucja, jak to ma miejsce obecnie.” – powiedziała E. Šiškauskienė. Laura Paulauskienė, kierownik Wydziału Polityki Turystycznej w Departamencie Inwestycji i Eksportu MG stwierdziła, że zostaną rozważone inne, bardziej elastyczne formy partnerstwa w porównaniu z instytucją pożytku publicznego oraz instytucją finansowaną z budżetu. (Verslo žinios, 11.06.2013)

Cel – ponad 2 mln turystów

Prezydencja Litwy w Radzie UE zasadniczego wpływu na liczbę turystów w bieżącym roku nie będzie miała, jednak oczekuje się, że pomoże poprawić wizerunek kraju, co w przyszłości pozwoli przyciągnąć więcej „bardziej pieniężnych” turystów. Państwowy Departament Turystyki (PDT) szacuje, że liczba turystów odwiedzających Litwę w bieżącym roku wzrośnie o 8 % i oczekuje ponad 2 mln gości z zagranicy. Szacuje się także, że wzrosną też wydatki zagranicznych turystów na Litwie – w bieżącym roku oczekuje się przychodów z turystyki przyjazdowej na poziomie 4 mld LTL (3,9 mld LTL w 2012 r.). Ponad 90 % turystów przybywających na Litwę pochodzi z Europy. Raimonda Balnienė, dyrektor PDT, szacuje, że tak jak i dotychczas, najwięcej turystów przyjedzie z Białorusi, Rosji, Polski, Niemiec i Łotwy. Szybko rośnie liczba turystów z Norwegii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Także rośnie liczba gości z USA, Japonii i Chin. Jak zaznaczyła dyrektor PDT, prezydencja w Radzie UE będzie miała pozytywny wpływ na turystykę konferencyjną. Poza tym wpływ prezydencji będzie odczuwalny w długookresowej perspektywie, gdyż półroczny okres prezydencji znacznie poprawi rozpoznawalność Litwy, poprawi wizerunek i zwiększy prestiż w świecie. Jednak branża hotelarska nie oczekuje „gór złota” z prezydencji. Jak zaznaczyła Evalda Šiškauskienė, prezydent Litewskiego Zrzeszenia Hoteli i Restauracji, na Litwie brakuje hoteli dlatego np. w Wilnie latem i bez prezydencji hotele są zazwyczaj zapełnione, współczynnik wykorzystania pokoi wynosi 85 %. Wg niej z okresu prezydencji hotele spodziewają się nie tyle zarobku, ile okazji do reklamy i promocji. „Takie przedsięwzięcia – to doskonała reklama, gdyż przyciągają klientów biznesowych o wyższych dochodach. Takiej ilości reklamy za własne pieniądze w żadnym wypadku nie moglibyśmy wykupić, dlatego powinniśmy zaprezentować się jak najlepiej.” – powiedziała E. Šiškauskienė. (Verslo žinios, 05.06.2013 )

„Merkury“ potrzebuje innych kontenerów oraz bardziej atrakcyjnych taryf kolejowych

Spółka „Arijus“, jeden z partnerów projektu „Merkury“ osiągnęła, by skład kolejowy, transportujący kontenery z Kłajpedy do Moskwy, kursował raz na dwa tygodnie. Celem jest osiągnięcie częstotliwości, by pociąg kursował raz na tydzień. Jednak wymaga to większej ilości ładunków z Rosji oraz bardziej przychylnej polityki kolejowej Białorusi. Obecnie już trzeci miesiąc pociąg kursuje w trybie dwutygodniowym. W kontenerach do Moskwy wędrują płytki, produkty konserwowane. Jednak z Moskwy kontenery wracają puste. Jak stwierdził Arijus Ramonas, dyrektor generalny spółki „Arijus“, problemem jest to, że w Moskwie i jej okolicach nie ma dużych zakładów, mocnego przemysłu nastawionego na eksport. Producenci metali, nawozów znajdują się dalej, za Uralem. Poza tym linie Sankt Petersburgu oferują bardziej przychylne taryfy kolejowe, dlatego transport przez Litwę jest nieopłacalny. Także dodał, że w celu osiągnięcia przełomu konieczny jest transport kontenerami o długości 40 stóp. Obecnie „Merkury“ przewozi kontenery 20 – stopowe. W małych kontenerach transportuje się cięższe ładunki, natomiast większe są wykorzystywane do przewożenia towarów codziennego użytku, jak np. odzież, obuwie, artykuły żywnościowe. Obecnie „Merkury“ nie może przyciągnąć większych kontenerów, gdyż bardziej opłaca się je przewozić transportem drogowym. Jedną z przyczyn jest to, że Białoruś zwiększyła taryfę kolejową na transport kontenerów. „Czekamy, aż Białoruś się opamięta i wówczas uda się zwiększyć tranzyt“ – powiedział A. Ramonas. Jeden skład pociągu „Merkury“ zamienia około 100 ciężarówek. (Verslo žinios, 04.06.2013)

Wyłoniono wykonawców kolejnego odcinka trasy „Rail Baltica“

Odcinek trasy kolejowej „Rail Baltica“ o europejskim rozstawie torów od miasta Kazlų Rūda do Kowna wykonają dwa konsorcja oraz jedna spółka. Ogólna wartość projektu wynosi 537,826 mln LTL. Za zwycięzców ogłoszonego przez „Lietuvos geležinkeliai” trzyczęściowego przetargu uznano konsorcjum spółek „Eurovia” i „Eurovia Lietuva”, konsorcjum spółek „Hidrostatyba” i „Šilutės automobilių keliai”, także wśród zwycięzców znalazła się spółka „Panevėžio keliai”. (Lietuvos rytas, 01.06.2013)

Porty lotnicze w jednych rękach?

Ministerstwo Łączności opracowało plan, zgodnie z którym porty lotnicze w Kownie i Połądze zostaną przyłączone do wileńskiego lotniska, a zarządzanie trzema portami lotniczymi zostanie scentralizowane. Do połączenia zarządzania lotniskami dojdzie w takim wypadku, jeżeli na to wyrażą zgodę rząd i Sejm. W najlepszym wypadku do tego może dojść latem 2014 r. W ten sposób planuje się zaoszczędzić rocznie 1,2 mln LTL, pracę stracą 23 osoby. „Sądzimy, że w takie połączenie portów lotniczych pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie strumieniami pasażerów, marketingiem oraz pozwoli osiągnąć efekty synergii“ – powiedział minister łączności Rimantas Sinkevičius. Każde lotnisko będzie miało własne cele oraz odrębną cenę za korzystanie z infrastruktury. (Lietuvos rytas, 31.05.2013)

Stażysta pomógł wejść na nieznany rynek

Kowieńska spółka „Mobiliųjų telefonų techninis centras” (MTTC), oferująca usługę pogwarancyjnej naprawy telefonów komórkowych, od Wielkanocy rozpoczęła działalność na włoskim rynku. Usługa naprawy komórek jest oferowana razem z partnerem – włoską spółką logistyczną. Pracę domową przed wejściem na nowy rynek pomógł wykonać zatrudniony w ramach programu stażów AIESEC młody ekonomista z Włoch. Włoski stażysta w ciągu roku zbadał rynek, dostosował produkt dla Włochów, znalazł miejscowego partnera. „Zaangażowanie stażysty z tego kraju, na który spółka zamierza wejść, jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli się wchodzi na całkiem nieznajomy rynek. Zamierzamy teraz wejść na rynek francuski i także poszukamy stażystę Francuza.” – powiedział Gintaras Kručkas, dyrektor spółki MTTC. Informacje zebrane przez włoskiego stażystę pozwoliły podjąć ostateczną decyzję o wejściu na włoski rynek, gdyż okazało się, że sytuacja we Włoszech w zakresie naprawy pogwarancyjnej nie jest najlepsza. „Naprawa we Włoszech trwa około miesiąc, poza tym jest droga – kosztuje średnio o 50 EUR drożej niż na Litwie, a jakość usługi jest niska.” – powiedział G. Kručkas. MTTC usługę oferuje pod znakiem towarowym włoskiego partnera – „Smart fix“. Litewska spółka informuje, że telefony naprawia w ciągu tygodnia, poza tym klient w Internecie od razu widzi ile może kosztować naprawa. Telefony poprzez kurierów są gromadzone w Padwie, a następnie wysyłane do Kowna w celach naprawy, po naprawie wracają do właścicieli do Włoch. Spółka w porównaniu z włoskimi konkurentami może zaoferować niższą cenę przez to, że naprawa odbywa się na Litwie, gdzie jest tańsza siła robocza. W ciągu pierwszego miesiąca we Włoszech obroty wyniosły 3000 EUR. Spółka MTTC ma ambicje, by w kraju zamieszkałym przez 60 mln mieszkańców osiągnąć roczne obroty na poziomie 7 mln LTL. Obecnie roczny obrót spółki wynosi 16 mln LTL. W ciągu najbliższych lat spółka zamierza wejść także na rynki Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Danii oraz przed 2015 r. podwoić wielkość swych obrotów. (Verslo žinios, 29.05.2013)

Egzaminy dla księgowych odwołano

Zanim księgowi oswoili się z myślami, iż będą mieli obowiązek zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego, egzaminy te odwołano. W poprzednim roku uchwalono ustawę o rachunkowości, zgodnie z którą od 2016 r. główni księgowi są zobowiązani do zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego dot. zasad rachunkowości i podatków. Jednak Ministerstwo Finansów niespodziewanie ogłosiło, że „w chwili obecnej powszechny egzamin dla głównych księgowych jest nieuzasadniony ekonomicznie“ i zaproponowało odwołać ten obowiązek. Szacuje się, że wymóg ten dotyczyłby księgowych około 45 tys. osób prawnych oraz nie jedną setkę księgowych organizacji non profit. Przedstawiciele instytucji reprezentujących księgowych nie kryli zdziwienia. Jeszcze niedawno uzgadniano projekt, zgodnie z którym ze składania dodatkowego egzaminu kwalifikacyjnego zostałyby zwolnione osoby posiadające wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, finansowym lub rachunkowości lub osoby posiadające przynajmniej dwuletni nieprzerwany staż pracy na stanowisku głównego księgowego, bądź osoby posiadające atest audytora. Jednak ten projekt został zarzucony i w jego miejsce MF zaproponowało inny. Opinie księgowych są różne, jednak Sigitas Babarskas, prezes Zrzeszenia Firm Księgowych nie wątpi, że wymogi kwalifikacyjne dla księgowych są potrzebne. Jednak MF jest przekonane, że taki egzamin wprowadzi zamieszanie. „Ustalając różne wymogi egzaminowania dla księgowych poszczególnych typów osób prawnych zostanie stworzony skomplikowany, generujący spore koszty system, który nie będzie wolny od wad.“ – argumentują specjaliści ministerstwa. Arturas Tankevičius, prezes Narodowego Zrzeszenia Księgowych, jest przekonany, że uchwalone ustawowo przynajmniej minimalne wymogi dla księgowych byłyby korzystne, gdyż zwiększyłyby prestiż zawodu. Jednak w opinii autorów projektu ustawy, w innych państwach dobrowolne atestowanie księgowych organizują organizacje zawodowe – silne, posiadające długoletnie tradycje i łączące większość przedstawicieli tego zawodu. Dlatego taka praktyka powinna kształtować się także na Litwie. (Verslo žinios, 28.05.2013)

Zwiększono głębokość portu w Kłajpedzie

Holenderska spółka „Van Oord Dredging and Marine Contractors“ zakończyła największe prace pogłębiania i poszerzania kanału portowego w Kłajpedzie. Trwające przez rok prace kosztowały 127,297 mln LTL, z czego 81,467 mln LTL stanowiły fundusze europejskie. Spółka „Van Oord“ wykopała 4,432 mln m3 gruntu, szerokość kanału portowego zwiększyła się do 150 m, natomiast głębokość – do 14,5 m. Dzięki temu port może teraz przyjmować większe statki typu „postpanamax“ o długości do 310 m i szerokości 40 m. (Lietuvos rytas, 22.05.2013)

Bardziej wygodna podróż dzięki pociągowi z Polski

Spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai“ rozpoczęła eksploatację nowego pociągu, który od 26 maja dwa razy dziennie będzie kursował na trasie Wilno – Mińsk – Wilno. Nowy współczesny pociąg spalinowy został wyprodukowany przez spółkę „PESA Bydgoszcz”. Jednocześnie zmienia się tryb kontroli pasażerów i ich bagażu – obecnie procedura ta będzie wykonywana nie na granicy, a w nowym terminalu na dworcu w Wilnie. Po zmianie trybu kontroli czas podróży do stolicy Białorusi zmniejszy się o pół godziny – do 2,5 godzin. (Lietuvos rytas, 22.05.2013)

Ruszy kolejny etap projektu „Rail Baltica“

Spółka „Geležinkelio tiesimo centras“, spółka – córka „Lietuvos geležinkeliai“, wkrótce oficjalnie rozpocznie realizację projektu budowy europejskich torów odcinka „Rail Baltica“ od polsko – litewskiej granicy do miejscowości Mockava. Wartość projektu wynosi 103,21 mln LTL. Będzie to już drugi projekt „Rail Baltici“ na Litwie. Wykonawca projektu do połowy grudnia 2014 r. zrekonstruuje 13 km odcinek torów od stacji kolejowej w Mockavie do granicy, także około 11 km dróg na stacji kolejowej, przejazdów, inne obiekty drogowe, zamontuje ekrany tłumiące hałas. Obecnie na Litwie wybudowano 7 km odcinek europejskich torów „Rail Baltica“ między miejscowościami Mockava i Šeštokai. (Lietuvos žinios, 16.05.2013)

Ruszy budowa wileńskiego centrum logistycznego

Dyrektorzy generalni spółki kolejowej „Lietuvos geležinkeliai” oraz spółki budowlanej „Fegda” podpisali umowę w sprawie budowy terminalu intermodalnego Wileńskiego Publicznego Centrum Logistycznego. Spółka „Fegda” została wyłoniona w przetargu publicznym. Wartość projektu wynosi 104,8 mln LTL (bez podatku VAT). Planuje się, że terminal zostanie wybudowany w ciągu 17 miesięcy. Spółka „Lietuvos geležinkeliai” została upoważniona przez rząd do realizacji projektu Wileńskiego Centrum Logistycznego. Terminal intermodalny będzie najważniejszą częścią tego projektu i stanie się pierwszym jego obiektem, wokół którego ulokują się prywatne spółki transportowe, logistyczne i inne. Terminal zostanie wybudowany przy stacji kolejowej w Wojdatach (lit. Vaidotai), przez którą regularnie kursują pociągi kontenerowe „Wiking”, „Šeštokai Express”, „Słońce” oraz „Merkury”. Obecnie do terytorium terminalu jest budowana południowa obwodnica Wilna. Następny etap budowy obwodnicy – połączenie z szosą mińską – będzie realizowany przez terytorium centrum logistycznego. Planuje się, że ogólna powierzchnia Wileńskiego Centrum Logistycznego wyniesie ponad 400 ha. (Lietuvos žinios, 15.05.2013)

Ożywienie na rynku nieruchomości mieszkalnych

W poprzednim roku na zakup nieruchomości mieszkalnych wydano 2,747 mld LTL, czyli o 4,4 % więcej niż w 2011 r., gdy obrót rynku nieruchomości mieszkalnych wyniósł 2,631 mld LTL. W 2012 r. 46 % ogólnej kwoty (1,269 mld LTL) wydanej na zakup lokali mieszkalnych przypadło na miasto Wilno. Z tego 923 mln LTL wydano na mieszkania tzw. starego budownictwa lub mieszkania kupowane na rynku wtórnym, 229 mln LTL – na nowe mieszkania, 66 mln LTL – na domy indywidualne starego budownictwa oraz 51 mln LTL – na nowe domy indywidualnego budownictwa. (Lietuvos rytas, 16.04.2013)

Port w Kłajpedzie wrócił na pozycję lidera

W pierwszym kwartale br. obrót towarów w porcie w Kłajpedzie ponownie wywindował Kłajpedę na pozycję lidera wśród portów państw bałtyckich. Większy wzrost przeładunków niż w Kłajpedzie odnotowano tylko w portach rosyjskich. Luty i marzec w Kłajpedzie stały pod znakiem rekordów – obrót towarowy w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększył się o 24 – 31 %. Ogólny wzrost obrotów towarowych w I kwartale wyniósł 19 %. Największy wpływ na to miały przeładunki zbóż, produktów naftowych oraz nawozów. Przede wszystkim są to ładunki miejscowe oraz białoruskie. Ogólna wartość przeładunków w Kłajpedzie w I kwartale wyniosła 9,8 mln ton, w Ventspilsie – 9,12 mln ton, a w Rydze – 8,15 mln ton. Gdy w Kłajpedzie obrót towarowy rośnie, kierownicy innych bałtyckich portów odczuli skutki polityki Rosji – szybko rozwijające się rosyjskie porty przejęły część eksportowych ładunków i dalej klaruje się tendencja, że Rosja coraz mniej ładunków będzie kierowała do portów innych państw. W I kwartale w Kłajpedzie odnotowano wzrost ładunków o 1,6 mln ton, w Ventspilsie wzrost wyniósł 600 tys. ton, natomiast w Rydze obroty towarowe zmniejszyły się o 1,3 mln ton. Jak zaznaczył Artūras Drungilas, dyrektor ds. administracji i marketingu kłajpedzkiego portu, ładunki białoruskie w poprzednim roku stanowiły około 30 % ogólnej ilości towarów, natomiast ilość ładunków rosyjskich nieznacznie spadła. Jednak wyraźnych skutków na wyniki działalności portu to nie miało, gdyż w 2011 r. ładunki rosyjskie stanowiły 12 %, w poprzednim roku – 9 %, natomiast w bieżącym roku szacuje się, że będą stanowiły 10 % ogólnego obrotu towarowego. Chociaż w opinii A. Drungilasa szacowanie prognoz na cały rok w oparciu o wyniki tylko I kwartału jest ryzykowne, jednak oczekuje się, że w bieżącym roku w porcie przeładuje się około 37 – 38 mln ton. W rekordowym dla kłajpedzkiego portu roku 2011 przeładowano 36,59 mln ton ładunków (nie uwzględniając wyników terminalu naftowego w Butyndze). (Verslo žinios, 10.04.2013)

