Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLITWA. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-04-02 08:46:54
analizy rynkowe

Opracowania i zestawienia robocze WPHI w Wilnie na podstawie danych Departamentu Statystyki przy Rządzie Republiki Litewskiej.

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w II kwartale 2014 r.

Bank Litwy oraz Litewski Urząd Statystyczny podają, że na koniec II kwartału br. w Republice Litewskiej odnotowano odpływ BIZ, zaś litewskie inwestycje zagraniczne nieznacznie wzrosły.

W najnowszym raporcie dane dotyczące BIZ na Litwie zostały oszacowane w oparciu o podręcznik MFW na temat bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (wydanie szóste) (BPM6), Europejski System Rachunków, podręcznik dotyczący statystyki międzynarodowego handlu usługami z 2010 r. i wzorcową definicję zagranicznych inwestycji bezpośrednich OECD (BD4). Zasadniczą zmianą było zastosowanie zasady kierunkowości, tj. oceny inwestycji pomiędzy podmiotami w grupie, w związku z czym występują pewne rozbieżności między wielkością BIZ podawaną w bilansie płatniczym oraz bilansie inwestycji zagranicznych, gdzie poziom inwestycji jest oszacowywany wg zasady wartości majątku i zobowiązań.

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne na Litwie

Według danych wstępnych, w II kwartale 2014 r. wartość przepływów BIZ na Litwie stanowiła (‑)1.792,9 mln LTL (-519,3 mln EUR), czyli odnotowano odpływ BIZ z kraju. Największy wpływ na odpływ kapitału miał spadek inwestycji w instrumenty kapitałowe o 1.873,8 mln LTL. W porównaniu z I kw. 2014 r. odpływ BIZ stanowił prawie 1,5 mld. LTL.

Przepływy Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Republice Litewskiej

mln LTL

 

II kw. 2014 r.

I kw. 2014 r.

IV kw. 2013 r.

Łącznie

–1 792,92

–291,78

173,29

Instrumenty kapitałowe, z   wyłączeniem reinwestycji

–1 873,08

46,54

 

155,76

Reinwestycje

–161,18

404,50

273,32

Instrumenty dłużne

241,34

–742,82

–255,79

W drugim kwartale 2014 r. największy wzrost BIZ na Litwie przypadał na inwestorów z Polski (179,5 mln LTL), Łotwy (118,9 mln LTL), oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (104,3 mln LTL), natomiast największy spadek BIZ odnotowano dla inwestorów z Niemiec (-1.188,9 mln LTL), Rosji (-763,5 mln LTL) oraz Estonii (-155,7 mln LTL).

Najwięcej nowych BIZ ulokowano w przemyśle przetwórczym (436,4 mln LTL), sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych (163,6 mln LTL), zaś spadek BIZ odnotowano w sektorze usług w zakresie dostaw energii elektrycznej, paliwa gazowego, pary wodnej,    gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych (-2.067,5 mln LTL).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wartość skumulowana BIZ na Litwie stanowiła 42,3 mld LTL (12,2 mld EUR), sumarycznie w pierwszym półroczu 2014 r. wartość skumulowana BIZ spadła o 514,2 mln LTL (1,2 %). Na jednego mieszkańca kraju średnio przypadało 14 424 LTL lub 4 177 EUR (31 grudnia 2013 r. – 14 537 litów lub 4 210 euro) BIZ.

 

Wartość skumulowana BIZ w Republice Litewskiej,

główni inwestorzy                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2014-06-30

2014-03-31

2013-12-31

Łącznie

42 275,81

42 726,02

42 789,99

Instrumenty kapitałowe

33 329,40

33 769,66

33 076,85

Instrumenty dłużne

8 946,41

8 956,36

9 713,14

Wg danych na koniec II kw. 2014 r. w Republice Litewskiej najwięcej zainwestowali inwestorzy ze Szwecji – 10,6 mld LTL (25,1 %), Niderlandów – 4,7 mld LTL (11,1 %), Polski – 4 mld LTL (9,6 %), Niemiec – 3,6 mld LTL (8,5 %), Norwegii – 2,7 mld LTL (6,3 %) oraz Estonii – 2,1 mld. LTL (5 %) ogółu BIZ.

 

Wartość skumulowana BIZ w Republice Litewskiej,

główni inwestorzy                                                                        

 

2014-06-30

2014-03-31

mln LTL

udział,
%.

Dynamika w stosunku do 31-03-2014, %.

mln LTL

udział,
%.

