Ši svetainė naudoja slapukus. Naudojant jį sutinkate su jų naudojimu, pagal dabartinius naršyklės nustatymus.
Aš priimu

Loading...


Paieška Meniu
A A A Didelio kontrasto: A A

Eksporto skatinimas portalasUžklausa dėl paslaugos teikimo

Wyślij Spausdinti Pobierz Jis pridūrė,: | 2015-06-10 13:17:16
aktualności

Užklausa dėl paslaugos teikimo

 

 

 

Skelbimas dėl rinkos analizės „Maisto produktų rinka Lietuvoje” paruošimo vykdant projektą „Investuotojų ir eksportuotojų aptarnavimo centrų tinklas“, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo Programos Inovatyvi ekonomika (veiksmas 6.2.1) lėšomis.

Skelbimo paskelbimo data: 2015 m. birželio 10 d.

 

I. Užsakovas:

Lenkijos Respublikos ambasados

Prekybos ir investicijų rėmimo skyrius

Kaštonų g. 2

LT-01107 Vilnius

El. paštas: vilnius@trade.gov.pl

 

II. Būtinos dalyvavimo sąlygos, kurias turi įvykdyti Vykdytojas

1. Vykdytojo patirtis:

Pasiūlymus dėl užsakymo atlikimo gali teikti vykdytojai, kurie per pastaruosius  trejus (3) metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos paruošė mažiausiai tris (3) rinkos analizes, susijusias su Lietuvos rinka. Patirtis turi būti patvirtinta rekomendacijomis;

2. Vykdytojo žmogiškieji ištekliai

Vykdytojas minėtai analizei atlikti skirs mažiausiai vieną rinkos analitiką, puikiai mokantį lietuvių kalbą ir turintį patirties rengiant rinkos analizes apie Lietuvos rinką. Kaip minėto analitiko paskirimo patvirtinimą Vykdytojas pateiks jo gyvenimo aprašymą kartu su jo atliktų rinkos analizių sąrašu ir pareiškimą apie paskyrimą atlikti minėtą rinkos analizę apie maisto produktų rinką Lietuvoje.

III. Detali informacija apie užsakymo objektą: [1]:

Užsakovas reikalauja, kad:

a)    Analizė būtų paruošta lenkų kalba, Times New Roman 12 dydžio šriftu ir pristatyta į Užsakovo būstinę per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, dviejų spausdintų egzempliorių ir 2 CD plokštelių su įrašyta elektronine versija (*doc ir *pdf formatu) forma.

b)   Rinkos analizė apimtų šiuos perdirbtų maisto produktų sektorius: pieno produktai; mėsos produktai ir rūkyti mėsos produktai; nealkoholiniai gėrimai; konservuoti, džiovinti ar kitaip perdirbti vaisiai ir daržovės ir kurioje būtų ši informacija:

1. Lietuvos maisto pramonės charakteristika ir konkurencinė aplinka 2013 – 2014 m.:  

- svarbiausi Lietuvos maisto pramonės sektoriai,

- Lietuvos maisto pramonė – pagrindiniai Lietuvos gamintojai,

- gamintojų iš užsienio užimama Lietuvos rinkos dalis,

- šakinės asociacijos.

2. Platinimo kanalai maisto produktų sektoriuje:

- importuotojai,

- didmenininkai, platintojai,

- pagrindinių platintojų užimama rinkos dalis,

- maisto produktų didmeninės prekybos centrai,

- bendradarbiavimo principai tarp tiekėjų ir tinklų bei platintojų

3. Prekybos tinklai – pagrindiniai rinkos dalyviai, užimama rinkos dalis.

4. Maisto produktų paklausos 2013 – 2014 m. analizė

- vartotojai: demografinė aplinka, vartotojų preferencijos, rinkos vystymosi kryptys,

-  perspektyvos iki 2020 m.

5. Lenkijos maisto produktų gamintojų įėjimo į Lietuvos rinką galimybės, taip pat galimos kliūtys žengiant į Lietuvos rinką.

6. Parodų ir periodiškų renginių sąrašas per artimiausius 3 metus, taip pat kitų šio sektoriaus renginių sąrašas, nurodant jų organizatorius.

7. Teisiniai įėjimo į maisto produktų rinką reikalavimai, reikalavimai dėl produktų ženklinimo ir kiti.

8. Užsienio prekyba maisto produktais 2013 – 2014 m. – importo kryptys, reeksportas.

9. Vykdytojo išvados ir reziumė.

Analizės apimtis turėtų būti apie 50 puslapių, formatas A4.

IV. Galutinis pirkimo objekto realizavimo terminas

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo. 

V. Pasiūlymų vertinimo kriterijai

Pasiūlymai bus vertinami žemiau nurodytu būdu; maksimalus skiriamų balų skaičius = 100. Užsakovas pasirinks pasiūlymą, kuris surinks daugiausiai balų.