Podpisano memorandum litewsko – tureckie

Litwa i Turcja podpisały memorandum w sprawie pociągu kontenerowego „Wiking”, który ma połączyć regiony Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Memorandum podczas litewsko – tureckiego forum biznesowego podpisali minister łączności Litwy Rimantas Sinkevičius oraz minister łączności Turcji Binal Yildirim. Według litewskiego ministra, obecnie są rozważane dwa warianty trasy, którą towary dotrą do Turcji. Jeden wariant to wykorzystanie połączenia morskiego z Ukrainy do Turcji, jednak z powodu wysokich taryf i długich procedur celnych ten wariant nie wygląda bardzo atrakcyjnie. Bardziej atrakcyjnym szlakiem jest trasa przez Bułgarię i Rumunię, tym bardziej, że niedawno chęć do przystąpienia do projektu „Wiking” wyraziły Bułgaria, Rumunia i Mołdawia. Wg. R. Sinkevičiusa, perspektywy trasy przeanalizują grupy robocze litewskiego i tureckiego narodowego przewoźnika kolejowego. Ustalono, że trasa „Wikinga” do Turcji zostanie wypróbowana w drugiej połowie bieżącego roku. „Wiking” został uruchomiony w 2003 r. na trasie Iljiczewsk – Kijów – Mińsk – Wilno – Kłajpeda. W ciągu 10 lat pociąg przejechał 2,3 mln km oraz przewiózł ponad 4,8 mln ton ładunków. (Lietuvos rytas, 05.04.2013)

Na wsi kwity zastąpią umowy o pracę

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie nowy tryb zatrudniania robotników pomocniczych w rolnictwie i leśnictwie. Od teraz nie ma potrzeby zawierania terminowych umów o pracę z pracownikami pomocniczymi. Ogrodnicy, rolnicy czy leśnicy po prostu będą mogli dla takich pracowników wystawić kwit świadczenia usług. Będzie to znacznie prostsze niż zawieranie terminowych umów o pracę. Dotychczas takie umowy były zawierane w celu świadczenia wszystkich prac pomocniczych, natomiast zatrudniający w tym samym dniu mieli obowiązek poinformowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „Sodra“ o zatrudnieniu takich osób. Akty prawne przewidują, że pracownik w oparciu o kwity świadczenia usług będzie mógł pracować u tego samego pracodawcy do 60 dni w ciągu roku, natomiast wiekość wynagrodzenia w ciągu roku nie może przekroczyć 6 tys. litów. Jeżeli pracownik otrzymuje świadczenia socjalne, z powodu takiego zarobku nie zostaną one zmniejszone. Wykaz okresowych lub jednorazowych prac pomocniczych obejmuje wszystkie prace wykonywane w sadownictwie, ogrodnictwie, w gospodarstwach rolnych, leśnych oraz w rybołówstwie. Kwit jest wystawiany przed świadczeniem usług każdego dnia bądź na określony okres czasu, jednak nie dłużej niż na kalendarzowy tydzień. Kwit jest ważny do momentu, aż pracodawca rozliczy się z robotnikiem pomocniczym. (Lietuvos rytas, 02.04.2013)

Wilno jednym z najtańszych miast dla Brytyjczyków

Według ogłoszonego w Wielkiej Brytanii barometru cenowego wśród 25 miast z całego świata Wilno zostało drugim najtańszym miastem pod względem efektywności cen i atrakcyjności wydatków na podróż. Daje to nadzieje, że strumień turystów z Wysp Brytyjskich do Wilna się zwiększy. Na czele najtańszych miast w bieżącym roku znalazł się Budapeszt. W poprzednim roku za najtańsze miasto uznano Rygę, drugie miejsce zajął Budapeszt, a Wilno w ogóle nie było klasyfikowane. W ramach badania porównano ceny koszyczka 12 wybranych towarów i usług, takich jak np. kawa, piwo, muzea, koszty noclegu itp. W przypadku Wilna cena koszyczka dla brytyjskiego turysty wynosi 140,99 GBP. W najtańszym Budapeszcie wartość koszyczka stanowi 134,76 GBP, a w najdroższyn Nowym Jorku – 541,23 GBP. Pod względem 9 z 12 kryteriów Wilno było tańsze od Budapesztu. W przypadku Wilna wyższy okazał się koszt dwudniowego noclegu w hotelu (w Wilnie – 77 GBP, w Budapeszcie – 63 GBP), droższa była kolacja z trzech dań oraz wyższa cena kieliszka wina. Według danych Wydziału Turystyki wileńskiego samorządu liczba turystów z Wielkiej Brytanii w ciągu roku zwiększyła się o 11 %, gdy w Tallinie i Rydze uległa zmniejszeniu. Jolanta Beniulienė, kierownik Wileńskiego Centrum Informacji Turystycznej zaznaczyła jednak, że litewska branża turystyczna jest najbardziej nastawiona na przyciągnięcie turystów biznesowych, turystykę konferencyjną oraz rodzinną. Jednak promocja Wilna jako taniego miasta może przyciągnąć większe rzesze oszczędnych brytyjczyków, którzy nie wydają wiele pieniędzy i stwarzają małą wartość dodaną. „Miano najtańszego miasta wielkiej chluby nie daje. Staramy się unikać wizerunku taniego miasta, turystom mówimy inaczej – że Wilno oferuje dobrą wartość za rozsądną cenę. Wówczas ludzie nie odczuwają, że przyjechali do taniego kraju.” – powiedziała J. Beniulienė. (Verslo žinios, 28.03.2013)

Informacje o zawodach dla „Sodry“

Od listopada br. do marca 2014 r. przedsiębiorstwa będą musiały wpisać do rejestru Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „Sodra“ dane wszystkich pracowników zgodnie z uproszczonym klasyfikatorem grup zawodowych. Po wykonaniu pierwszego spisu uczestników rynku pracy będzie można zobaczyć jaki jest popyt i podaż specjalistów. Pozwoli to rządowi, pracodawcom, przyszłym studentom zobaczyć, czy przygotowywani przez uczelnie specjaliści odpowiadają popytowi na rynku, porównać skuteczność programów nauczania oraz podjąć odpowiednie decyzje np. w sprawie finansowania tzw. koszyczków studenta i in. Linas Kadys, kierownik Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Ministerstwa Gospodarki podkreślił, że Ministerstwo Oświaty i Nauki jeszcze w bieżącym roku zamierza wprowadzić do Internetu dane o uzyskanych przez mieszkańców Litwy dyplomach uczelni wyższych od 1995 r. Te informacje dla „Sodry“ powinni przedstawić pracownicy przedsiębiorstw, którzy w systemie elektronicznym „Sodry“ składają dane o pracownikach przedsiębiorstw. W przygotowywanej przez „Sodrę“ bazie danych można będzie zobaczyć rozbieżności między wykształceniem a proponowanymi zawodami. „Powiedzmy, w systemie widzimy, że prawnik zarabia 100 tys. LTL rocznie, a specjalista IT o połowę mniej – 50 tys. LTL. Jednak także widzimy, że możliwości prawnika na zatrudnienie wynoszą tylko 15 %, a programisty – nawet 85 %. Więc jaki zawód jest bardziej popularny na rynku pracy dzisiaj? Co wybierzemy: wróbla w garści czy żurawia w niebie?“ – porównywał L. Kadys. Dodał też, że „Sodra“ nie jest zainteresowana gromadzeniem danych o zawodach ubezpieczonych osób, dlatego przekaże je dla tworzonego obecnie Centrum Informacji o Oświacie (CIO). Centrum będzie gromadziło i przechowywało te dane jako bazę, materiał do badań. Natomiast wnioski będą wyciągąły Ministerstwo Gospodarki, Oświaty i Nauki, Giełda Pracy. Wyniki badań będą dostępne dla pracodawców, uczniów i ich rodziców. (Verslo žinios, 19.03.2013)

Na Łotwę z Litwy

Należąca do polskiego giganta ubezpieczeniowego PZU litewska spółka „PZU Lietuva” założyła filię na Łotwie i rozpoczęła tam swoją działalność. PZU realizuje swój rozwój w regionie bałtyckim z Litwy, strategią biznesową w państwach bałtyckich kieruje dyrektor generalny „PZU Lietuva” Marius Jundulas. (Lietuvos rytas, 15.03.2013)

Nowy portal dla biznesu

Przedsiębiorcy mogą już korzystać z usług nowego, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, portalu www.ESrinka.lt. Portal ten zawiera informacje o możliwościach oferowanych przez wewnętrzny rynek UE. Zamieszczono tu także informacje i porady dot. zakładania, kupowania lub sprzedaży przedsiębiorstw, wsparcia dla przedsiębiorstw na wspólnym rynku, a także informacje na temat handlu i świadczenia usług oraz ochrony własności intelektualnej w ramach wspólnego rynku UE. (Respublika, 20.02.2013)

Więcej mieszkań i zezwoleń

Według wstępnych danych statystycznych, w poprzednim roku na Litwie wybudowano 5 200 nowych mieszkań. Jest to o 3 % więcej niż w 2011 r. 64 % nowych mieszkań wybudowano w domach indywidualnych, natomiast 36 % przypadło na bloki wielomieszkaniowe. Pod względem nowych mieszkań wśród miast liderem pozostawało Wilno. W poprzednim roku wydano też zezwolenia na budowę 10 100 nowych mieszkań. Jest to o 38 % więcej niż w 2011 r. Ogółem jednak sektor budowlany w 2012 r. skurczył się. Spółki budowlane w ciągu poprzedniego roku wykonały prace o wartości 6,4 mld LTL, co po uwzględnieniu wpływu cen jest o 6,3 % mniej niż w 2011 r. (Verslo žinios, 07.02.2013)

Przetarg na budowę zakładu

Spółdzielnia „Pienas LT” zamierza w kwietniu ogłosić przetarg na budowę zakładu przetwórstwa mleka. Wartość projektu jest szacowana na 90 mln LTL, z tego 51 mln LTL ma stanowić wsparcie z funduszy unijnych. Jak stwierdził prezes spółdzielni Naglis Narauskas, obecnie dobiegają końca prace projektowe zakładu. W celu finansowania budowy członkowie spółdzielni zgromadzili około 15 mln LTL. Poszukiwane są także alternatywne źródła finansowania. Spółdzielnia pod budowę zakładu wydzierżawiła od państwa na 95 lat działkę o wielkości 3 ha z możliwością rozszerzenia jej o kolejne 1,5 ha. Planowana zdolność produkcyjna nowego zakładu ma wynieść 650 ton mleka w ciągu doby. Do spółdzielni „Pienas LT” należy ponad 200 rolników, spółek i spółdzielni. (Verslo žinios, 05.02.2013)

Powstanie nowa agencja

Na Litwie zostanie powołana nowa Agencja Zwiększania Efektywności Energetycznej (AZEE), która będzie koordynowała realizację programu renowacji bloków wielomieszkaniowych. Taką propozycję Ministerstwa Środowiska ma zaakceptować rząd. Minister środowiska Valentinas Mazuronis wcześniej wspominał, że taka agencja będzie działała we wszystkich większych miastach. Nowa agencja będzie podlegała Ministerstwu Środowiska, jej utworzenie ma potrwać miesiąc. Początkowo będzie zatrudniała kilkanaście osób, docelowo ma w niej pracować do 25 pracowników. Powołanie agencji będzie wymagało wkładu o wartości 1000 LTL, a roczny koszt jej finansowania ma wynosić 1,5 – 2 mln LTL. Jak stwierdził V. Mazuronis, fundusze zostaną wygospodarowane poprzez redystrybucję posiadanych funduszy ministerstwa, bez dodatkowych kosztów. „Istotą naszej nowej strategii jest to, że rząd poprzez tę agencję wspólnie z samorządami terytorialnymi za pośrednictwem tej agencji dokona selekcji najmniej efektywnych energetycznie budynków we wszystkich samorządach. Także razem z samorządami zorganizuje pracę i znajdzie administratorów całego procesu.“ – stwierdził minister środowiska. Wg niego samorządom już przekazano kryteria, w oparciu o które zostaną wybrane najmniej efektywne budynki, jednak mogą one ulec zmianie w zależności od samorządu. Są to budynki wybudowane przed 1993 r. i zużywające rocznie 150 kWh energii na ogrzanie 1 m2. Dotychczas 13 samorządów zgłosiło około 400 takich budynków. Minister także zaznaczył, że dalej będzie działała Agencja Mieszkań i Rozwoju Urbanistycznego, która swą działalność opiera na wcześniejszym modelu renowacji, gdy o wsparcie zwracają się spółdzielnie mieszkań. (Lietuvos rytas, Verslo žinios, 05.02.2013)

Więcej pieniędzy zostało w kasynach

W poprzednim roku w placówkach gier hazardowych klienci przegrali łącznie 208,543 mln LTL. Jest to o 16,2 % więcej niż w 2011 r. Przychody organizatorów gier hazardowych ze sprzedaży żetonów, biletów zwiększyły się o 21,4 % i wyniosły 1,331 mld LTL. Natomiast kwota wypłacona graczom w postaci wygranych zwiększyła się o 22,4 % i wyniosła 1,123 mld LTL. (Lietuvos rytas, 05.02.2013)

Więcej transakcji w Internecie

Według danych spółki badań rynkowych „Euromonitor International“, wartość handlu w Internecie na Litwie w poprzednim roku zwiększyła się o 22 % i jej wartość wyniosła 485,7 mln LTL. Największy udział w transakcjach internetowych zajął handel odzieżą oraz obuwiem. Handel internetowy na Litwie stanowił 2,6 % ogólnej wartości handlu. Pod tym względem Litwa wyprzedza Europę Wschodnią (2,4 %), jednak pozostaje w tyle za Europą Zachodnią, gdzie ten wskaźnik wynosi średnio 4,5 %. Dla przykładu, w Niemczech za pośrednictwem Internetu sprzedaje się 5 % ogólnej ilości towarów, w Danii – 6,6 %, a w Wielkiej Brytanii – 10 %. (Lietuvos rytas, 22.01.2013)

Więcej transakcji z udziałem nieruchomości

Według wstępnych informacji Centrum Rejestru, na Litwie w poprzednim roku sprzedano 22 845 mieszkań oraz 8174 domy indywidualne. Jest to odpowiednio o 7 % i 10 % więcej niż w 2011 r. Ogólna liczba nieruchomości, które w poprzednim roku zmieniły właściciela, wynosi 100,8 tys. Ta liczba obejmuje też działki, domy letniskowe, lokale o różnym przeznaczeniu, oraz lokale niemieszkalne. Jest to o 10 % więcej niż w 2011 r. (Lietuvos rytas, 15.01.2013)

Powstanie ranking lokali gastronomicznych

Państwowa Inspekcja Żywności i Weterynarii zamierza stworzyć ranking litewskich kawiarni i restauracji w oparciu o jakość żywności i przestrzeganie norm higienicznych. W bieżącym roku ma zostać uruchomiona publicznie dostępna aplikacja, w której lokale gastronomiczne będą oceniane punktami za jakość i higienę realizowanej działalności. Dodatkowo zamierza się wyróżnić te lokale, które swe dania będą przygotowywały z produktów nabytych od litewskich rolników. „Taka informacja pomoże konsumentom podjąć decyzję w kwestii wyboru kawiarni czy restauracji, natomiast lokale gastronomiczne będzie zachęcała do bardziej odpowiedzialnego poglądu na bezpieczeństwo i jakość oferowanych dań.“ – stwierdzono w oświadczeniu prasowym Inspekcji. W poprzednim roku na Litwie działało około 9,2 tys. kawiarni i restauracji. W opinii inspektorów, jest to jedna z najliczniejszych grup przedsiębiorstw. Wg danych Inspekcji co czwarty klient jest niezadowolony z działalności lokali gastronomicznych – narzekano na ostygłe dania, podejrzany ich smak i jakość, świeżość, wielkość porcji. W poprzednim roku zarejestrowano ponad 600 takich skarg. (Lietuvos žinios, 14.01.2013)

Więcej pasażerów podróżowało pociągami

W poprzednim roku pociągami spółki kolejowej „Lietuvos geležinkeliai” podróżowało 4,83 mln pasażerów. Było to o 3,4 % więcej w porównaniu z 2011 r. Z połączeń lokalnych skorzystało w 2012 r. 3,8 mln pasażerów. Pociągami na połączeniach międzynarodowych podróżowało 455 tys. pasażerów, czyli o 30 % więcej niż przed rokiem. Najbardziej wzrosła liczna podróżujących między Wilnem i Mińskiem – 269 tys., czyli o 65,6 % więcej niż w 2011 r. (Lietuvos rytas, 11.02.2013)

Więcej pasażerów na wileńskim lotnisku

Największy na Litwie międzynarodowy port lotniczy w Wilnie w poprzednim roku obsłużył 2,205 mln podróżnych. Jest to o 28,9 % więcej niż w 2011 r., gdy lotnisko obsłużyło 1,7 mln osób. (Lietuvos rytas, 09.01.2013)

Nowy program renowacji bloków

Rząd oferuje nowy model realizacji programu termomodernizacji bloków wielomieszkaniowych. W opinii premiera, w nowym modelu mieszkańcy bloków nie będą musieli podejmować żadnych finansowych i organizacyjnych zobowiązań, a jedynie wyrazić zgodę na renowację bloku. Po renowacji mieszkańcy otrzymają dwa rachunki: jeden za faktycznie zużytą energię cieplną oraz drugi za część inwestycyjną. „Jednak po zsumowaniu obu rachunków cena powinna być o 20 % niższa, tę różnicę powinny pokryć państwowe środki inwestycyjne, skierowane na ten program.” – powiedział premier Algirdas Butkevičius. Wg niego taki model zostanie przeznaczony przede wszystkim dla bloków zużywających najwięcej energii. W najbliższym czasie rząd zamierza zachęcić samorządy, by wyselekcjonowały takie bloki. Planuje się, że taki model zostanie zatwierdzony przez Sejm jeszcze w styczniu. W odnowionym projekcie Narodowej Strategii Niezależności Energetycznej 2012 – 2016 zaznaczono, że w tym okresie na renowację bloków trzeba będzie przeznaczyć 125,092 mln LTL. Wcześniej twierdzono, że do 2015 r. na proces renowacji wykorzysta się 514 mln LTL, jednak Europejski Bank Inwestycyjny oszacował, że Litwie uda się wykorzystać tylko 376 mln LTL. (Lietuvos rytas, 09.01.2013)