Łącznie

42 275,81

100,0

–1,1

42 726,02

100,0

Szwecja

10 630,77

25,1

–0,4

10 671,90

25,0

Niderlandy

4 679,31

11,1

23,9

3 775,21

8,8

Polska

4 049,23

9,6

3,5

3 911,64

9,2

Niemcy

3 592,98

8,5

–16,1

4 281,21

10,0

Norwegia

2 684,03

6,3

1,5

2 644,66

6,2

Estonia

2 116,57

5,0

–3,9

2 203,12

5,2

Finlandia

2 101,72

5,0

6,6

1 972,04

4,6

Dania

1 715,39

4,1

–1,9

1 748,29

4,1

Cypr

1 540,41

3,6

1,4

1 519,48

3,6

Rosja

1 216,94

2,9

–31,6

1 780,28

4,2

Luksemburg

1 003,95

2,4

–3,7

1 042,33

2,4

Pozostałe

6 944,51

16,4

–3,2

7 175,86

16,7

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. najwięcej BIZ ulokowano w przemyśle przetwórczym - 27,6%, usługach finansowych i ubezpieczeniowych – 22,7%, usługach związanych z obsługą rynku nieruchomości – 13,3%, handlu hurtowym i detalicznym, oraz sektorze naprawy środków transportu  – 10,6 % ogółu BIZ, sektorze usług w zakresie informacji i komunikacji – 9,3 % ogółu BIZ.

W przemyśle przetwórczym najwięcej zainwestowano w produkcję rafinowanych produktów ropy naftowej oraz produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych – 7,1 mld LTL (60,8 % ogółu BIZ w przemyśle przetwórczym), oraz produkcję artykułów spożywczych, napojów i tytoniu – 1,1 mld LTL (9,4%).


Wartość skumulowana BIZ w Republice Litewskiej według rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej

 

2014-06-30

2014-03-31

mln LTL

udział,
%.

Dynamika w stosunku do 31-03-2014, %.

mln LTL

udział,
%.

Łącznie

42 275,81

100,0

–1,1

42 726,02

100,0

Przemysł przetwórczy

11 669,27

27,6

11,4

10 475,52

24,5

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

9 583,60

22,7

–0,5

9 635,27

22,6

Usługi związane z obsługą    rynku nieruchomości 

5 617,09

13,3

0,3

5 600,59

13,1

Handel    hurtowy i detaliczny, naprawa środków transportu

4 483,07

10,6

–2,1

4 578,82

10,7

Usługi w zakresie informacji i komunikacji 

3 925,80

9,3

–5,0

4 132,63

9,7

Działalność    profesjonalna, naukowa i techniczna

1 219,49

2,9

–12,6

1 395,75

3,3

Budownictwo

1 055,54

2,5

–0,5

1 061,23

2,5

Nabywanie    i sprzedaż prywatnych nieruchomości 

977,13

2,3

0,3

974,25

2,3

Usługi    w zakresie dostaw energii elektrycznej, paliwa gazowego, pary wodnej,    gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych 

884,97

2,1

–59,0

2 156,71

5,0

Pozostała działalność    gospodarcza 

2 859,85

6,7

5,3

2 715,25

6,3


Litewskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Wartość przepływów litewskich inwestycji bezpośrednich za granicą w II kw. 2014 r. była ujemna i stanowiła (-)19,5 mln LTL (5,6 mln EUR), mimo że w IV kw. 2013 r. i w I kw. 2014 r. wartość przepływów litewskich BIZ wzrastała i stanowiła 174,4 mln i 106,5 mln LTL odpowiednio.

Ujemna wartość przepływów jest skutkiem spadku inwestycji w instrumenty kapitałowe.

 

Przepływy litewskich inwestycji zagranicznych

mln LTL

 

II kw. 2014 r.

I kw. 2014 r.

IV kw. 2013 r.

Łącznie

–19,47

106,49

174,35

Instrumenty kapitałowe, z   wyłączeniem reinwestycji

–88,81

297,03

135,36

Reinwestycje

9,19

14,98

4,49

Instrumenty dłużne

60,15

–205,52

34,50

W drugim kwartale 2014 r. odnotowano wzrost litewskich inwestycji bezpośrednich w Luksemburgu (109,4 mln LTL) i Szwajcarii (79,4 mln LTL). Najwięcej w tym okresie litewscy inwestorzy zainwestowali w Działalność profesjonalną, naukową i techniczną (58,3 mln LTL) oraz przemysł przetwórczy (44,8 mln LTL).

Największy spadek litewskich BIZ odnotowano na Łotwie (-109,6 mln LTL) oraz w Estonii (-64 mln LTL), co się odbiło na sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych (-54,8 mln LTL).

Wartość skumulowana litewskich bezpośrednich inwestycji za granicą na koniec II kw. 2014 r. stanowiła 6,5 mld LTL (1,9 mld EUR), co stanowi spadek za ostatnie półrocze o 629,6 mln LTL lub o 8,8 %.