Kriterijus

Vertinimas

Reikšmė

Maksimalus balų skaičius

Kaina

1 – 4

20

80

Vykdytojo   patirtis, kurios nereikalaujama nurodyti būtinuose dalyvavimo sąlygose, t.y.   papildomai nurodyti, ar per pastaruosius 3 metus buvo atliktos kitos rinkos   analizės:

1 analizė   – vertinimas 1

2 analizė   – vertinimas 2

1 – 2

10

20

Iš viso

100

Balai už papildomai atliktas rinkos analizes nebus skiriami už analizes, kurios bus nurodytos būtinuose dalyvavimo sąlygose. Būtinuose dalyvavimo sąlygose ir papildomuose vertinimuose nurodytos pasiūlymo teikėjo atliktos rinkos analizės negali dubliuotis.

Tuo atveju, jeigu pasiūlymo teikėjas neįvykdys būtinųjų dalyvavimo sąlygų, jo pasiūlymas nebus nagrinėjamas.

VI. Pasiūlymų teikimo terminas ir vieta

1. Pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu būdu į Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus el. pašto dėžutę: vilnius@trade.gov.pl,  iki 2015 m. birželio 17 d. imtinai.

2. Pasiūlymą prašome paruošti naudojantis žemiau prisegta forma (Priedas Nr. 1), bei pateikti sekančius priedus:

a) atliktų užsakymų suvestinė – būtinųjų dalyvavimo sąlygų įvykdymo įrodymas (su rekomendacijomis), bei siekiant papildomai gauti balus už Vykdytojo turimą patirtį (Priedas Nr. 2);

b) analizę atliekančio eksperto CV (gyvenimo aprašymas) kartu su jo atliktų analizių sąrašu.

VII. Mokėjimo būdas ir papildomos nuostatos

1. Parengtame pagal Priede Nr. 1 pateiktą formą Pasiūlyme privaloma nurodyti pasiūlymo įvykdymo neto/ PVM mokesčio / bruto kainas eurais su visomis išlaidomis, būtinomis realizuoti pirkimo objektą.

2. Vykdytojui priklausantis atlygis bus išmokėtas Užsakovui pasirašius perdavimo-gavimo protokolą, remiantis Vykdytojo išrašyta PVM sąskaita-faktūra, pavedimu į Vykdytojo banko sąskaitą.

3. Vykdydamas užsakymo objektą Vykdytojas perleis Užsakovui visas teisiškai numatytas turtines autorines teises į analizę.

4. Užsakovas vertins tik pilnai parengtus ir būtinąsias dalyvavimo sąlygas atitinkančius Vykdytojų paslaugos suteikimo pasiūlymus, pateiktus pagal Užsakovo šiame skelbime nurodytas sąlygas. Tuo atveju, jeigu pateiktas pasiūlymas bus nepilnas arba neatitiks būtinųjų dalyvavimo sąlygų, pasiūlymas nebus nagrinėjamas.

 5. Pateikto pasiūlymo galiojimo laikas: 14 darbo dienų nuo Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus nurodyto pasiūlymų teikimo laikotarpio. 

6. Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyrius pasilieka sau teisę neišsirinkti Vykdytojo be jokios priežasties nurodymo.

7. Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyrius pasilieka sau teisę prašyti pasiūlymo teikėjų papildyti pasiūlymą ir/arba pateikti papildomus raštiškus paaiškinimus.

8. Informacija apie pasirinktą Vykdytoją bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta Užsakovo internetinėje svetainėje www.vilnius.trade.gov.pl ne vėliau kaip po 3 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo laikotarpio pabaigos. 

9. Ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Vykdytojo išrinkimo Užsakovas pasirašys su pasirinktu Vykdytoju sutartį. Tuo atveju, jeigu per nurodytą laikotarpį Vykdytojas nepasirašys ir neišsiųs (elektroniniu paštu) pasirašytos sutarties Užsakovui, laikoma, kad Vykdytojas atsisako parengtį analizę. Užsakovas išrinks kitą Vykdytoją iš jam pateiktų pasiūlymų, kuriam buvo skirtą daugiausiai balų.

10. Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal Europos Regioninės plėtros fondo 2007 – 2013 m. veiksmų programos „Inovatyvi ekonomika“ 6.2.1. priemonę.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – Pasiūlymo forma

Priedas Nr. 2 – Rinkos analizių sąrašas

[1] Užsakovas reikalauja, kad analizėje būtų pateikti visi šiame papunktyje nurodyti duomenys (informacija).

 
Siuntiniai

załącznik do zapytania ofertowego
doc | 139 KB
Parsisiųsti
pasiūlymo forma
docx | 683.68 KB
Parsisiųsti
Skelbimo Priedas Nr. 2
doc | 716 KB
Parsisiųsti
Formularz ofertowy
docx | 108.93 KB
Parsisiųsti

Pasirinkti
Lenkijos įmonių pasiūlymas

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Jis pridūrė: Paula Zdunek Žiniasklaida ir reklama, Statybos, Baldų gamyba, Mašinų gamyba, Gamyba, metalo gaminių Žiūrėti pasiūlymus

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Jis pridūrė: Paula Zdunek Žiniasklaida ir reklama, Statybos, Statybos ir architektūros, Aplinkos apsauga, Baldų gamyba Žiūrėti pasiūlymus

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Jis pridūrė: Paula Zdunek Prekyba, Transportas ir logistika, Statybos, Energetika ir atsinaujinantys žaliavos, Baldai Žiūrėti pasiūlymus

Daugiau pasiūlymų