Drugi w historii wynik portu w Kłajpedzie

W porcie w Kłajpedzie w 2012 r. przeładowano 35,24 mln ton ładunków. Jest to o 3,7 % mniej niż przed rokiem, jednak mimo wszystko jest to drugi najlepszy wynik w historii portów. Najlepszy wynik uzyskano w 2011 r. gdy przeładowano 36,59 mln ton. (Lietuvos rytas, 05.01.2013)

Wartość litewskich nieruchomości zmniejszyła się o ponad 0,5 mld LTL

Według danych Centrum Rejestrów, pochodzących z procesu masowej wyceny, wartość rynkowa wszystkich litewskich nieruchomości w ciągu roku zmniejszyła się o 616,5 mln LTL czyli o 0,25 % i wynosiła 245,6 mld LTL. Ogólna wartość rynkowa wycenionych w kraju 851 tys. mieszkań obecnie wynosi 74,9 mld LTL. Wartość wszystkich budynków (2,3 mln) została oszacowana na 72,3 mld LTL. Ogólna wartość innych budowli – komunikacje łącznościowe, drogi – została oszacowana na 37,6 mld LTL. Centrum Rejestrów zaznaczyło, że tegoroczne dane z masowej wyceny są bardzo aktualne dla właścicieli gruntów, gdyż od 2013 r. w oparciu o średnią wartość rynkową, ustaloną przez Centrum Rejestrów, będzie naliczany podatek od gruntów. Wartość funduszy gruntów stanowi 25 % całej wartości litewskich nieruchomości. Wartość rynkowa funduszu gruntów, na który obecnie składa się 2,1 mln działek, została oszacowana na 60,7 mld LTL, czyli o 6,8 % mniej niż przed rokiem. (Verslo žinios, 13.12.2012)

Korzyści płynące z konferencji

Turystyka konferencyjna w poprzednim roku do Wilna przyciągnęła 465 mln LTL dodatkowych przychodów. Świadczy o tym badanie przeprowadzone przez instytucję pożytku publicznego „Wileńskie Centrum Informacji Turystycznej i Biuro Konferencji”. Jak stwierdziła kierownik Centrum, analiza pokazuje, że 50 tys. uczestników międzynarodowych konferencji w Wilnie wydało 155 mln LTL. Jednak zgromadzone informacje obejmują tylko około 1/3 konferencji, które w 2011 r. odbyły się w Wilnie. Dlatego prawdopodobne jest, że turystyka konferencyjna przyciągnęła do Wilna 465 mln LTL. Około 60 % międzynarodowych przedsięwzięć w Wilnie stanowiły konferencje różnych zrzeszeń i instytucji naukowych, resztę stanowiły przedsięwzięcia firm prywatnych. Średni obrót w przypadku tych pierwszych wynosił 122 tys. LTL, w przypadku drugich – 73,5 tys. LTL. (Lietuvos rytas, 12.12.2012)

Kłajpeda priorytetem

Właściciele białoruskich ładunków jako priorytet traktują port morski w Kłajpedzie, gdyż zadowala ich jakość oferowanych tu usług i cena. Oświadczył to ambasador Białorusi na Litwie Władimir Drażin. Jednocześnie przestrzegł, że Litwa w sprawie białoruskich ładunków stale konkuruje z innymi państwami i może je stracić, jeżeli nie zaoferuje najlepszych warunków. „Zawsze mówiliśmy i mówimy, że o kierunku transportowania ładunków decyduje obecnie rynek. I na tym rynku kryterium wyboru są jakość usług i cena. Obecnie litewski rząd w tej kwestii działa efektywnie i oferuje nam jakościowe usługi i ceny, które nas zadowalają. Lecz jeżeli sytuacja się zmieni i inne kraje, mam na uwadze sąsiadów Rosję i Ukrainę, zaoferują lepsze warunki, Litwa może przegrać. Dlatego muszę powiedzieć, że bardzo wrażliwie reagujemy na to, co się dzieje na rynku transportowania ładunków.” – oświadczył W. Drażin podczas konferencji prasowej w Wilnie. W jego opinii Litwa operatywnie reaguje na poruszane problemy. W litewskiej ambasadzie w Mińsku odbyła się konferencja, uczestnicy której omówili kwestie związane z transportem ładunków. „Uczestnicy konferencji otrzymali zadanie dalej doskonalić usługi. Dlatego sądzę, że litewska infrastruktura, wszystkie instytucje i podmioty gospodarcze działają w tym kierunku. Jeżeli nadal będą nam oferować usługi o najlepszej jakości za odpowiednią cenę, rynek wybierze jednoznacznie.” – dodał białoruski ambasador. Obecnie wolumen białoruskich ładunków wynosi około 13,5 mln ton. „Przewidujemy, że wolumen zwiększy się do 15 mln ton, a to będzie stanowiło około 40 % zdolności przeładunkowych portu w Kłajpedzie, dlatego nie powinniśmy zapominać, że obok są Ryga, Ventspils, Tallin, porty obwodu kaliningradzkiego oraz okręgu leningradzkiego. Ukraina też dąży do przyciągnięcia ładunków, jednak na razie priorytetem jest port w Kłajpedzie.” – stwierdził W. Drażin. (Lietuvos žinios, 05.12.2012)

Przedstawicielstwo kolejarzy w Chinach

Spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai“ otworzyła w Chinach swe przedstawicielstwo. W opinii dyrektora generalnego Stasysa Dailydki przedstawicielstwo pomoże rozwijać i umacniać kontakty z chińskimi przedsiębiorstwami, bardziej operatywnie rozwiązywać kwestie związane z transportowaniem ładunków. Eksport Litwy do Chin w 2011 r. wyniósł 199,4 mln LTL, natomiast import – 1,6 mld LTL. (Respublika, 21.11.2012)

Polski producent wody mineralnej wkracza na Litwę

Na litewski rynek wchodzi polski producent wody mineralnej „Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek“. Spółka już wysłała pierwszy swój ładunek z wodą mineralną. Bogata w minerały woda „Krystynka” jest podobna do produkowanych przez litewską spółkę „Birštono mineraliniai vandenys” wód „Vytautas” i „Birutė”, dlatego Polacy będą walczyć o klientów przede wszystkim w tym sektorze. Obecnie Polacy badają litewski rynek. „O inwestycjach na Litwie na razie nie myślimy. Na razie tylko eksportujemy. Rozpoczynamy od wody „Krystynka”, a jeżeli się sprawdzi, będziemy eksportować również inne produkty naszego uzdrowiska. Wierzę, że uda się nam znaleźć niszę i zapełnić tutaj rynek, gdyż mocno mineralizowanych wód nie jest tu za dużo.” – powiedział Marcin Zajączkowski, prezes „Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek”. Jeżeli woda „Krystynka” na Litwie przypadnie do gustu konsumentom, „Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” planuje dalszy rozwój działalności na Łotwę i Estonię. W takim wypadku rozszerzona zostałaby też działalność na Litwie – poszukiwano by dodatkowych kanałów dystrybucji i dostaw bądź powstałby oddział logistyczny. Jednak to jest zostawione na przyszłość. (Verslo žinios, 21.11.2012)

Litewska spółka wśród najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie

Wśród najszybciej rozwijających się 50 spółek technologicznych w Europie Środkowo – Wschodniej znalazła się jedna litewska spółka – UAB „Idamas“. Międzynarodowa spółka konsultingowa „Deloitte“ konkurs „Technology Fast 50“ zorganizowała już po raz trzynasty. Zwycięzca jest wyłaniany wśród zarejestrowanych spółek spełniających określone kryteria, pod względem wzrostu przychodów w okresie 2007 – 2011. Przychody spółki „Idamas“ w analizowanym okresie wzrosły o 473 %. Taki wzrost obrotów uplasował ją na 31 pozycji zestawienia. Spółka rosła poprzez rozszerzenie swej działalności: od tworzenia stron internetowych do tworzenia systemów zarządzania dokumentami, realizacji w samorządach i instytucjach państwowych projektów „jednego okienka“ i „E.demokracji“. Obecnie spółka także tworzy, wdraża systemy IT, udziela konsultacji. W porównaniu z poprzednim rokiem z zestawienia wypadły spółki UAB „Synergium“ oraz UAB „Arginta“ – wzrost tych spółek był mniejszy w porównaniu z konkurencją. W zestawieniu „Technology Fast 50“ dominują spółki z sektorów oprogramowania i Internetu, które stanowią odpowiednio 55 % i 35 %. Średni wzrost ujętych w zestawieniu spółek w 2012 r. wyniósł 1026 %. Jest to nieco mniej niż przed rokiem – 1068 %. Pod względem krajów dominującą pozycję zajmuje Polska. Z Litwy zaproszenie do udziału w projekcie otrzymało 310 spółek, 6 z nich przesłało niezbędne dane. Estonię w zestawieniu reprezentowała spółka oprogramowania AS „Nortal“, która zajęła ostatnie miejsce. W zeszłorocznym zestawieniu estońskich spółek nie było. Natomiast łotewskim spółkom zarówno przed rokiem jak i w roku bieżącym nie udało się dostać na tę listę. Zwycięzcą zestawienia została rumuńska spółka internetowa „Vola.ro SRL“, której wzrost przychodów
w analizowanym okresie wyniósł 17323 %, na drugiej pozycji uplasowała się czeska spółka internetowa „LiveSport s.r.o.“ (wzrost 2441 %), a na trzeciej pozycji – polska spółka z branży oprogramowania „i3D S.A.“ (wzrost 2254 %). (Verslo žinios, 21.11.2012)

Nowe połączenie wileńskiego portu lotniczego

Od następnego roku można będzie bez przesiadek z Wilna dolecieć do Stambułu. Wileński port lotniczy wreszcie porozumiał się z tureckim przewoźnikiem „Turkish Airlines“. Konkretnie nie ustalono terminu inauguracji połączenia, prawdopodobnie będzie to początek lata 2013 r. Porozumiano się, że samoloty „Turkish Airline“ z Wilna do Stambułu będą latały 3 – 4 razy tygodniowo. Nie były to pierwsze negocjacje. Turcy zamierzali uruchomić połączenie na trasie Stambuł – Wilno – Ryga jeszcze we wrześniu br., informacja o tym ukazała się nawet na stronie internetowej przewoźnika, jednak jesienią plany te zostały odroczone. „Turkish Airlines“ ma mocne pozycje w Rydze, z której do Stambułu wykonuje 5 lotów tygodniowo. (Lietuvos rytas, 21.11.2012)

„Gintarinė vaistinė“ rozszerza swą sieć aptek

Należąca do polskiej grupy „Pelion” sieć aptek „Gintarinė vaistinė ” (GV) przejmuje zarządzającą 6 aptekami kowieńską spółkę „Kauno vaistinių centras”. W październiku poprzedniego roku GV za 14,2 mln LTL nabyła konkurencyjną sieć 65 aptek „Litfarma”. Razem z aptekami „Norfa”, których 50 % udziałów należy do sieci handlowej „Norfa”, GV zarządzała siecią 283 aptek, na co składały się placówki „Gintarinė vaistinė”, „Litfarma” i „Norfa”. Ogółem sieć ta zajmowała około 20 % litewskiego rynku aptek. (Verslo žinios, 15.11.2012)

Nadchodzi polski producent wyrobów garmażeryjnych

Jeden z największych polskich producentów wyrobów garmażeryjnych – spółka „U Jędrusia“ – planuje rozwój swej działalności w państwach bałtyckich. Trampoliną ma się stać Litwa. Spółka już poszukuje tu partnerów. „Najpierw wejdziemy na Litwę, a tu będziemy poszukiwali partnerów, którzy pomogą w dalszym rozwoju działalności“ – powiedział dyrektor ds. handlu spółki Konrad Michał Andrzejewski. Jest to jeden z największych polskich producentów wyrobów chłodzonych, dań gotowych oraz sałatek i surówek. Produkty spółki są obecne we wszystkich największych sieciach handlowych w Polsce, posiada własną sieć sklepów kulinarnych i barów obiadowych. W przyszłości taka sieć jest planowana również w państwach bałtyckich. Jednak działalność w tym regionie spółka zamierza rozpocząć od współpracy z lokalnymi sieciami handlowymi. „Chcemy być obecni w państwach bałtyckich. Ale na początku powinniśmy sprawdzić, czy nasze wyroby będą pasowały dla konsumentów na Litwie i w innych państwach bałtyckich, czy ludzie je polubią. Chcemy przynajmniej wstępnie wiedzieć jakiej wielkości sprzedaż możemy planować, jakie będą opinie konsumentów. Dlatego rozpoczniemy od eksportu. Teraz negocjujemy z handlowcami, badamy otoczenie oraz poszukujemy partnerów i najlepszego wariantu do współpracy. Później, gdy już tu się oswoimy, weźmiemy się za kolejne działania“ – stwierdził K. M. Andrzejewski. Jako możliwe inwestycje na Litwie dyrektor ds. handlu spółki wymienił magazyn dystrybucji produkcji oraz działalność dystrybucyjną, a następnie być może także zakład produkcyjny. Jednak podkreślił, że to są plany na przyszłość i dodał, że za wcześnie jeszcze jest rozmawiać o konkretnych kwotach. Wymienić potencjalnych partnerów K. M. Andrzejewski nie spieszył, jednak dał do zrozumienia, że jednym z najbardziej realnych partnerów jest sieć handlowa „Maxima“, gdyż posiada dobrą infrastrukturę logistyczną i jest to największa sieć handlowa w państwach bałtyckich, dlatego rozszerzenie działalności na Łotwę i Estonię przy ich pomocy będzie najłatwiejsze. (Verslo žinios, 12.11.2012)

Presja ze strony Białorusi

Dyrektor portu w Kłajpedzie oświadczył, że oświadczenie prezydenta Białorusi, iż znaczna część białoruskich ładunków zostanie skierowana z portów państw bałtyckich do portów rosyjskich jest presją Białorusi na obniżkę taryf transportowych. „To jest presja na państwa bałtyckie, a nie jakaś ostateczna decyzja. Nawet jeżeli Rosja kazałaby lub prosiła kierować białoruskie towary do rosyjskich portów, gospodarka nie może działać nierentownie, przynosić straty. Korzystnie jest wieźć tutaj – Litwa jest zainteresowana zachować doskonałe ekonomiczne stosunki z Białorusią. Sądzę, że będziemy uczestniczyć w dalszych przewozach” – powiedział dyrektor portu Eugenijus Gentvilas. Dodał, że jest to presja na państwa bałtyckie, w tym i na port w Kłajpedzie, w celu uzyskania być może jeszcze korzystniejszych warunków. Wg niego, decyzja o przekierowaniu ładunków z punktu widzenia biznesu jest nielogiczna. „Pod względem biznesu logiki raczej nie ma: to znaczy wieźć dalej, być może można większą odległość kompensować wynegocjowanymi bardziej przychylnymi taryfami, jednak i w Kłajpedzie są one naprawdę atrakcyjne” – stwierdził E. Gentvilas. (Verslo žinios, 12.11.2012)

Litewska spółka wykona prace w Afryce

Należąca do inwestycyjnej grupy „Invalda“ litewska spółka technologiczna NRD zwyciężyła w przetargu o wartości 1,3 mln LTL na stworzenie elektronicznego systemu rejestracji hipoteki w Rwandzie. Ten system będzie świadczył podstawowe usługi rejestracji i udzielania informacji, będzie zarządzał procesami rejestracji hipoteki, integracji systemów i wymiany informacji między rejestrami przedsiębiorczości, gruntów, podmiotami świadczącymi usługi oraz Instytutem Statystyki. (Lietuvos rytas, 09.11.2012)

Coraz mniej wolnych magazynów

Wg danych agencji nieruchomości „Ober Haus“, rynek nieruchomości komercyjnych w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie w III kwartale br. nadal wykazywał coraz lepsze wskaźniki, a zmiany szczególnie są zauważalne w sektorze magazynów i logistyki. W ciągu trzech kwartałów br. poziom wolnych nowoczesnych magazynów zmniejszył się z 6,1 % do 2,9 %. Wolne powierzchnie magazynowe w końcu III kwartału w Wilnie wynosiły zaledwie 12,3 tys. m2. W Kownie poziom niezajętych magazynów w końcu września wynosił 1,3 %, natomiast w Kłajpedzie – 4 %. W ciągu III kwartału br. ceny dzierżawy magazynów zarówno nowego, jak i starego budownictwa w regionach Wilna, Kowna i Kłajpedy zwiększyły się o 5 – 10 % (o 0,5 – 1 LTL/m2). Obecnie cena dzierżawy magazynów nowego budownictwa w Wilnie wynosi 11 – 16 LTL/m2, a w przypadku starego budownictwa – 4 – 9 LTL/m2. W Kownie ceny dzierżawy wynoszą odpowiednio 11 – 14 LTL/m2 oraz 5 – 9 LTL/m2, natomiast w Kłajpedzie odpowiednio 9 – 13 LTL/m2 i 4 – 7 LTL/m2. (Lietuvos žinios, 06.11.2012)

Zostanie zmierzone powiązanie z markami

Spółka badawcza „GfK Custom Research Baltic” rozpocznie na Litwie stosowanie ankiet, które pomogą ustalić emocjonalną więź konsumentów ze znakami towarowymi oraz moc i trwałość powiązań z nimi. Badanie pozwoli także ustalić które elementy wartości marki – cechy, elementy wizerunkowe, aspekty powiązania – wspierają rozwój więzi z konsumentami, a które elementy takie powiązanie zrywają. Metodologię badania opracowała amerykańska spółka „GfK”. Metodyka została opracowana w oparciu o analizę 11 kategorii biznesowych oraz 250 różnych znaków towarowych. (Verslo žinios, 05.11.2012)