 

Wartość skumulowana litewskich BIZ w poszczególnych państwach

 

2014-06-30

2014-03-31

mln LTL

udział,
%.

Dynamika w stosunku do 31-03-2014, %.

mln LTL

udział,
%.

Łącznie

6 527,42

100,0

–8,7

7 153,22

100,0

Niderlandy

1 689,71

25,9

1,4

1 666,47

23,3

Polska

970,72

14,9

–6,5

1 038,37

14,5

Cypr

918,58

14,1

5,3

871,94

12,2

Estonia

871,43

13,3

–8,7

953,98

13,3

Łotwa

731,67

11,2

–31,4

1 065,91

14,9

Rosja

247,91

3,8

–14,6

290,42

4,1

Wielka Brytania

241,28

3,7

7,0

225,43

3,2

Ukraina

134,10

2,0

–11,3

151,14

2,1

Białoruś

129,92

2,0

–55,4

291,28

4,1

Pozostałe

592,10

9,1

–1,0

598,28

8,3

Wg danych na dzień 30 czerwca 2014 r. najwięcej litewskiego kapitału ulokowano w Niderlandach – 1,7 mld LTL (25,9 %), Polsce – 970,7 mln LTL (14,9 %), Cyprze – 918,6 mln LTL (14,1 %), Estonii – 871,4 mln LTL (13,3 %), oraz Łotwie – 731,7 mln LTL (11,2% ogółu litewskich BIZ).

 

Wartość skumulowana litewskich BIZ

mln LTL                                              

 

2014-06-30

2014-03-31

2013-12-31

Łącznie

6 527,42

7 153,22

7 157,04

Instrumenty kapitałowe

5 129,24

5 667,20

5 478,73

Instrumenty dłużne

1 398,18

1 486,02

1 678,31

Najwięcej litewskie spółki zainwestowały za granicą w działalność profesjonalną, naukową i techniczną  – 2,5 mld LTL (38,8%), przemysł przetwórczy – 1,6 mld LTL (24,5%), handel hurtowy i detaliczny, naprawę środków transportu – 670,3 mln LTL (10,3 %) oraz transport i gospodarkę magazynowania – 502,3 mln LTL (7,7 % ogółu litewskich BIZ).

W przemyśle przetwórczym najwięcej zainwestowano w produkcję wyrobów ropopochodnych, chemicznych i przemysłu farmaceutycznego (79,4% ogółu litewskich BIZ w przemyśle przetwórczym).

 

Wartość skumulowana litewskich BIZ według rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej

 

2014-06-30

2014-03-31

mln LTL

udział,
%.

Dynamika w stosunku do 31-03-2014, %.

mln LTL

udział,
%.

Łącznie

6 527,42

100,0

–8,7

7 153,22

100,0

Działalność profesjonalna, naukowa i    techniczna 

2 529,92

38,8

–2,0

2 581,43

36,1

Przemysł przetwórczy

1 601,70

24,5

–5,6

1 696,24

23,7

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa środków transportu 

670,25

10,3

–5,0

705,57

9,9

Transport i gospodarka magazynowa

502,33

7,7

1,7

493,81

6,9

Usługi związane z obsługą    rynku nieruchomości 

365,44

5,6

–8,4

398,97

5,6

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

357,95

5,5

–52,1

747,44

10,4

Usługi w zakresie informacji i komunikacji 

177,83

2,7

–3,5

184,27

2,6

Nabywanie i sprzedaż prywatnych nieruchomości 

166,62

2,6

–2,6

171,14

2,4

Budownictwo

78,85

1,2

–13,1

90,77

1,3

Pozostała działalność gospodarcza

76,53

1,1

–8,4

83,58

1,1

 

Dane statystyczne pobrano z oficjalnej strony internetowej Litewskiego Departamentu Statystyki:

http://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=2837323

Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie
Pliki do pobrania

LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w III kw. 2011 r.
docx | 69.86 KB
Pobierz
LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w I kw. 2010 r.
doc | 498.5 KB
Pobierz
LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w II kw. 2010 r.
docx | 20.9 KB
Pobierz
LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w I kw. 2011 r.
docx | 21.11 KB
Pobierz
LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w IV kw. 2011 r.
doc | 190.5 KB
Pobierz
LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w I kw. 2012 r.
docx | 20.62 KB
Pobierz
LITWA. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne w III kw. 2012 r.
docx | 25.09 KB
Pobierz
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w I kwartale 2014 r
docx | 30.96 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Etykieciarki do butelek

    Etykieciarki przemysłowe – inwestycja, która się opłaca Aplikat...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Katalogi stron

Link building – taktyka pozyskiwania linków Żeby osiągnąć jak największą widzialn...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Stomatolog

Jak wybielić zęby? Dentysta Toruń Wybielanie zębów to jeden z napopularnieszych zabi...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert