Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek dochodowy od osób fizycznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 16:03:02
litwa, podatki, vat

Podstawowa stawka podatku od dochodów osób fizycznych wynosi 15 proc. Podatnik musi też wpłacić obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6 proc.

 

Podatek ten regulowany jest przez Ustawę o Podatku dochodowym od mieszkańców (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) z dnia 2 lipca 2002 r. Nr IX-1007 (z późniejszymi zmianami), Valstybės žinios 2002 Nr 73-3085. Podatnikami są osoby stale zamieszkujące na Litwie (rezydenci) oraz nierezydenci, zobowiązani do zapłaty podatku od dochodów uzyskanych na Litwie.

Z punktu widzenia przepisów podatkowych, rezydentem w danym roku kalendarzowym jest osoba (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), która:

 • na stałe mieszka na Litwie, lub
 • w danym roku kalendarzowym posiadała więcej interesów osobistych, socjalnych i ekonomicznych na Litwie niż poza granicami Litwy, lub
 • w ciągu roku kalendarzowego spędziła na Litwie więcej niż 183 dni kalendarzowe (w sposób ciągły lub z przerwami), lub
 • w ciągu dwóch ostatnich lat spędziła na Litwie więcej niż 280 dni (w sposób ciągły lub z przerwami) oraz w ciągu jednego z tych dwóch lat na Litwie osoba spędziła minimum 90 dni (wówczas osoba jest uważana za stałego mieszkańca Litwy w ciągu tych dwóch lat)

 

Przedmiotem podatku dochodowego są wszystkie dochody stałego mieszkańca Litwy, których źródło jest w tym kraju oraz poza Litwą, a także dochody osoby niebędącej stałym mieszkańcem Litwy, których źródło jest na Litwie, m. in.:

 • dochody związane ze stosunkami pracy
 • dochody z zysku do podziału oraz wypłaty dla członków zarządu i rady nadzorczej
 • dochody z dzierżawy przedmiotów nieruchomych ze swej natury, znajdujących się na Litwie
 • honoraria
 • dochody z działalności sportowej, w tym dochody związane bezpośrednio lub pośrednio z tą działalnością, niezależnie czy są wypłacane bezpośrednio dla sportowca, czy dla działającej w imieniu sportowca osoby trzeciej
 • dochody z działalności wykonawcy, w tym dochody związane bezpośrednio lub pośrednio z tą działalnością, niezależnie czy są wypłacane bezpośrednio dla wykonawcy, czy dla działającej w imieniu wykonawcy osoby trzeciej
 • przychody otrzymane ze sprzedaży bądź innego przekazania na własność przedmiotu ruchomego, jeżeli zgodnie z litewskimi aktami prawnymi tego rodzaju przedmiot powinien być prawnie zarejestrowany i ten przedmiot jest (powinien być) zarejestrowany na Litwie, także przedmiotu ruchomego, będącego na Litwie
 • rekompensaty za naruszenia praw autorskich i pokrewnych.
   

Od 1 stycznia 2009 r. podstawowa stawka podatku od dochodów osób fizycznych wynosi 15 proc. Poza tym należy wpłacić 6 proc. jako obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne (wpłacana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lit. SODRA). Podatek w wysokości 15 proc. wpłaca się do Państwowej Inspekcji Podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija). Stawkę stosuje się do dochodów miesięcznych, pomniejszonych o nieopodatkowane minimum, którego wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia brutto. Wysokość miesięcznej kwoty wolnej od opodatkowania (NPD) jest obliczana według następującego wzoru:

NPD = 570 – 0,26 × (miesięczne wynagrodzenie brutto – 1000)

Dla stałych mieszkańców Litwy posiadających dzieci w wieku do 18 lat, za każde wychowywane dziecko w wieku do 18 lat jest stosowana dodatkowa kwota zwolniona od opodatkowania.

Podatek dochodowy w wysokości 5 proc. jest stosowany wobec dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej, z wyjątkiem dochodów z wolnych zawodów oraz dochodów z papierów wartościowych (wliczając również dochody z finansowych instrumentów pochodnych).

Zgodnie z ustawą od dochodów podlegających opodatkowaniu można odliczyć składki ubezpieczenia na życie oraz wydatki na studia, jeżeli po ich zakończeniu zdobywa się pierwsze wyższe wykształcenie. Kwota odliczana od podatku nie może być wyższa niż 25 proc. kwoty dochodów podlegających opodatkowaniu.

Każdy podatnik może przeznaczyć do 2 proc. swego zapłaconego podatku na cele dobroczynne ze wskazaniem adresata. Adresatem mogą być podmioty określone w Ustawie o dobroczynności i wsparciu (mogą to być np. fundusze dobroczynne, instytucje budżetowe, organizacje społeczne, instytucje pożytku publicznego, wspólnoty lub inne podmioty, celem działania których nie jest dążenie do osiągnięcia zysku, a wypracowany zysk nie może być przekazany założycielom, udziałowcom lub członkom tych podmiotów).

Od 2011 r. każdy podatnik może także przeznaczyć do 1 proc. swego zapłaconego podatku dochodowego na wsparcie dowolnej zarejestrowanej w Rejestrze Osób Prawnych partii politycznej.