Państwo centralizuje przetargi

Rząd postanowił powołać na Litwie nową instytucję pożytku publicznego „CPO LT“, poprzez którą od następnego roku w sposób scentralizowany będą odbywać się zakupy w przetargach publicznych. Planuje się zawrzeć umowy z większą liczbą dostawców towarów i usług. Powołanie instytucji powierzono Ministerstwu Gospodarki. Obecnie przetargi publiczne są przeprowadzane poprzez Centralny Portal Przetargów Publicznych. Do korzystania z niego są zobowiązane takie instytucje, jak np. ministerstwa, samorządy terytorialne mogą to czynić według własnego uznania. MG szacuje, że poprzez scentralizowane zakupy państwo tylko w poprzednim roku zaoszczędziło 4,77 mln LTL. (Verslo žinios, 05.11.2012)

Największy wzrost e-handlu w Europie – na Litwie

Według danych europejskiego biura statystycznego „Eurostat” liczba użytkowników Internetu, którzy w 2011 r. dokonali zakupu w sieci w porównaniu z 2010 r. najbardziej wzrosła na Litwie i w Słowenii. Jednak z innej strony, liczba takich użytkowników na Litwie nie jest duża. Obecnie zakupów w sklepach internetowych dokonuje co czwarty użytkownik. W Estonii i na Łotwie udział takich nabywców stanowi około 27 %. Średnia unijna stanowi 57 %, natomiast najwięcej zakupów w e-sklepach dokonują Brytyjczycy, Duńczycy, Niemcy, Szwedzi, Holendrzy (74 – 82 % użytkowników Internetu). Wg danych spółki analitycznej „Euromonitor International” (EI) wzrost e-handlu na Litwie w 2011 r. stanowił około 30 %. Szybki rozwój tego rodzaju handlu na Litwie analitycy tłumaczą stosunkowo małą bazą w porównaniu z innymi krajami. Wg EI poziom sprzedaży w Internecie na Litwie wynosi nieco ponad 130 LTL na osobę. Litewscy nabywcy w Internecie wydają sześciokrotnie mniej w porównaniu z wydającymi najwięcej Austriakami, Szwajcarami i Norwegami. W ocenie analityków najbardziej perspektywicznymi wyrobami dla e-handlu na Litwie są odzież, wyroby elektroniczne, perfumy, artykuły spożywcze o długim terminie przydatności oraz napoje, różne artykuły multimedialne. Spółka EI szacuje, że w okresie 2011 – 2016 e-handel w krajach Europy Wschodniej będzie się rozwijał w tempie 12 % rocznie, natomiast w Europie Zach. – po 9 % rocznie. (Verslo žinios, 05.11.2012)

Więcej wydatków na badania i rozwój

Według danych Departamentu Statystyki, w 2011 r. na badania i rozwój wydano 974,3 mln LTL. Jest to o 29 % więcej niż w 2010 r. W poprzednim roku wydatki te stanowiły 0,92 % PKB, czyli o 0,12 pkt. procentowego więcej, niż w 2010 r. Szacuje się, że najwięcej na badania i rozwój wydało szkolnictwo wyższe (54,3 % ogólnej kwoty wydatków), udział biznesu stanowił 26,1 %, natomiast na sektor publiczny przypadło 19,6 %. W sektorze biznesowym najwięcej wydały spółki IT i telekomunikacji (88,2 mln LTL), pośrednictwa finansowego (18,0 mln LTL), opieki zdrowotnej (20,7 mln LTL), wyrobów komputerowych, elektronicznych i optycznych (17,7 mln LTL), produkcji leków i farmaceutyczne (10,3 mln LTL). (Verslo žinios, 25.10.2012)

Najpopularniejsze media – telewizja, radio i Internet

Wg wyników badania „Media Day”, które przeprowadziła spółka TNS LT, mieszkaniec Litwy korzysta z mediów średnio 8 godzin 43 min. dziennie. Do najpopularniejszych mediów należą telewizja, radio i Internet. W dniach roboczych od godz. 8 do 16 najwięcej uwagi przyciąga radio. Po 16 godz. pierwszą pozycję przejmuje telewizja. Z Internetu mieszkańcy korzystają równomiernie przez cały dzień. W weekendy najpopularniejszym medium jest telewizja. Najwięcej czasu (prawie 7 godzin) dla mediów mieszkańcy przeznaczają w domu. Na czytanie dzienników mieszkańcy przeznaczają średnio 16 min w ciągu doby, tygodników – 13 min, miesięczników – około 8 – 10 min. Badanie „Media Day” zostało przeprowadzone w lutym – kwietniu br. i objęło 1 822 mieszkańców w wieku 15 – 74 lat. (Verslo žinios, 22.10.2012)

Litwę będą promowały zagraniczne firmy

Państwowy Departament Turystyki (PDT) kończy zbieranie wniosków i planuje, że od przyszłego roku Litwę za granicą będą promowały zagraniczne firmy. Model ten jest przeznaczony do współpracy z zagranicznymi agencjami turystycznymi oraz dla promocji Litwy za granicą. Dla przykładu, agenci będą orgnizowali tzw. study tours na Litwę dla zagranicznych dziennikarzy. Usługi przedstawicieli dla litewskich agencji turystycznych będa nieodpłatne. Działające wcześniej centra informacji turystycznej, których roczny koszt utrzymania wynosił około 2 mln LTL, zostały zlikwidowane w 2011 r. Jak stwierdziła Raimonda Balnienė, dyrektor PDT, od stycznia Litwa będzie reprezentowana w 10 krajach. Nie wymieniła na razie, ile ten nowy system reprezentacji będzie kosztował Litwę, gdyż koperty z ofertami jeszcze nie zostały otwarte. Obowiązkiem przedstawicieli będzie reklama Litwy w zagranicznej prasie, komunikowanie się z zagranicznymi agencjami turystycznymi, selekcja dziennikarzy do wycieczek zapoznawczych na Litwę. (Verslo žinios, 22.10.2012)

Nad morzem powstanie nowy camping

W Połądze (lit. Palanga) rozpoczęła się budowa największego na litewskim wybrzeżu campingu. Powstanie on w południowej części miasta. Powstanie plac dla camperów, budynki użytkowe, place dla namiotów, 14 domków wypoczynkowych, z których każdy będzie przeznaczony dla 2 rodzin. Budowa campingu została podzielona na 3 etapy. W ramach pierwszego etapu zostanie urządzony plac dla 58 camperów, place dla gier sportowych, dwa budynki administracyjne, blok spożywczy, toalety i prysznice. Z miasta zostaną doprowadzone komunikacje. Całe terytorium zostanie ogrodzone. Na realizację tego etapu przeznaczono 4 mln LTL. Wykonawca planuje prace zrealizować w ciągu roku. Na realizację kolejnych etapów planuje się pozyskanie środków unijnych, być może zostanie zaangażowany także kapitał prywatny. Wartość całego projektu campingu jest szacowana na 11 mln LTL. Jednocześnie będzie mogło w nim wypoczywać ponad pół tysiąca osób. Camping zostanie dostosowany do wypoczynku również zimą. Funkcjonujące obecnie campingi w Kłajpedzie i Nidzie na Mierzei Kurońskiej są znacznie mniejsze i są położone dalej od morza. (Lietuvos rytas, 18.10.2012)

Korzystasz z opakowań – wstępuj do zrzeszenia

Z początkiem 2013 r. producentów i importerów używających opakowania czekają zmiany. Spółki, które nie chcą płacić podatku za zanieczyszczanie środowiska odpadami po opakowaniach, będą musiały łączyć się w zrzeszenia gospodarujące tego typu odpadami. Nowe wymogi są zawarte w nowelizacji Ustawy o zagospodarowaniu odpadów, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z nowymi wymogami, producenci i importerzy powinni wstąpić do już działających licencjonowanych zrzeszeń bądź stworzyć własne i kolektywnie gospodarować odpadami. Organizacje w imieniu spółek będą miały obowiązek zawrzeć umowy ze wszystkimi 60 samorządami terytorialnymi w sprawie finansowania systemu gromadzenia odpadów. Jeżeli spółka do końca roku kalendarzowego nie wstąpi do odpowiedniego zrzeszenia, będzie musiała zapłacić podatek za zanieczyszczenie środowiska odpadami. Dotychczas członkostwo w zrzeszeniach nie było obowiązkowe, gdyż obowiązywał system wolnego handlu zaświadczeniami, które potwierdzały realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Jednak system ten spotkał się ze sporą krytyką, dlatego z początkiem przyszłego roku zostanie zlikwidowany. W myśl nowych zasad tylko organizacje będą uprawnione do wystawiania dokumentu stwierdzającego realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Wg szacunków instytucji pożytku publicznego „Žaliasis taškas“ (pol. Zielony Punkt), organizującej zagospodarowanie odpadów po opakowaniach, na Litwie działa około 6000 spółek, które produkują lub sprowadzają produkty w opodatkowanych opakowaniach, które są zobowiązane do finansowania systemy gospodarowania odpadami. Inną nowością jest to, że odpowiednią licencję będą mogły otrzymać tylko te zrzeszenia, członkowie których na rynek dostarczają przynajmniej 25 % ogólnej ilości opakowań. Dlatego teoretycznie będą mogły działać tylko 4 zrzeszenia gospodarujące odpadami. Instytucja „Žaliasis taškas“ jest największym tego typu zrzeszeniem, do którego należy 1800 członków, którzy dostarczają na rynek około 30 % opakowań. W sierpniu powołano jeszcze jedną organizację – instytucję pożytku publicznego „Pakuočių tvarkymo organizacija“ – do której na razie należy tylko 5 członków – założycieli. Z początkiem roku spółki czeka więcej zmian. Jedno zrzeszenie będzie mogło otrzymać licencję tylko jednego rodzaju. Np. ta sama organizacja będzie mogła gospodarować tylko opakowaniami albo tylko zużytymi oponami itp. Obecnie liczba licencji nie jest ograniczona dlatego niektóre zrzeszenia gospodarują odpadami kilku rodzajów. (Verslo žinios, 16.10.2012)

Wśród ulubionych znaków towarowych dominują spółki IT

Na zamówienie spółki „DBB Vilnius“ spółka GfK przeprowadziła badanie dotyczące „ulubionych“ znaków towarowych. Pierwsza piątka najbardziej lubianych znaków przedstawiła się następująco: Google, Skype, Nokia, Swedbank oraz Maxima. Jako ulubione te znaki towarowe wskazało od 43 % do 68 % respondentów. „Ludzie są skłonni do racjonalizacji decyzji i w pierwszej kolejności wskazują te znaki towarowe, które dają wymierną korzyść. Dlatego w czołówce rankingu znalazło się kilka znaków spółek technologicznych. Z ich produktów korzystamy codziennie, z niektórych nieodpłatnie“ – skomentowała wyniki badania Dovilė Dovidavičiūtė, kierownik obsługi klientów w spółce „DDB Vilnius”. Jako największą niespodziankę wymieniła fakt, że do pierwszej setki najbardziej ulubionych znaków towarowych nie trafił „Apple”. Widocznie ten znak na Litwie pozostaje niszowym. Wśród innych niespodzianek D. Dovidavičiūtė wymieniła wysoką, 9. pozycję, znaku litewskiej wody mineralnej „Vytautas“. Inni producenci wody mineralnej nie trafili do pierwszej 50. rankingu. Sieć agencji reklamowych „DDB“ wspólnie ze spółką GfK przeprowadziło badanie na Litwie, Łotwie i Estonii. Badano siłę powiązań między konsumentami i znakami towarowymi. W każdym państwie przebadano po 1000 respondentów. Przedstawiono im 340 znaków towarowych w 48 kategoriach produktów i usług. Wśród 100 najbardziej ulubionych znaków na Litwie około 1/3 stanowią znaki litewskie. Analizując według kategorii, najwyższe pozycje litewskie znaki zajęły w kategoriach: piwo, mięso, mleko, słodycze. „Litewskie znaki dominują w tych kategoriach, z których mieszkańcy historycznie są dumni i w których uważają się za ekspertów. W tych kategoriach litewskie pochodzenie jest dużym walorem i jednym z podstawowych kryteriów wyboru“ – powiedziała D. Dovidavičiūtė. Natomiast w takich kategoriach jak np. sektor bankowy litewskość może stać się wadą. W tych sektorach bardziej ufa się międzynarodowym znakom towarowym. (Verslo žinios, 15.10.2012)

Koleje ogłaszają przetargi na budowę terminali

Spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai” (LG) ogłosiła przetargi na budowę intermodalnych terminali w Wilnie i Kownie, które będą się mieściły w tworzonych centrach logistycznych. Zwycięzcy przetargów będą zobowiązani do zaprojektowania i budowy terminali. Umowy o wykonawstwo mają zostać podpisane jeszcze w bieżącym roku, natomiast prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. W warunkach przetargów określono, że w przypadku potencjalnych wykonawców terminalu w Wilnie średnia wartość prac budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat powinna wynosić min. 52,4 mln LTL, natomiast w przypadku wykonawcy terminalu w Kownie – min. 36,1 mln LTL. Wartość Wileńskiego Publicznego Centrum Logistycznego, łącznie ze studium możliwości, projektami technicznymi, upowszechnianiem informacji, infrastrukturą, wynosi 113,9 mln LTL, natomiast Kowieńskiego Centrum – 75,4 mln LTL. Jak poinformowali przedstawiciele LG, około 85 % wartości projektów finansują fundusze strukturalne UE. Jak zaznaczył dyrektor generalny LG Stasys Dailydka, po zrealizowaniu projektu Wilno otrzyma nie posiadający w Europie Środkowo – Wschodniej analogu lądowy intermodalny terminal kontenerowy, który zezwoli na bardziej efektywne transportowanie ładunków, zmniejszą się strumienie ciężkiego transportu w mieście. Jednocześnie na terytorium centrów logistycznych będzie promowana aktywna działalność gospodarcza. Wg LG, usługami przyszłych terminali już interesują się spółki logistyczne i handlu detalicznego, z którymi są już prowadzone negocjacje w sprawie rozwoju działalności i świadczenia usług. Terminal w Wilnie powstanie przy stacji kolejowej w Wojdatach, przy planowanej południowej obwodnicy miasta i Wileńskim Parku Logistycznym. Terminal w Kownie powstanie przy autostradzie Wilno – Kowno – Kłajpeda, nieopodal Kowieńskiej SSE. Identyczne terminale mają powstać w Szawlach i Kłajpedzie. Jeszcze w bieżącym roku ma zostać ogłoszony przetarg na projekt techniczny terminalu w Kłajpedzie. (Verslo žinios, 11.10.2012)

Czy powstaną nowe litewskie linie lotnicze?

Pośredni model biznesowy między tradycyjnymi a tanimi liniami lotniczymi powinien stać się podstawą sukcesu dla tworzonej spółki lotniczej „Air Lituanica“, której samoloty mają wystartować z Wilna już na początku przyszłego roku. Autor pomysłu mer Wilna Artūras Zuokas poinformował, że już wkrótce zostaną złożone wszystkie niezbędne dokumenty w celu otrzymania licencji dla przewoźnika. Na początku następnego roku samoloty nowej spółki mają rozpocząć loty do Amsterdamu, Brukseli, Kijowa, Londynu, Moskwy i być może do Połągi. W ciągu paru lat geografia lotów zostanie poszerzona ponad dwukrotnie. Według A. Zuokasa, w celu udanego startu spółki potrzebnych jest 18 mln LTL, obecnie zgromadzono już 7,5 mln LTL. Mer Wilna zamierza zainteresować tym projektem także inne miasta Litwy, w tym celu spotkał się z przedstawicielami samorządu Kowna. Jednak zorganizować prezentacji podczas posiedzenia rady samorządu Kowna nie udało się, gdyż w ostatniej chwili sprzeciwili się temu konserwatyści. Planuje się, że początkowo samoloty „Air Lituanica” będą latały z Wilna, ale później także z Kowna. Początkowo nowy przewoźnik będzie dysponował 2 samolotami, następnie ich liczba zostanie zwiększona do 4. Wówczas także zostanie zwiększona sieć połączeń, planowane są loty do Monachium, Stambułu, Tbilisi oraz Hamburgu. Już rozpoczęto poszukiwania samolotów. Być może początkowo będą wykorzystywane większe samoloty „Boeing 737”. W następnym roku spółka ma zatrudniać 90 osób, jednak w ciągu najbliższych lat ich liczba ma ulec podwojeniu. Szacuje się, że w 2013 r. nowy przewoźnik przewiezie 188 tys. pasażerów, przychody spółki mają wynieść 60 mln LTL. Do samorządu Wilna będzie należało 34 % akcji, 17 % nabędą inni inwestorzy z Litwy, natomiast 49 % udziałów obejmie inwestor strategiczny. A. Zuokas poinformował, że obecnie zainteresowanie projektem wyraziło 3 potencjalnych inwestorów, jednak nie ujawnił ich nazw. Eksperci od awiacji szacują, że mogą to być przewoźnicy z Azji, poszukujący w Europie możliwych okazji do nabycia aktywów. Bardzo aktywny jest chiński przewoźnik „Hainan Airlines”, zdecydowana na inwestycje jest też turecka spółka „Turkish Airlines”. Inwestor strategiczny może zostać wybrany nieco później, po rozpoczęciu działalności nowych linii lotniczych. (Lietuvos rytas, 05.10.2012)

Rosyjskie porty zagrożą Kłajpedzie?

Największy na wschodnim wybrzeżu Bałtyku Wielki Port Sankt Petersburg, w skład którego wchodzi 6 portów, szybkimi krokami zwiększa obrót ładunków morskich. W poprzednim roku obrót tych portów wyniósł 172 mln ton, w bieżącym roku planuje się, że wyniesie około 200 mln ton. W celu bardziej efektywnego wykorzystania Zatoki Fińskiej Rosja stworzyła federalny program rozwoju portów, na który przeznacza miliardy rubli. Bez wkładu państwa, w rozwój infrastruktury inwestuje też kapitał prywatny. W ten sposób budżet spodziewa się sporych dochodów z opłat za dzierżawę gruntów, sprzedaży gruntów dla podmiotów prywatnych, powstania nowych miejsc pracy. Taka aktywność niepokoi portowców w Kłajpedzie. Port w Kłajpedzie osiągnie szczyt swoich możliwości do 2020 r., gdyż nie zostanie miejsca na rozwój portu w zurbanizowanym mieście. Kłajpeda, posiadająca atut niezamarzającego portu, utrzyma się w walce konkurencyjnej tylko wtedy, jeżeli zbuduje zewnętrzny port głębokowodny, który jest planowany w Butyndze. Dla realizacji tego projektu również będą poszukiwani prywatni inwestorzy. Jednak przygotowanie planu detalicznego budowy portu jest planowane nie wcześniej niż w 2016 r., a początek działalności pierwszego terminalu – w 2020 r. Rosja wtedy planuje w swych północno – zachodnich portach przeładować już 400 mln ton ładunków. Wiceminister komunikacji Arūnas Štaras przyznał, że port głębokowodny będzie potrzebny już w 2020 r., jednak zostanie on zbudowany wyłącznie w celu przyciągnięcia nowych strumieni ładunków, a nie przejęcia obecnych ładunków z portu w Kłajpedzie. Wg wiceministra, bez portu głębokowodnego Litwa przegra walkę konkurencyjną. „Albo inwestujemy, albo tracimy ładunki” – powiedział A. Štaras. Jednocześnie stwierdził, iż nie obawia się, że ładunki tranzytowe przechwyci Rosja, tym bardziej, że wstąpiła do WTO i nie będzie mogła dumpingować opłat portowych. Zaznaczył, ze białoruskie ładunki szłyby przez porty rosyjskie, gdyby stworzono dla nich lepsze warunki. Jednak nie wolno odrzucić innej możliwości – niektórzy białoruscy producenci są lub mogą stać się częścią rosyjskich koncernów, dlatego ci ostatni mogą kierować ładunki przez porty rosyjskie. Poza tym, Białoruś reagując na zmiany politycznej sytuacji może skierować swe ładunki także przez porty ukraińskie. Artūras Drungilas, dyrektor portu ds. administracji i marketingu zaznaczył, że białoruskie ładunki stanowią około 1/3 obrotu towarowego kłajpedzkiego portu. (Verslo žinios, 03.10.2012)

Litewskie butle gazowe dotarły do Peru

Mechanicy jednego z warsztatów samochodowych w Peru montują już 500 butli gazowych, które wyprodukowała kowieńska spółka „Atrama“. W październiku do tego kraju wyeksportowano w kontenerach 500 litewskich butli. Dotychczas peruwiańska spółka nabywała litewską produkcję poprzez pośrednika z Włoch, jednak postanowiła kupować ją bezpośrednio od producenta. Około 70 % wyprodukowanych butli „Atrama“ eksportuje, przeważnie do krajów UE. Chociaż głównymi konkurentami w UE są polscy producenci, tylko w październiku br. kowieński producent wywiezie do Polski 1500 jednostek produkcji. 60 % produkcji spółki „Atrama“ stanowią samochodowe butle gazowe, reszta produkcji – to domowe butle gazowe, kotły na paliwo stałe oraz do ogrzewania wody, pojemniki akumulacyjne. (Verslo žinios, 02.10.2012)

„Tesco“ poszukuje dostawców na Litwie

Wkrótce na Litwę mają przybyć przedstawiciele brytyjskich sieci handlowych „Tesco“, „Waitrose“ oraz „John Lewis“, by rozejrzeć się za dostawcami towarów. Jak potwierdził attache ds. handlowych Litwy w Wielkiej Brytanii Andrius Nikitinas, przedstawicieli „Tesco“ najbardziej interesują dostawcy towarów nieżywnościowych. „Tesco“ udostępniło formularz, który powinni wypełnić producenci. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej instytucji „Enterprise Lithuania“. Po otrzymaniu wykazu potencjalnych dostawców przedstawiciele sieci zadecydują z którymi z nich się spotkają. „Proces nie jest krótki, jednak perspektywy mogą być długookresowe“ – powiedział A. Nikitinas. „Tesco“ przedstawiło zapytanie o artykuły z 7 grup towarowych: artykuły elektryczne, meble, narzędzia ogrodnicze, elementy wystroju wnętrz, artykuły sportowe, artykuły biurowe oraz zabawki. Jak stwierdziła przedstawiciel „Enterprise Lithuania“ Ingrida Šulčiutė, na razie zgłosiło się 25 potencjalnych dostawców z Litwy. „Tesco” obecnie analizuje otrzymane informacje i potem poinformuje o decyzji dot. przyjazdu i spotkań z najbardziej interesującymi dostawcami. (Verslo žinios, 26.09.2012)

Bardziej rozrzutni turyści

Podróżujący za granicą turyści z Litwy w pierwszym półroczu bieżącego roku wydali 1,026 mld LTL. Jest to o 4 % więcej niż w I półroczu poprzedniego roku. Natomiast podróżujący wewnątrz kraju turyści w tym samym czasie wydali 155,1 mln LTL, czyli o 5,2 % więcej niż przed rokiem. (Lietuvos rytas, 25.09.2012)

Polskie pociągi na litewskich kolejach

W Berlinie podczas jednych z największych targów kolejowych „Innotrans 2012“ dyrektor generalny kolei litewskich podpisał z członkami zarządu polskiej spółki „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz“ umowę o zakupie 3 dwuwagonowych pociągów dieslowych. Pociągi te będą eksploatowane na trasach Wilno – Kłajpeda oraz Wilno – Mińsk (do momentu zakończenia projektu elektryfikacji tej trasy). Jest to już czwarta umowa o współpracy między „Lietuvos geležinkeliai“ i polskim producentem oraz pierwszy taki projekt dot. produkcji pociągów o rozstawie osi 1520 mm, które osiągają szybkość do 140 km/h. W pociągach zostanie zainstalowany system monitoringu, klimatyzacja, wygodne siedziska, elektryczne podnośniki dla podnoszenia wózków niepełnosprawnych pasażerów. Normy emisji spalin przez nowe wysokoprężne silniki spełniają najwyższe wymogi ekologiczne „EuroStage III B“. Planuje się, że zalety nowych pociągów pasażerowie będą mogli wypróbować w maju 2013 r. (Lietuvos rytas, 20.09.2012)

Kilka spółek chce budować port na rzece

W przetargu na wykonawcę portu towarowego nad rzeką Niemen sporządzono wstępną listę firm. O zamówienie walczy 5 spółek. Przetarg przeprowadza państwowe przedsiębiorstwo „Dyrekcja Wewnętrznych Szlaków Wodnych“. Ze zwycięzcą przetargu zostanie podpisana umowa na wykonawstwo o wartości 9,7 mln LTL. Rozpoczęcie budowy portu jest planowane jeszcze w roku bieżącym, natomiast zakończenie prac – w przyszłym roku. Realizację projektu ponagla zapewnione dla niego finansowanie ze środków UE (85 %) oraz środki z Państwowego Programu Inwestycji (15 %). W ramach pierwszego etapu nad Niemnem zostanie wybudowane nadbrzeże o długości 120 m, plac przy nadbrzeżu z twardą nawierzchnią i niezbędna infrastruktura oraz droga dojazdowa. Po wybudowaniu portu będzie możliwość spławiania do Kowna ładunków o masie do 600 t. Szacuje się, że rocznie port rzeczny w Kownie będzie obsługiwał minimum 0,5 mln ton ładunków. Oczekuje się, że ten port zaktywizuje transport ładunków na Niemnie, jednak niektórzy specjaliści wątpią w zapotrzebowanie na tego typu usługi. (Verslo žinios, 18.09.2012)

Ważny projekt

Rada samorządu miasta Wilna uznała projekt wileńskiego centrum logistycznego za projekt o szczególnym znaczeniu ekonomicznym dla miasta i w najbliższym czasie zamierza zwrócić się do rządu z wnioskiem o przekazanie 4 działek państwowych gruntów o łącznej powierzchni 23,4 ha. Na tych gruntach będzie rozwijane centrum. Jak stwierdził przedstawiciel kolejowej spółki „Lietuvos geležinkeliai“, centrum powstaje w dwóch etapach: w ramach pierwszego etapu na terytorium 53,5 ha powstanie terminal kontenerowy, drugi etap obejmuje powstanie parku logistycznego o powierzchni 23,4 ha. W tym parku zostaną sformowane działki dla prywatnych inwestycji. Wartość zaplanowanych inwestycji w terminal kontenerowy wynosi około 100 mln LTL. (Verslo žinios, 18.09.2012)

Najdroższe mieszkania – w Wilnie

Ceny mieszkań w Wilnie i Rydze w sierpniu pozostały stabilne, natomiast w Tallinie zwiększyły się o 0,9 %. Świadczy o tym indeks cen mieszkań, który opracowuje co miesiąc agencja nieruchomości „Ober Haus Real Estate Advisors“. Ceny mieszkań w Warszawie już czwarty miesiąc z kolei spadały, w sierpniu spadek cen wyniósł 0,4 %. W ujęciu rocznym w sierpniu mieszkania w Rydze zdrożały o 5,3 %, natomiast w Tallinie – o 4 %. Tymczasem w Wilnie ceny w ciągu roku spadły o 1,2 %, a w Warszawie – o 2,1 %. Najwyższa cena 1 m2 w państwach bałtyckich została zarejestrowana w Wilnie i wynosiła w sierpniu 1194 EUR. W Tallinie 1 m2 kosztował 1095 EUR, natomiast w Rydze – 988 EUR, w Warszawie – 1933 EUR. Od najwyższego ogólnego poziomu cen mieszkań, który zarówno w państwach bałtyckich, jak i w Polsce zarejestrowano w 2007 r. do maja br. ceny mieszkań najbardziej spadły w Rydze – o 57,5 %. W Tallinie spadek wyniósł 35,8 %, w Wilnie – 39,8 %, a w Warszawie – 12,2 %. (Lietuvos žinios, 17.09.2012)

Więcej zezwoleń dla przewoźników

Podczas posiedzenia wspólnej litewsko – rosyjskiej komisji transportowej ustalono, że w okresie 2013 – 2015 Rosja udzieli litewskim przewoźnikom większą kwotę zezwoleń trójstronnych. W ciągu najbliższych trzech lat Litwie przeznaczono 147 tys. zezwoleń dwustronnych, tyle samo ile wynosiła pierwotna kwota na rok bieżący. Natomiast kwota zezwoleń trójstronnych wyniesie 4 tys., na rok bieżący przyznana kwota wynosiła 2 tys. Ustalono również, że w bieżącym roku litewscy przewoźnicy otrzymają dodatkowo 18 tys. zezwoleń dwustronnych oraz 2 tys. zezwoleń trójstronnych. (Verslo žinios, 13.09.2012)

Wygórowane oferty

Po tym, gdy spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai“ (LG) otrzymała prawie dwukrotnie wyższe oferty niż się spodziewała, rozważa możliwość odwołania przetargu na wykonanie odcinka projektu „Rail Baltica” o długości 24 km od Mariampolu do miejscowości Kazlų Rūda. Najniższą cenę w przetargu zaoferowała spółka „Panevėžio keliai” – 183,979 mln LTL. Wstępną wartość przetargu oceniano na 114 mln LTL. W poprzednim roku spółka LG z tego samego powodu zawiesiła przetarg na wykonawcę drugiej linii wileńskiej obwodnicy kolejowej Kyviškės – Valčiūnai. Jednak po ogłoszeniu powtórnego przetargu otrzymano znacznie korzystniejsze oferty. (Lietuvos rytas, 13.09.2012)

W Wilnie otworzono hotel należący do słynnej sieci hotelarskiej

W Wilnie otworzono jeden z najbardziej luksusowych hoteli na Litwie – pięciogwiazdkowy „Kempinski Hotel Cathedral Square“. Jest to już 76 hotel na świecie należący do najstarszej w Europie sieci luksusowych hoteli „Kempinski Hotels“, jednak pierwszy w krajach bałtyckich. W hotelu urządzono 96 pokoi i apartamentów, jest restauracja, bar, sala konferencyjna oraz SPA. Najtańszy nocleg w standardowym dwuosobowym pokoju z okazji otwarcia kosztował 550 LTL, jednak później cena ta będzie wynosiła 700 LTL, a w okresie sezonu – 1000 LTL. Nocleg w apartamencie prezydenckim, którego powierzchnia wynosi 132 m2 i który został wyposażony w specjalnie stworzone meble, kuloodporne szyby oraz inne elementy bezpieczeństwa i luksusu będzie kosztował od 2 do 4 tys. EUR. Ogółem w ten hotel zainwestowano 40 mln EUR. Jak stwierdziła dyrektor sprzedaży i marketingu Birutė Leimonaitė, aby hotel się utrzymał, wymagane jest 30 % obłożenie pokoi. (Lietuvos rytas, 06.09.2012)

Litewska spółka otrzymała międzynarodową nagrodę

Litewska spółka „Irdaiva“, przychody której w poprzednim roku zwiększyły się ponad dwukrotnie, w bieżącym roku otrzymała międzynarodową nagrodę biznesową „Stevie Award“ w kategorii budownictwa i materiałów. O ustanowioną przed ponad 10 lat nagrodę ubiegają się takie międzynarodowe przedsiębiorstwa jak „Lenovo“, „Unilever“ czy „Qualcomm“. Podstawowymi kryteriami są innowacyjność, wzrost, uczciwość. Dyrektor spółki Irmantas Kubilius powiedział, że ubiegać się o nagrodę zachęciły dobre wyniki z poprzedniego roku (wzrost przychodów 2,4 razy) oraz to, że spółka bez kłopotów przeszła przez okres kryzysowy. O tym z kolei zadecydowały najważniejsze podjęte decyzje – dzierżawa sprzętu budowlanego w okresie hossy budowlanej, niechęć do rozwijania własnych obiektów, inwestycje w podwójną specjalizację pracowników oraz uwaga poświęcona logistyce. Poza tym, nie obciążona kredytami i mogąca szybko rozliczyć się z partnerami spółka mogła liczyć na lepsze warunki ze strony podwykonawców lub dostawców, a to z kolei zezwalało częściej zwyciężać w mniej licznych niż przed kryzysem przetargach. (Verslo žinios, 04.09.2012)

Co trzeci kupuje w Internecie

Według danych spółki badawczej TNS LT z lutego br., prawie 1/3 użytkowników Internetu na Litwie przynajmniej raz miesięcznie dokonuje zakupów w sieci. Podstawowe zakupy – bilety na różne imprezy, odzież, obuwie, akcesoria. Wiosną br. towary lub usługi za pośrednictwem Internetu przynajmniej raz nabyło 42 % internautów, czyli o 9 pkt. procentowych więcej niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku. Co dziesiąta osoba dokonująca zakupów poprzez Internet czyni to raz tygodniowo, 29 % dokonuje zakupów przynajmniej raz miesięcznie. Znaczna większość kupujących za pośrednictwem sieci – 60 % - dokonuje zakupu rzadziej niż raz miesięcznie. Zakupy w Internecie najbardziej popularne są wśród mieszkańców dużych miast w wieku 20 – 39 lat. (Verslo žinios, 27.08.2012)

Mniej ładunków w porcie

Według wstępnych danych, w ciągu 7 miesięcy br. w porcie w Kłajpedzie przeładowano 19,889 mln ton ładunków. Jest to o 7,3 % (1,57 mln ton) mniej niż przed rokiem, gdy przeładowano 21,459 mln ton. W lipcu spadek przeładunków wyniósł 1,2 % - 3,011 mln ton w lipcu br. w porównaniu z 3,047 mln ton w lipcu poprzedniego roku. (Lietuvos rytas, 14.08.2012)

Więcej pasażerów na lotniskach

Według danych Departamentu Statystyki, w ciągu 7 miesięcy br. litewskie lotniska odwiedziło 1,8 mln pasażerów, czyli o 22,9 % więcej niż przed rokiem. Najbardziej wzrosła liczba podróży między Litwą a Wielką Brytanią (o 43,3 %), Niemcami (o 32,5 %). Spadła liczba podróży między Litwą a Łotwą – o 12,1 %. Wielka Brytania, Niemcy i Łotwa pozostają podstawowymi kierunkami podróży, na które przypada odpowiednio 23 %, 11 % oraz 6,9 % ogólnej liczny przylatujących/odlatujących osób. (Verslo žinios, 22.08.2012)

Strategiczne projekty

Rząd nadał projektom „Via Baltica” oraz wschodnio – zachodniego korytarza transportowego status projektów państwowych o szczególnej wadze. Po nadaniu takiego statusu można będzie zastosować ustawę o przejęciu ziemi na potrzeby społeczne przy realizacji strategicznych projektów. W opinii premiera Andriusa Kubiliusa nadanie takiego statusu ułatwi wiele prac i procedur przygotowawczych – wykup ziemi, planowanie, przydzielenie funduszy unijnych. „Via Baltica” stanowi korytarz transportowy od Warszawy przez Litwę, Łotwę i Estonię do Helsinek. Natomiast wschodnio – zachodni korytarz transportowy tworzy port w Kłajpedzie oraz infrastruktura transportowo – kolejowa – ogółem 344 km dróg samochodowych oraz 412 km kolei od granicy litewsko – białoruskiej do portu w Kłajpedzie. Zgodnie z planem inwestycji na okres 2007 – 2013 inwestycje w infrastrukturę kolejową mają wynieść 1,216 mld LTL, z czego fundusze unijne mają stanowić 1,033 mld LTL. Inwestycje w drogi samochodowe w tym okresie mają stanowić 1,188 mld LTL (z czego 1 mld LTL to fundusze unijne), natomiast inwestycje w port w Kłajpedzie – odpowiednio 530 mln LTL oraz 173 mln LTL. (Lietuvos rytas, 21.08.2012)

Mniej kontenerów w Kłajpedzie

Kłajpeda pozostaje liderem wśród portów państw bałtyckich pod względem przeładunku kontenerów. Jednak ich przeładunek w ciągu 7 miesięcy br. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się o 10,1 % i wynosił 217,2 tys. jednostek. (Lietuvos rytas, 21.08.2012)

Litwa między Estonią a Łotwą

Litewskie hotele i inne placówki oferujące usługi zakwaterowania w ciągu 5 miesięcy br. doczekały się więcej gości niż w przypadku łotewskich placówek, jednak mniej niż w Estonii. Na Litwie liczba noclegów gości zagranicznych oraz miejscowych wyniosła 1,678 mln. Liczba noclegów w przypadku estońskich placówek noclegowych wyniosła 1,858 mln, natomiast na Łotwie – 1,149 mln. Według danych Eurostatu w litewskich hotelach goście zatrzymali się 1,055 mln razy, w Estonii – 1,616 mln razy, natomiast na Łotwie – 973 tys. razy. Wzrost liczby gości w całej Europie wyniósł 2,8 %. (Lietuvos rytas, 14.08.2012)

Litwa nie daje rady z odpadami

Litwa jest jednym z najgorzej zarządzających odpadami komunalnymi państw w UE. Stwierdzono to w sprawozdaniu, w którym uwzględniono wszystkie 27 państw. W sprawozdaniu państwa zostały ocenione przy użyciu zielonych, pomarańczowych i czerwonych chorągiewek według 18 kryteriów, m. in. ogólna ilość przetworzonych odpadów, ceny usuwania odpadów, naruszanie unijnych aktów prawnych. Litwa, która została oceniona czerwoną chorągiewką nawet w 12 kategoriach, ogółem otrzymała zaledwie 9 pkt. i wyprzedziła tylko dwa państwa – Grecję i Bułgarię. Najlepiej zostały ocenione Austria i Holandia, które otrzymały po 39 pkt. Jak poinformowało przedstawicielstwo KE w Wilnie, do grupy outsiderów, których wyniki są gorsze od średniej unijnej, trafiły także Cypr, Czechy, Estonia, Włochy, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja. KE, wykorzystując raport, dla 10 państw najgorzej zarządzających odpadami przygotuje plany działań, które jesienią zostaną przedyskutowane z instytucjami narodowymi. (Verslo žinios, 08.08.2012)

Polska zbyt wolno inwestuje w „Rail Balticę“

Minister łączności Eligijus Masiulis w wywiadzie dla Litewskiego Radia stwierdził, że Litwę nie zadowala wkład Polski w budowę linii kolejowej „Rail Baltica“. Również na Litwie niektóre samorządy stwarzają przeszkody dla szybkiej realizacji tego projektu. „Tempo Polski, która obiecała uporządkowanie odcinka od granicy polsko – litewskiej do Białegostoku, powiedzmy, nas nie zadowala. Te inwestycje, które powinny były być zrealizowane, wciąż nie są zrobione“ – stwierdził E. Masiulis. W jego opinii z tego odcinka w Polsce można korzystać również dzisiaj, jednak z powodu starej infrastruktury szybkość pociągów jest znacznie ograniczona. Minister także stwierdził, że w przypadku budowy litewskiego odcinka od granicy polsko – litewskiej do Kowna niemało utrudnień stwarzają samorządy, które przed wydaniem niezbędnych zezwoleń wysuwają różnego rodzaju rządania. (Verslo žinios, 23.07.2012)

Litewska spółka znalazła perspektywiczną niszę w Polsce

Litewska spółka intelektualnych rozwiązań inżynieryjnych „Fima“ rozpoczęła realizację pierwszego projektu, polegającego na urządzeniu centrum danych dla instytutu kardiologii. Przed wiosną spółka zamierza podpisać kilka kolejnych umów. W opinii dyrektora ds. rozwoju spółki Vytautasa Zinkevičiusa, obecnie renowacja centrów danych z uwzględnieniem wzrostu cen energii w Polsce jest perspektywiczną niszą. Zleceniodawcy są zainteresowani, by centra danych zużywały jak najmniej energii, natomiast „Fima“ może zaproponować efektywne energooszczędne rozwiązania. Spółka „Fima“ ma w Polsce swą spółkę – córkę „Fima Polska“. W opinii V. Zinkevičiusa, mimo że drobnych dostawców poszczególnych usług w Polsce jest dużo, spółek potrafiących zaoferować cały pakiet inżynieryjnych rozwiązań, podobnie jak na Litwie, jest niewiele. Dlatego konkurencja dla takich spółek jest podobna jak na rynku litewskim. „Polska, nie wiadomo dlaczego, dla Litwinów wciąż pozostaje nieznaną ziemią. Po ocenie możliwości tego rynku naszych przedsiębiorców jest tu wciąż za mało“ – stwierdził V. Zinkevičius. Jednocześnie wymienił zalety polskiego rynku: jeżeli na Litwie mieszka 3 mln osób, to w Polsce – 38 mln.; jeżeli na Litwie długość linii kolejowych wynosi 2000 km, to w Polsce – 20 000 km; jeżeli na Litwie wartość atrakcyjnych projektów rozpoczyna się od 0,5 mln LTL, to w Polsce poważniejsze projekty rozpoczynają się od 5 mln PLN. W opinii V. Zinkevičiusa, Litwini za domowy rynek uważają Łotwę, chociaż większość potrafi porozumieć się po polsku, natomiast wysiłek na umocnienie się na rynku Łotwy czy Polski jest podobny. Długość kolei V. Zinkevičius wymienił nie przypadkowo, gdyż następnym krokiem „Fimy“ będzie wykorzystanie w Polsce doświadczeń zdobytych przy realizacji projektu „Rail Baltica“. (Verslo žinios, 23.07.2012)

Mniej ładunków na kolei

W ciągu I półrocza spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai“ przetransportowała 23,531 mln ton ładunków. Jest to o 10,3 % mniej, niż w poprzednim roku. Tylko w czerwcu ilość ładunków była o 9,4 % mniejsza i wynosiła 4,017 mln ton. Ilość ładunków na wewnętrznych połączeniach zmniejszyła się o 17,1 % i wynosiła 5,818 mln ton, natomiast na połączeniach międzynarodowych ilość ładunków zmniejszyła się o 7,8 % - do 17,713 mln ton. (Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, 21.07.2012)

W ciągu półrocza niedociągnięć nie poprawiono

Litwa nadal nie będzie mogła handlować zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych. Taką decyzję podjął specjalny komitet ONZ odpowiedzialny za handel emisjami. Litwa może decyzję zaskarżyć do 31 lipca br. Ministerstwo Środowiska usprawiedliwia się, że ograniczenia ONZ zostały z powodu kwestii proceduralnych. „My jakby i nie widzimy wad, jednak trzeba, by specjaliści ONZ stwierdzili, że oni również ich nie widzą, by sprawdzili nasze obliczenia“ – stwierdziła przedstawiciel ministerstwa Stasilė Znutienė. Litwa jeszcze przed końcem miesiąca zamierza złożyć odwołanie, decyzja ma być wiadoma po dwóch miesiącach. W grudniu poprzedniego roku komitet protokołu z Kioto sprawdził sprawozdanie Litwy dot. gazów cieplarnianych, w którym były dane z 2008 r. Wskazano, by Litwa w ciągu 6 miesięcy usunęła wady i na ten okres wstrzymano zezwolenie na handel emisjami. Litwa planowała w bieżącym roku z handlu emisjami zarobić 297,45 mln LTL. W poprzednim roku Litwie nie udało się zrealizować swego celu w tym zakresie, gdyż planowano uzyskanie 500 mln LTL, ale realnie otrzymano tylko nieco więcej niż 200 mln LTL. (Lietuvos rytas, 18.07.2012)

Znaczny wzrost obrotów handlu detalicznego

Według danych „Eurostatu”, spółki handlu detalicznego z państw bałtyckich w maju br. były w czołówce pod względem wzrostu obrotów w całej UE. W porównaniu z kwietniem br. w całej UE obroty handlu detalicznego wzrosły o 0,6 %, jednak w ujęciu rocznym obroty zmniejszyły się o 0,3 %. Na Litwie jednak odnotowano wzrost na poziomie 5,2 %. Większy wzrost odnotowano tylko w Estonii (+ 10,4 %), na Łotwie (+ 7,4 %) oraz w Rumunii (+ 5,9 %). Największy roczny spadek odnotowano na Malcie (- 7,3 %), w Portugalii (- 5,1 %) oraz Hiszpanii (- 4,8 %), jednak nie zostały uwzględnione dane z Włoch i Grecji. (Verslo žinios, 11.07.2012)

Mieszkańcy polubili Internet

Jak wynika z najnowszego badania „Eurobarometru”, mieszkańcy Litwy częściej niż mieszkańcy UE korzystają z bankowości internetowej, jednak rzadziej dokonują zakupów w sieci. Użytkownicy Internetu na Litwie, podobnie jak i w UE, przyzwyczaili się do korzystania z portali społecznościowych – czyni to 51 % użytkowników Internetu (średnia w UE – 52 %). Mieszkańcy Litwy byli liderami UE pod względem czytania wiadomości w Internecie. Niewiele od nich gorsi byli Estończycy (87 %) oraz Łotysze (85 %). Z bankowości internetowej na Litwie korzystało 65 % internautów (średnia w UE – tylko 48 %). W ciągu ostatniego roku nawet 45 % mieszkańców Litwy zmieniło swe hasło bankowości internetowej, gdy średnia dla UE wynosiła zaledwie 19 %. Towary i usługi w sieci na Litwie nabywało 38 % użytkowników, chociaż w UE średnia wynosiła 53 %. W przypadku zakupów w sieci najbardziej użytkownikom nie odpowiadało to, że nie ma możliwości obejrzenia towarów oraz osobistego kontaktu ze sprzedającym (tak stwierdziło 30 % uczestników badania), także wyrażano obawy z powodu bezpieczeństwa rozliczeń przez Internet. Na Litwie z Internetu korzystało 65 % mieszkańców (w UE – 71 %). Natomiast 35 % mieszkańców stwierdziło, że nigdy nie korzystali z Internetu (w UE – 29 %). Najczęściej mieszkańcy Litwy z dostępu do sieci korzystali w domu (92 %), w pracy (33 %), w szkole lub na uniwersytecie (17 %). Ostatni wskaźnik był jednym z najwyższych w UE, dokładnie taką samą wartość odnotowano na Łotwie, natomiast Estończycy pod względem korzystania z Internetu w placówkach oświatowych byli liderami w UE (19 %). Badanie „Eurobarometru” zostało przeprowadzone w terminie 10 – 25 marca, objęło 27 tys. mieszkańców UE, natomiast na Litwie – 1016. (Lietuvos rytas, 11.07.2012)

Większa liczba turystów dała większe przychody

Według danych Departamentu Statystyki, turyści zagraniczni w 2011 r. wydali na Litwie 2,2 mld LTL, czyli o 40 % więcej niż w 2010 r. Liczba podróży obcokrajowców z noclegiem w poprzednim roku wzrosła o 18 % i wyniosła 1,8 mln, natomiast liczba podróży bez noclegów wzrosła o 6 % - do 2,7 mln. Najwięcej turystów z noclegiem w 2011 r. przyjechało z Białorusi (19 % lub 340 tys.), Rosji (15 % lub 257 tys.), Polski (12 % lub 216 tys.), Niemiec (9 % lub 151 tys.), Łotwy (10 % lub 179 tys.). Jeden turysta z zagranicy, który został na Litwie przynajmniej na jeden nocleg, wydawał średnio 1244 LTL, czyli o 19 % więcej niż w 2010 r. 59 % turystów przybyło na Litwę transportem drogowym, 34 % - samolotami, 6 % - koleją oraz 2 % transportem morskim. Liczba podróży z krajów EU wzrosła o 15 % do 1,011 mln, natomiast z krajów spoza UE – o 21 %, do 763 tys. Podróże z państw UE stanowiły 57 % ogólnej liczby podróży. W poprzednim roku średnia długość podróży turystów z zagranicy stanowiła 4,4 noclegów (w 2010 r. – 4,3). Ogólna liczna noclegów w poprzednim roku wyniosła 7,8 mln i była o 21 % większa w porównaniu z 2010 r. Najbardziej popularnymi miejscami, odwiedzanymi przez turystów z zagranicy, były: Wilno (wskazało 63 %), Kowno (25 %), Kłajpeda (17 %), Troki (12 %) oraz Połąga (8 %). 95 % turystów wyjazdy na Litwę oceniło dobrze lub bardzo dobrze. (Lietuvos žinios, 02.07.2012)

W Wilnie spadek cen mieszkań, w innych państwach bałtyckich – odwrotnie

Według danych agencji nieruchomości „Ober Haus”, w maju w Wilnie odnotowano spadek cen mieszkań o 0,4 %. Natomiast w Rydze i Tallinie mieszkania w ciągu miesiąca zdrożały odpowiednio o 0,6 % i 0,9 %. W Warszawie odnotowano spadek o 1,2 %. W ujęciu rocznym ceny w Tallinie wzrosły o 8,2 %, w Rydze – o 5,1 %. Natomiast w Wilnie i Warszawie w ciągu roku ceny mieszkań zmniejszyły się odpowiednio o 0,5 % i 1,2 %. W przypadku Wilna odnotowano pierwszy roczny spadek cen za ostatnie 1,5 roku. Jednak w ujęciu realnym ceny w Wilnie nadal pozostają najwyższe w państwach bałtyckich. W maju średnia cena w Wilnie wynosiła 1197 EUR/m2, natomiast w Rydze i Tallinie odpowiednio 985 EUR/m2 i 1106 EUR/m2. W Warszawie średnia cena mieszkań w maju wynosiła 1855 EUR/m2. (Verslo žinios, 13.06.2012)

Chińczycy zapowiadają więcej ładunków tranzytowych przez Litwę

Chińczycy pozytywnie oceniają możliwości transportowania swych ładunków do Europy Zach. przez Litwę, dlatego w przyszłości strumień ładunków powinien znacznie się zwiększyć. Podczas spotkania w Szanghaju z chińskim wiceministrem kolei Hu Yandongiem minister łączności Litwy Eligujus Masiulis oświadczył, że oczekuje większych strumieni ładunków z Chin. Strategicznym celem chińskich kolei jest wzrost przewozów poprzez wykorzystanie regularnych połączeń pociągów kontenerowych. Litewski minister przedstawił Chińczykom projekt pociągu kontenerowego „Słońce“, który w końcu poprzedniego roku zaczął kursować między Chinami i Europą. Po dotarciu do Litwy chińskie ładunki mogą być dalej transportowane lądem przez Polskę do Europy Zach. bądź przeładowane na statki w porcie w Kłajpedzie. Przedstawiciele Chin zapoznali się także z tworzoną na Litwie siecią parków logistycznych w Wilnie, Kownie, Szawlach i Kłajpedzie, możliwościami przeładunkowymi portu w Kłajpedzie, tokiem projektu „Rail Baltica“. „Litwa jest dla chińskich spółek nowym i niezawodnym krajem tranzytowym do Europy Zach. i z powrotem. Chcemy umacniać współpracę z Chinami, zwiększać strumienie ładunków, gdyż to jest korzystne dla litewskich spółek transportowych“ – przekonywał E. Masiulis. W celu umocnienia współpracy Litwa zamierza w Chinach powołać przedstawicielstwo spółki kolejowej „Lietuvos geležinkeliai“ oraz attache ds. transportu. Usługi litewskich spółek transportowych zostały zaprezentowane na targach „Transport i Logistyka” w Szanghaju. (Lietuvos rytas, 08.06.2012)

 

Nowe centrum będzie musiało załatwić imprezy nie tylko dla Wilna

W lipcu swą działalność ma rozpocząć nowa instytucja pożytku publicznego „Litewskie Biuro Konferencyjne“ (LBK). LBK rozpocznie swą działalność, gdy zostanie wybrany kierownik placówki. Obecnie trwa ogłoszony konkurs na to stanowisko. LBK zostało powołane w celu przyciągnięcia na Litwę większej ilości międzynarodowych konferencji i innych przedsięwzięć. Biuro będzie zajmowało się na zagranicznych rynkach marketingiem Litwy jako kraju atrakcyjnego dla turystyki konferencyjnej. Obecnie przyciąganiem międzynarodowych konferencji zajmuje się Wileńskie Centrum Informacji Turystycznej i Biuro Konferencji, jednak działalność tej placówki ogranicza się wyłącznie do Wilna. Natomiast LBK będzie zajmowało się przyciągnięciem imprez także do innych miast, gdyż w jego działalności uczestniczą wszystkie samorządy, które mają zdolności do przyjęcia międzynarodowych konferencji. Udziałowcami powołanego w kwietniu br. LBK są Ministerstwo Gospodarki oraz samorządy Druskienik, Połągi, Birsztonasa. Na czerwcowym zebraniu udziałowców planuje się przyjęcie kolejnych trzech udziałowców – samorządów Wilna, Kowna i Neringi. Branża turystyczna już od dawna oczekiwała na powołanie takiego biura i podkreśla, że jest ono Litwie konieczne. Jednak podkreślają także, że chcąc przyciągnąć większą liczbę konferencji, powołanie biura nie wystarczy. Problemem Litwy jest to, że nie posiada dużego centrum konferencyjnego, które mogłoby gościć 1500 – 2000 uczestników. Dlatego na razie Litwa może konkurować o średnie przedsięwzięcia, w których uczestniczy 300 – 400 osób. Obecnie Litwa posiada tylko kilka przestrzeni, gdzie w jednej sali można zmieścić do 2000 osób. Są to hotel „Le Meridien Vilnius“, centrum wystawiennicze „Litexpo“, w tym celu można zaaranżować arenę klubu koszykarskiego „Žalgiris“ z Kowna. (Verslo žinios, 05.06.2012)

 

A. Łukaszenko grozi

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zamierza omówić z prezydentem Rosji Władimirem Putinem możliwość skierowania strumienia ładunków białoruskiego handlu zagranicznego z państw bałtyckich do portów rosyjskich. „Obecnie znaczna część ładunków w białoruskim handlu zagranicznym – produkty naftowe, nawozy mineralne, produkcja chemiczna – przypadają portom państw bałtyckich. Rozważana jest realna możliwość dywersyfikacji strumieni tych ładunków“ – stwierdził doradca białoruskiego prezydenta W. Rybakow. (Lietuvos rytas, 01.06.2012)

Tempo wzrostu budownictwa nieco osłabło

W ciągu I kwartału br. na Litwie zrealizowano prace budowlane o łącznej wartości 977 mln LTL. Jest to o 11,7 % więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie, jednak tempo rocznego wzrostu zmniejszyło się. Analitycy szacują, że na koniec roku można spodziewać się wzrostu w przedziale 10 – 15 %. Najwięcej prac wykonano przy budowie budynków niemieszkalnych (437 mln LTL), budowli inżynieryjnych (375 mln LTL) oraz budynków mieszkalnych (100 mln LTL). Nowe budowle stanowiły 38 % ogółu prac budowlanych w porównaniu z 37 % przed rokiem. W I kwartale wydano 992 zezwolenia budowlane na budowę budynków mieszkalnych, o 5 % więcej niż przed rokiem. Na budowę budynków niemieszkalnych wydano 343 zezwolenia. (Verslo žinios, 17.05.2012)

 

Litwa krajem piratów?

Pod względem piratowania oprogramowania komputerowego wśród państw bałtyckich „liderem“ jest Litwa – tutaj udział bezprawnie używanego oprogramowania stanowi 54 %, natomiast wartość bezprawnie używanych programów komputerowych wyniosła 32 mln EUR. Ujawniło to badanie wykonane przez międzynarodowe zrzeszenie „Business Software Alliance“, które zrzesza producentów i dystrybutorów oprogramowania komputerowego. Średni udział pirackiego oprogramowania na świecie wynosi 42 %. (Lietuvos rytas, 16.05.0212)

 

Wzrost handlu detalicznego

Według danych Departamentu Statystyki, w I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wartość handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu motocyklami i środkami transportu, wzrosła o 8,1 %. I chociaż co miesiąc tempo rocznego wzrostu w bieżącym roku nieco zmniejsza się, jednak w opinii analityków tendencje pozostają optymistyczne. Oczywiste jest, że ludzie śmielej patrzą w przyszłość. Według analityka banku DNB Jekateriny Rojaki, wyniki handlu detalicznego w najbliższych miesiącach powinny się poprawić, gdyż skończył się już sezon grzewczy, który bardzo wpływał na oczekiwania konsumentów i ich możliwości nabywcze. Jeżeli kraje strefy euro nie zaskoczą złymi decyzjami, wzrost obrotów handlu detalicznego na koniec roku może wynieść około 10 %. W I kwartale br. największy wzrost obrotów odnotowano w kategorii handlu ubraniami, obuwiem i wyrobami tekstylnymi (wzrost o 25,1 %) oraz handlu sprzętem audio – wideo, sprzętem AGD, meblami (wzrost o 23,7 %). (Verslo žinios, 30.04.2012)

 

Litewscy transportowcy apelują o bardziej szczegółowe kontrole Rosjan

Zamiary Rosjan, by zaostrzyć kontrolę zagranicznych przewoźników, podniesienie wysokości kar za nieodpowiednie zezwolenia transportowe wywołały niepokój nie tylko u litewskich przewoźników, ale też u ich kolegów z Polski, którzy przekonują swe instytucje, by zapewniły całodobową kontrolę zagranicznych przewoźników, szczególnie z Rosji, wjeżdżających do kraju przez polsko – litewską granicę. W ich opinii Rosjanie nie stronią od praktyki realizowania kilku przewozów przy jednym zezwoleniu. Jak stwierdził wiceprezes litewskiego Zrzeszenia Przewoźników Samochodowych ”Linava” Mečislovas Atroškevičius, litewscy przewoźnicy również będą apelować o bardziej szczegółowe kontrole. Dodał, że nie chodzi o jakieś „drastyczne działania”, ale chodzi o to, by były realizowane środki zapisane w litewskich ustawach. M. Atroškevičius dodał również, że jest pomysł zwrócenia się do Sejmu, by skorygował Kodeks wykroczeń administracyjnych, by policja miała uprawnienia do karania przewoźników jadących bez zezwoleń. Dotychczas policja miała możliwość kontroli reżimu pracy i wypoczynku kierowców, jednak nie miała uprawnień do kontroli zezwoleń transportowych. (Verslo žinios, 26.04.2012)

 

Sejm poparł prezydent w sprawie księgowych

Sejm w ponownym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o księgowości [patrz „Wiadomości gospodarcze z Litwy“ nr 14 - 15] poparł wszystkie poprawki zgłoszone przez prezydent Dalię Grybauskaitė. Prezydent zaproponowała zmniejszyć minimalną kwotę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze 100 tys. LTL do 10 tys. LTL oraz zaproponowała ustalenie okresu przejściowego, podczas którego biznes będzie miał czas na dostosowania do nowych regulacji. Prezydent także zaproponowała, by dla osoby odpowiedzialnej za księgowość przedsiębiorstwa wprowadzić wymóg posiadania odpowiedniej kwalifikacji, tryb uzyskania której ustali instytucja upoważniona przez rząd. Loreta Graužinienė, przewodnicząca sejmowego Komitetu Audytu poinformowała, że przewidziano okres przejściowy 4 lat, w trakcie którego osoby odpowiedzialne za księgowość będą mogły zdać egzaminy kwalifikacyjne. (Verslo žinios, 25.04.2012)

 

Ucierpią przewoźnicy i biznes

Po otrzymaniu wiadomości o zaostrzeniu kontroli zezwoleń transportowych przedstawiciele Zrzeszenia Przewoźników Samochodowych „Linava“ spotkali się z kierownictwem białoruskiej inspekcji transportowej. Od nich dowiedzieli się, że Białoruś zaostrzyła kontrolę przewoźników po otrzymaniu instrukcji z Rosji. W przypadku wątpliwości w sprawie zasadności zezwoleń Białorusini odsyłają przewoźników do rosyjskiej inspekcji nadzoru transportu, która decyduje czy zezwolenie jest zgodne z wykonywanym przewozem. Pozycje Litwy i Rosji w sprawie wykorzystania zezwoleń transportowych są różne. W ocenie Litwy, przy przewozach dowolnych ładunków z litewskich terminali można wykorzystywać zezwolenia dwustronne. Natomiast w ocenie Rosji należy uwzględnić kraj pochodzenia towaru, tzn. jeżeli ładunek jest np. z Hiszpanii, niezbędne jest zezwolenie trójstronne, natomiast zezwolenia dwustronne można wykorzystywać tylko w przypadku transportu towarów wyprodukowanych na Litwie. Zarówno przewoźnicy z Litwy, jak i z innych państw nie mają wątpliwości, że w ten sposób dąży się do usunięcia części konkurencji z rynku. Jednak w opinii przedstawiciela „Linavy“ i kierownika jednej z firm transportowych Mečysa Atroškevičiusa, nadmierna kontrola litewskich przewoźników może spowodować problemy dla transportu ładunków, gdyż trójstronnych zezwoleń na przewozy do Rosji jest zaledwie kilka tysięcy, sytuacji nie poprawią także zezwolenia transportowe Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, gdyż ich ilość też nie jest wystarczająca na wywiezienie wszystkich towarów. M. Atroškevičius przypomniał, że gdy w styczniu i lutym poprzedniego roku powstał konflikt między Rosją i Polską dot. zezwoleń, transport zatrzymał się, a w Europie zgromadziło się ponad 100 tys. ładunków przeznaczonych dla Rosji. Wg jego informacji, z powodu tego konfliktu w Rosji zmniejszyły się wpływy podatkowe do budżetu, gdyż wyhamował import. „Przecież ten rosyjski przedsiębiorca, który posiada dużą sieć handlową, w przypadku zakłócenia dostaw traci przychody. (...) Sami Rosjanie tak dużo towarów nie wwiozą – ucierpi znaczna część rosyjskiego biznesu“ – dodał M. Atroškevičius. (Verslo žinios, 24.04.2012)

 

Nowe przeszkody na granicy

Białoruś wzmocniła kontrole transportu z państw UE do Rosji, które jadą tranzytem przez Białoruś. Według litewskiego ministra komunikacji Eligijusa Masiulisa, związane to jest z wchodzącymi w życie z początkiem maja rosyjskimi aktami prawnymi. Sprawdza się, czy ładunki przez Białoruś są transportowane z dwustronnymi czy z trójstronnymi zezwoleniami. Minister radził przewoźnikom jechać do Rosji z pominięciem Białorusi. (Lietuvos rytas, 20.04.2012)

 

Kłajpeda odstaje

Port w Kłajpedzie, który w poprzednim roku był liderem wśród portów państw bałtyckich, w bieżącym roku odstaje od sąsiadów. Wg wstępnych danych w I kwartale br. w Kłajpedzie przeładowano 8,3 mln ton ładunków. Jest to o 8,5 % mniej niż w poprzednim roku. W Rydze przeładowano 9,487 mln ton (wzrost o 23,6 %), w Ventspilsie – 8,525 mln ton (wzrost o 19,1 %), w Liepai – 1,705 mln ton (wzrost o 42,9 %), natomiast w połączonym porcie w Tallinie przeładowano 8,348 mln ton, czyli o 9,4 % mniej. (Lietuvos rytas, 19.04.2012)

 

Więcej pasażerów na lotniskach

Według danych Ministerstwa Komunikacji, w I kwartale br. litewskie porty lotnicze obsłużyły 624 700 pasażerów. Jest to o 30 % więcej, niż w identycznym okresie w poprzednim roku. Ponad połowa z tej liczby przypadła na międzynarodowe lotnisko w Wilnie, które obsłużyło 392 200 osób, czyli o 64 % więcej niż przed rokiem. (Verslo žinios, 17.04.2012)

Wilno wciąż liderem

Według szacunków biura nieruchomości „Ober Haus“, w marcu br. ceny mieszkań w Wilnie w ciągu roku zwiększyły się o 1,1 %. Jest to najmniejszy wzrost cen w porównaniu z Tallinem i Rygą. Jednak ceny mieszkań w Wilnie były najwyższe. Średnia cena 1 m2 w Wilnie wynosiła 1204 EUR, w Tallinie i Rydze odpowiednio 1120 EUR i 975 EUR. (Verslo žinios, 12.04.2012)

 

Chwila wytchnienia dla księgowych

Prezydent Dalia Grybauskaitė zawetowała ustawę o księgowości. Sejm będzie musiał przeanalizować ją na nowo i zdecydować: czy uchwalić ustawę ze zgłoszonymi przez panią prezydent uwagami, czy ich nie uwzględnić. „Podstawowy cel ustawy – zapewnienie świadczenia usług księgowości o wysokiej jakości oraz podnoszenie kwalifikacji osób świadczących te usługi – jest słuszny i godny pochwały, jednak ustalona regulacja prawna nie jest zgodna z zasadami proporcjonalności i równoprawności osób” – stwierdziła w swym oświadczeniu D. Grybauskaitė. Jak już wcześniej informowano [patrz „Wiadomości gospodarcze z Litwy nr 14“] nowa ustawa podzieliła księgowych na dwa obozy: jedni nowe wymagania ocenili jako bardzo dobre, inni – szczególnie negatywnie, natomiast prawnicy ostrzegali, że ustawa jest sprzeczna z Konstytucją oraz Dyrektywą usługową UE. (Verslo žinios, 12.04.2012)

 

Poczta odbija od dna

Należąca do państwa spółka usług pocztowych „Lietuvos paštas“ (LP) według danych po przeprowadzeniu audytu odnotowała zysk netto w wielkości 736 tys. LTL. W 2010 r. spółka straciła 10,2 mln LTL. Ostatnio spółka LP odnotowała zysk w 2007 r. Wynik EBITDA w poprzednim roku wyniósł 9,411 mln LTL, natomiast w 2010 r. był ujemny i wyniósł -1,567 mln LTL. Przychody ze sprzedaży w 2011 r. wyniosły 183 mln LTL i były o 5,2 % wyższe niż w 2010 r. (Lietuvos rytas, 11.04.2012)

 

Białoruś ograniczy wywóz paliwa?

Białoruś zamierza walczyć z kolejkami na przejściach granicznych z Litwą poprzez ograniczenie ilości paliwa wywożonego w bakach tirów. O możliwych ograniczeniach wspominał Jurij Brytkow, zastępca dyrektora białoruskiego Państwowego Komitetu Pogranicznego. Zaznaczył, że ostatnio kolejki wyjeżdżających z kraju ciężarówek powstały tylko na granicy z Litwą. „Polskie urzędy graniczne kontrolują ilość paliwa, a na litewskim kierunku kontroli nie ma. Dlatego jedną z przyczyn kolejek na litewskiej granicy jest wywóz paliwa z Białorusi” – powiedział J. Brytkow. Wg niego rozwiązanie problemu kolejek analizuje nie tylko służba graniczna, ale też inne instytucje. Dodał, że rozważana jest właśnie kwestia ograniczenia ilości wywożonego paliwa, gdyż jeżeli normy wywozu paliw na całej zewnętrznej granicy będą jednakowe, strumienie transportu będą rozkładały się równomiernie. Białoruskie plany nie są nowością dla litewskich celników, gdyż Białoruś wspominała o nich wcześniej, jednak na razie nie wprowadzała w życie. Jonas Pangonis, kierownik Wileńskiego Terytorialnego Urzędu Celnego wspomniał, że Polacy praktycznie od momentu wstąpienia do UE stosują ograniczenia, wcześniej obowiązywał limit 200 l, obecnie – 600 l. „Dlatego wielu Polaków z Rosji do Polski wraca przez nasz kraj z pełnymi bakami tańszego paliwa, często też wiozą w ukryciu papierosy. Także przez nas jadą Czesi, Słowacy” – stwierdził J. Pangonis. Jednak Algimantas Kondrusevičius, prezes Zrzeszenia Przewoźników „Linava” zaznaczył, że kolejki tworzą się nie tylko z powodu wywożonego paliwa. „Jeżeli Białoruś zacznie ograniczać, wówczas wszyscy przewoźnicy z Rosji pojadą przez granicę łotewsko – rosyjską.” – dodał A. Kondrusevičius. Wg niego obecnie działają międzynarodowe porozumienia, w oparciu o które przy wjeździe do Litwy przewidziana maksymalna ilość paliwa wynosi 1495 l. „Przewoźnicy tankują tyle paliwa ile trzeba, wybierają trasy i punkty tankowania w oparciu o logikę ekonomiczną“ – zaznaczył prezes „Linavy“. Dodał też, że obecne kolejki są mniejszym złem dla przewoźników niż ograniczenie ilości wywożonego paliwa. "Rozpoczęto by pomiar ilości paliwa i w przypadku przekroczenia dozwolonej normy trzeba będzie iść płacić podatki, dlatego kolejki tylko wzrosną" – przewiduje A. Kondrusevičius.

 

Swoboda upadłości

Decyzje sądów państw członkowskich UE o upadłości osób fizycznych na Litwie są uznawane automatycznie i niezwłocznie. Takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy Litwy. Decyzja sądu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Nie oznacza to jednak przymusowej realizacji takich wyroków. Chociaż na Litwie instytucja upadłości osoby fizycznej nie została jeszcze uchwalona, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego decyzje o wszczęciu upadłości osoby fizycznej w innym państwie członkowskim są uznawane bez dodatkowych warunków bądź formalności. „Automatyczne uznanie powinno oznaczać, że zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, w którym wszczęto postępowanie upadłościowe, skutki postępowania będą miały identyczną moc prawną w innych państwach członkowskich” – zadecydował Sąd Najwyższy w oparciu o unijny Regulamin Upadłości oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. (Lietuvos rytas, 05.04.2012)

 

Sejm zadał cios księgowym

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowa ustawa o księgowości, która przewiduje, że osoby samodzielnie świadczące spółkom usługi księgowości bądź osoby odpowiedzialne za księgowość przedsiębiorstw w spółkach świadczących tego typu usługi będą musiały posiadać wyższe wykształcenie, kwalifikację zawodowego księgowego, a swą odpowiedzialność cywilną ubezpieczyć min na 100 tys. LTL. Dla księgowych pracujących w przedsiębiorstwach takie wymagania nie będą stosowane. W opinii Danguolė Pranckėnienė, prezydent Litewskiego Zrzeszenia Księgowych i Audytorów, takie wymogi sprawią, iż na rynku pozostanie zaledwie 300 z około tysiąca spółek świadczących usługi księgowości. Danguolė Vidugirienė, dyrektor jednej z takich spółek zauważyła, iż ustawa wchodzi w życie już po 8 miesiącach, a jeszcze nie ma ani jednej instytucji, która mogłaby wystawiać certyfikaty kwalifikacyjne. Chociaż sami księgowi zgadzają się, że w tym sektorze jest spory bałagan – księgowość spółek nadzoruje byle kto, usługi nie są jakościowe, świadczone na odczepnego i za minimalną cenę – jednak według nich nowa ustawa jest nakierowana nie na poprawę jakości usług, a na zniszczenie części spółek świadczących usługi księgowości. Wg D. Vidugirienė oczywiste jest, że jest to dążenie audytorów do usunięcia części konkurencji z rynku. Kilka tysięcy księgowych, chcąc zachować prawo do świadczenia usług, będzie musiało przed następnym rokiem otrzymać odpowiednie certyfikaty, a to, przy braku aktów wykonawczych, jest niemożliwe. Autorzy nowej ustawy nie uwzględnili również uwag Ministerstwa Gospodarki, że księgowość jest jedną z usług, które reglamentuje Dyrektywa o usługach i Ustawa o świadczeniu usług. Te akty prawne zatwierdzają zasadę niedyskryminowania, dlatego Litwa może zostać wezwana do wytłumaczenia się przed KE dlaczego stosuje ograniczenia dla jednej grupy biznesowej. „Dlaczego politycy głosują za ustawą, która zezwala pracować w spółce bez certyfikatu, natomiast wymaga go przy świadczeniu takiej samej usługi?“ – nie kryła zdziwienia dyrektor jednej ze spółek księgowych. Jak przewiduje się, na skutek nowej ustawy z rynku znikną księgowi przygotowani przez giełdy pracy, gdyż nie będą mogli samodzielnie świadczyć usług, a jedynie pracować w spółkach. Księgowi posiadający wyższe wykształcenie i pragnący samodzielnie świadczyć usługi będą zmuszeni do uzyskania certyfikatu, jednak to będzie sporo kosztowało – około 1600 LTL rocznie trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie oraz 4000 LTL za niezbędne szkolenia, egzamin, certyfikat. Profesjonalnych księgowych obecnie przygotowuje jedynie Narodowe Zrzeszenie Księgowych i Audytorów. (Verslo žinios, 05.04.2012)

 

Przed Wielkanocą Litwini znowu ruszyli do polskich sklepów

W ostatni weekend przed Wielkanocą Litwini znowu wyruszyli masowo na zakupy do Polski. Szacuje się, że jedna rodzina tylko na zakup artykułów żywnościowych przeznacza średnio od 400 do 1000 LTL. Do zakupów w Polsce mieszkańców Litwy zachęcają nie tyko stale rosnące ceny w litewskich sklepach, ale także znacznie niższy w Polsce podatek VAT na żywność oraz spadający kurs PLN względem litewskiej waluty. W przypadku mięsa, mleka i innych artykułów nieprzetworzonych VAT wynosi 5 %, na inne artykuły żywnościowe VAT stanowi 8 %. Natomiast na Litwie stawka VAT jest jednakowa na wszystkie produkty i wynosi 21 %. Szacuje się, że klienci z Litwy w ciągu jednego dnia w jednym centrum handlowym zostawiają nawet do 0,5 mln LTL. (Lietuvos rytas, 02.04.2012)

 

Dominują tani przewoźnicy

Tak zwane tanie linie lotnicze w poprzednim roku zajmowały na Litwie ponad połowę rynku regularnych połączeń lotniczych. Łącznie z łotewską spółką „airBaltic“ tani przewoźnicy zajmowali około 2/3 rynku. Według danych Administracji Lotnictwa Cywilnego irlandzki przewoźnik „Ryanair“ zajmował 43 % rynku, „airBaltic“ – 11 %, węgierski przewoźnik „Wizzair“ – 9 %, SAS – 7 %, „Lufthansa“ – 6 %, natomiast reszta przewoźników – 10 %. (Verslo žinios, 28.03.2012)

 

Bardziej rozrzutni turyści

Mieszkańcy Litwy, podróżujący w poprzednim roku po państwach zagranicznych, wydali 2,272 mld LTL. Jest to o 4,3 % więcej niż w 2010 r. Natomiast turyści podróżujący wewnątrz Litwy wydali 392,4 mln LTL, czyli o 6,2 % więcej niż w 2010 r. (Lietuvos rytas, 27.03.2012)

 

Rusza pociąg „Šeštokai Express“

Wykorzystując możliwości stacji kolejowej w Šeštokai do przeładowania ładunków z wagonów o szerokim rozstawie kół na wagony o wąskim rozstawie (i odwrotnie), już w końcu bieżącego tygodnia wyruszy pierwszy skład towarowy „Šeštokai Express”. Będzie przewoził ładunki z Europy Zach. do Smoleńska, a tam zostaną rozdzielone do innych krajów wschodnich. Projekt został zatwierdzony podpisami przedstawicieli spółek „Lietuvos geležinkeliai” oraz „Intermodal Express”, która jest spółką – córką międzynarodowego koncernu logistycznego „Hupac Intermodal SA”. Pierwszy skład będzie przewoził dla rosyjskich i kazachskich zakładów specjalne kontenery, przeznaczone dla płynnych ładunków. Szacuje się, że w przyszłości „Šeštokai Express” będzie wyruszał do Rosji raz tygodniowo. Wg informacji „Lietuvos geležinkeliai”, na stacji kolejowej Šeštokai w ciągu doby można przeładować do 200 TEU kontenerów. (Verslo žinios, 22.03.2012)

 

„Merkury“ połączy Kłajpedę i Moskwę

Przedsiębiorcom wspólnie z kolejarzami udało się odrodzić projekt „Merkury“ – rejsy wahadłowego połączenia kolejowego z Moskwą. Pierwszy skład do Moskwy ma wyruszyć 23 marca br. Projekt kolejowy, który został uruchomiony przed ponad 6 laty ostatnio konał, jednak w grudniu poprzedniego roku koleje litewskie podpisały umowę o współpracy z kłajpedzką spółką logistyczną „AAA Intermodal“. Zgodnie z umową przedsiębiorcy powinni zapewnić ładunki, natomiast „Lietuvos geležinkeliai“ – atrakcyjną taryfę kolejową. „Merkury” będzie przewoził ładunki przeznaczone dla moskiewskiego rynku. Wg przedsiębiorców, część ładunków będzie ładowana na inne pociągi i wyruszy dalej w głąb Rosji. Planuje się, że skład z ładunkami z Kłajpedy będzie wyruszał w piątki, natomiast do Moskwy dotrze po dwóch dniach. „Merkury” będzie przewoził kontenery morskie o różnej wielkości, natomiast z Moskwy skład wróci częściowo załadowany tranzytowymi ładunkami przeznaczonymi dla Europy i krajów Dalekiego Wschodu. Ogólna zdolność transportowa „Merkurego” będzie wynosiła 114 TEU. W przyszłości może być planowane również połączenie „Merkurego” z Kaliningradem. (Verslo žinios, 20.03.2012)

 

Spadek cen mieszkań w Wilnie oraz wzrost w reszcie kraju

Według wstępnych danych Centrum Rejestrów, w I kwartale br. indeks cen nieruchomości w Wilnie zmniejszył się, natomiast w pozostałej części kraju – wzrósł. Średnia cena sprzedanych w I kwartale w Wilnie mieszkań starszego budownictwa wynosiła 3689 LTL/m2 i w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się o 0,6 %. Natomiast średnia cena mieszkań nowego budownictwa w stolicy w ciągu pierwszych 3 miesięcy br. zmniejszyła się 4,7 % i wynosiła 3970 LTL/m2. W pozostałej części kraju, nieobejmującej Wilna, w pierwszym kwartale 2012 r. średnia cena nieruchomości starszego budownictwa wynosiła 1597 LTL/m2 i w ciągu kwartału wzrosła o 0,5 %, natomiast cena mieszkań nowego budownictwa wynosiła 2670 LTL/m2 i była o 12 % wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. Według danych Centrum Rejestrów w poprzednim roku ogółem na zakup nieruchomości mieszkalnych na Litwie przeznaczono 2,631 mld LTL, czyli o 2,5 % więcej niż w 2010 r. Około 80 % tej kwoty zostało przeznaczone na zakup mieszkań w blokach wielomieszkaniowych, natomiast około 20 % - na zakup domów indywidualnych. Prawie połowa ogólnej kwoty przeznaczonej na zakup nieruchomości mieszkalnych przypadało na rynek nieruchomości w Wilnie. (Verslo žinios, 20.03.2012)

Handlarze używanych aut dotarli do Grecji

Po ukazaniu się informacji, że cierpiący z powodu kryzysu finansowego Grecy zaczęli tanio sprzedawać używane auta, na tamtym rynku pojawili się pierwsi handlarze z Litwy. Według danych Departamentu Statystyki, w styczniu 2012 r. z Grecji na Litwę sprowadzono 6 aut, a w całym 2011 r. – zaledwie 2. Jednak to dopiero początek. Przedstawiciele firm transportowych stwierdzili, że już są klienci, którzy poszukują możliwości transportu aut z Grecji, czego wcześniej nie było. Rynek grecki jest interesujący. Jeżeli powstanie tam wystarczająca podaż niedrogich używanych aut, handlarze z Litwy tam się umocnią i import szybko ruszy, chociaż trzeba będzie konkurować z Bułgarami, Rumunami. Obecnie Litwini sprowadzają auta z Włoch i Hiszpanii, chociaż jeszcze kilka lat temu tych krajów na mapach handlarzy nie było. (Verslo žinios, 12.03.2012)

 

Większe zyski kolejarzy

Według nieaudytowanych danych, państwowa spółka kolejowa „Lietuvos geležinkeliai“ w 2011 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 148,012 mln LTL. Jest to 2,3 razy więcej niż przed rokiem, gdy zysk wynosił 65,4373 mln LTL. Przychody spółki wzrosły o 18,8 % i wynosiły 1,622 mld LTL. (Lietuvos rytas, 09.03.2012)

 

Więcej turystów w hotelach

Liczba gości w litewskich hotelach i innych placówkach świadczących usługi zakwaterowania w 2011 r. wzrosła o 15,4 % i wynosiła 1,793 mln osób. Liczba gości z zagranicy wzrosła o 19,5 % - do 1,004 mln osób, natomiast liczna mieszkańców Litwy wzrosła o 10,7 % - do 788,9 tys. osób. W hotelach i motelach liczba gości wzrosła o 18,3 % (do 1,381 mln), w ośrodkach zdrowotnych – o 7,2 % (do 114,2 tys.), natomiast w domach wycieczkowych spadła o 2 % - do 82,1 tys. osób. (Lietuvos rytas, 25.02.2012)

 

Wsparcie UE dla nowego terminalu

Komisja Europejska postanowiła udzielić dla nowego promowego terminalu pasażersko – towarowego w Kłajpedzie wsparcie w wysokości 62,15 mln LTL. Dyrekcja portu spodziewała się wsparcia w wysokości około 47 mln LTL, a w końcu poprzedniego roku obawiano się, że wsparcie może zostać wycofane. Poza środkami z Funduszu Spójności dyrekcja portu zainwestuje 96,7 mln LTL w poszerzenie obecnego nadbrzeża, natomiast należąca do koncernu „Achema grupė“ spółka „Klaipėdos krovinių ir keleivių terminalas”, która będzie operatorem nowego terminalu, zainwestuje dodatkowo 72,51 mln LTL. (Lietuvos rytas, 23.02.2012)

 

Spadek przeładunków w porcie w Kłajpedzie

W styczniu w porcie w Kłajpedzie przeładowano 2,88 mln ton ładunków. Jest to o 9,3 % mniej, niż w styczniu 2011 r. Pod względem przeładunków wśród portów krajów bałtyckich w styczniu liderem była Ryga – 3,393 mln ton. Za Rygą uplasowały się Ventspils – 3,019 mln ton oraz połączony port w Tallinie – 2,922 mln ton. W Kłajpedzie największy spadek odnotowano w przeładunku sypkich nawozów naturalnych i chemicznych, surowca dla produkcji cukru oraz ładunków ro-ro. (Verslo žinios, 21.02.2012)

 

Litwa nadal liderem pod względem rozpowszechnienia Internetu światłowodowego

Według danych badania, przeprowadzonego przez zrzeszenie „FTTH Council Europe” oraz firmę badawczą „iDate”, Litwa jest liderem w Europie pod względem rozpowszechnienia Internetu światłowodowego. W końcu 2011 r. 28 % mieszkańców realnie korzystało z tego typu łączy internetowych. Na drugim miejscu uplasowała się Norwegia (14 %), a na trzecim – Szwecja (13,6 %). Litwa pozycję lidera utrzymuje już od trzech lat. W światowej klasyfikacji Litwa uplasowała się na 6 miejscu. Pierwsza trójka w światowej klasyfikacji wyglądała następująco: Korea Płd., Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hong Kong. Przedstawiciel spółki „iDate” wymienił kilka przyczyn tak zaawansowanego rozwoju technologii światłowodowych w Europie Środkowo – Wschodniej, w tym na Litwie: po pierwsze, w tym regionie większy procent osób mieszka w blokach wielomieszkaniowych, a do takich bloków doprowadzić światłowód jest lżej i taniej, po drugie, wielcy operatorzy w Europie Zach. miały dobrej jakości starsze „miedziane sieci”, dlatego nie mieli potrzeby inwestować w inne technologie, po trzecie, rynek internetowy w Europie Środkowo – Wschodniej jest bardzo dynamiczny, konkuruje na nim wielu uczestników, dlatego też aktywnie inwestuje się w nowe technologie. (Verslo žinios, 17.02.2012)

 

Litwa w czołówce

W poprzednim roku liczba podróżnych w europejskich lotniskach wzrosła o 7 % - do poziomu 1,6 mld osób. Największy wzrost pasażerów odnotowano w Estonii – o 38,2 %, na Ukrainie – o 20,2 % oraz na Litwie – o 18,4 %. Takie dane udostępnił portal anna.aero.com po przeanalizowaniu danych z 300 europejskich portów lotniczych. (Lietuvos rytas, 17.02.2012)

 

W kasynach przegrano miliony

W 2011 r. w kasynach i innych placówkach gier hazardowych przegrano 179,492 mln LTL, czyli o 16,7 % więcej niż w 2010 r. Przychody organizatorów gier ze sprzedaży żetonów, biletów wzrosły o 13,9 % i wyniosły 1,097 mld LTL. Natomiast kwota wypłaconych wygranych wzrosła o 13,3 % i wyniosła 917,023 mln LTL. Do budżetu z tytułu podatku od hazardu wpłynęło 26 mln LTL oraz 55,1 tys. LTL w postaci opłat państwowych. (Lietuvos rytas, 07.02.2012)

 

Doskonałe wyniki finansowe portu

Wg danych nieaudytowanych, zysk portu w Kłajpedzie w poprzednim roku wyniósł 85,887 mln LTL. Jest to o około 57 % więcej niż w 2010 r., gdy audytowany zysk wyniósł 54,468 mln LTL. Jednak po dokonaniu audytu zysk portu zmniejszy się, gdyż w upadłym banku „Snoras“ zostało około 17 mln LTL należących do dyrekcji portu. Przychody portu w poprzednim roku wzrosły o 13 % - z 148,903 mln LTL do 167,576 mln LTL. (Lietuvos rytas, 31.01.2012)

 

Lepsze wyniki handlu detalicznego

Wartość obrotów przedsiębiorstw handlu detalicznego w 2011 r. wyniosła 31,548 mld LTL (bez podatku VAT). Jest to o 20,6 % więcej niż w 2010 r. (Lietuvos rytas, 28.01.2012)

 

Litwa liderem

W 2011 r. w hotelach oraz obiektach zakwaterowania w UE odnotowano 1,6 mld noclegów. Jest to o 3,8 % więcej niż w 2010 r. Najbardziej liczba noclegów wzrosła na Litwie – o 19,8 %, Bułgarii – o 18,3 %, Estonii – o 14,6 %, na Łotwie – o 14,1 % oraz w Rumunii – o 12,9 %. Najmniejszy wzrost noclegów odnotowano w Wielkiej Brytanii – o 0,5 %, Austrii – o 0,6 % oraz na Malcie – o 0,7 %. Jedynie we Włoszech odnotowano spadek – o 1,2 %. (Lietuvos rytas, 25.01.2012)

 

Powstanie sklep na pograniczu polsko – litewskim

Litewska spółka handlowa „Gelsva“ na byłym przejściu granicznym między Łoździejami i Ogrodnikami zamierza otworzyć sklep oraz hurtownię. Spółka na byłym przejściu granicznym po polskiej stronie na 3 lata wydzierżawiła budynek o łącznej powierzchni 1400 m2. Planuje się, że do kwietnia zostanie on dostosowany do potrzeb handlu. Spółka w nowym sklepie zamierza handlować artykułami żywnościowymi oraz przemysłowymi. Warunki oferowane przez Polaków są atrakcyjne, poza tym „Gelsva“ sporo towarów importuje z Polski, dlatego posiadanie hurtowni i sklepu na pograniczu może okazać się korzystne. (Verslo žinios, 24.01.2012)

 

Więcej podróżnych na lotniskach

Według wstępnych informacji Departamentu Statystyki, w 2011 r. do litewskich portów lotniczych przyleciało i z nich wyleciało 2,7 mln podróżnych. Jest to o 17,9 % więcej niż w 2010 r. Najwięcej podróżnych przyleciało i wyleciało do Wielkiej Brytanii (557 300 lub 20,7 %), Niemiec (285 500 lub 10,6 %), Łotwy (235 700 lub 8,8 %), Danii (177 500 lub 6,6 %) oraz Irlandii (177 300 lub 6,6 %). (Verslo žinios, 23.01.2012)

 

Rok rekordów w Kłajpedzie

W porcie w Kłajpedzie w 2011 r. przeładowano ogółem 36,59 mln ton ładunków. Jest to najlepszy wynik w historii portu. Wzrost przeładunków w porównaniu z 2010 r. wyniósł 17 %. W porcie odnotowano też kilka innych rekordów: przeładowano najwięcej nawozów (11,6 mln ton), środków transportu przewożonych promami ro-ro (261,1 tys.), kontenerów morskich (382,1 tys.). Kolejny rekord – to wzrost do poziomu 147 mln LTL przychodów z cumowania i obsługi statków. Użytkownicy terenów portowych wpłacili 28 mln za dzierżawę gruntów. Notując rekordową ilość ładunków Kłajpeda wyprzedziła podstawowych konkurentów: Rygę, Ventspils, połączony port w Tallinie. (Lietuvos rytas, 07.01.2012)

 

Renesans na rynku samochodów

Według danych spółki „Auto Tyrimai“, która prowadzi badania rynku motoryzacyjnego, w 2011 r. na Litwie zarejestrowano 15 059 nowych aut osobowych. Jest to o 69 % więcej niż w 2010 r., gdy nabywców znalazło 8,9 tys. samochodów. Jednak w ostatnich miesiącach poprzedniego roku tempo wzrostu zaczęło hamować. Częściowo można to wytłumaczyć zwiększoną baza porównawczą, gdyż w drugiej połowie 2010 r. rynek szybko zaczął odbijać od dna po kryzysie. Jednak po porównaniu z danymi z 2007 r. widać, że w grudniu poprzedniego roku nowych aut zarejestrowano o 44 % mniej niż w grudniu 2007 r. (Lietuvos rytas, Verslo žinios 03.01.2012)